Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Jaunākās grāmatas

Jaunieguvumi 2019.gadā.

Jaunumi DECEMBRĪ.

1.Dimante I.Komjaunietes pūra nauda.
2.Brīdaka L. Mūža noslēpums.
3.Valters E. Poķu grāmata.
4. D.Avotiņa .Soliņš pie Salacas.
5.Laukmane M. Uz austiņām austiņas.
6.Vagnere J. Vongezers. 
7. Garā pupa.

2020.g.gada1.cet. pasūtīti:

''Kas Jauns'', ''Ievas Stāsti'', ''Ievas Veselība'', ''Vaduguns'', Semj Supersekretov'', ''Vakara Romāns''.

Jaunumi novembrī/dāvinājumi./

1.      Andžāne V. Pēdas dzīves grāmatā, 2019

2.      Broks J.Ieskats latviešu katolisko rakstu vēsturē,2018

3.      Cybuļskis J.Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu,2019

        4.Olūts 24/2019

        5.Rekšņa A.Trīs zvaigznes manā mūžā,2012

        6. Slavinska V.Laiks ,2019

        7.Tāvu zemes kalendārs,2020/ 2019 

        8. Kara varoņi, 2017.

Jaunumi oktobrī.

1.Džesta D. Tiffany zvaigznes, 2016
2. Hora R.Vētra ved mājup, 2014
3. Reidere K Dakteris steidzas palīgā, 2017
4. Morena M. Madame Tiso slavas cena, 2014
5. Данилова А.Стану рыжей…2019

6. Литвинова А.Многие знания…2015

7. Литвинова А. Брат ответит.2019

8.Маринина А.Другая правда.2019

9.Маринина А.Другая правда.2019

10.Нестерова Н. Дом учителя.2019

11.Тамоников А.Группа…2019

12. Шувалов А.Самый опасный…2019

 
Jaunumi maijā.

1.        Avotiņa D.Divas koka karotes.

2.        Čukovskis K.Dakteris Aikāsāp.

3.        Dārziņš uz palodzes.

4.        Galēja I. Lieldienu ēdieni.

5.        Gomesa R.Stāsti ar dvēseli.

6.        Kā zvēri karojuši.

7.        Kalniete S. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos.

8.        Kūlis Ē.Mīlošie un mēnessērdzīgie.

9.        Maša un lācis. Nebēdnīgie stāsti.

10.     Saprovska I.Simtu jaunu domu.
11.     Sēja un raža.
12.     Skaistākās tulpes.
13.     Švarca S.Klusumu meklējot.
14.     Tilaks Dz. Labo blēņu vasara.

15.     Zigmonte D.Pavasara krustceles.

16.     Zirņi. Pupas.
Jaunumi aprīlī.
 

1.   Auziņš A.Sieviete neprot zaudēt/ 2019

2.   Bembijs./ 2019.
3.   Divi kungi, divi kalpi./2018
4.   Judina D. Uzraksti man vakar./2018

5.   Kūlis Ē.Ervīna Krīva mīlestības./2018

6.   Laganovska V. 2 soļi pirms Pleskavas…/2017

7.   Manfelde A.Zemnīcas bērni./2019

8.   Radziņa Z.Esi man vajadzīgs./2019

9.   Корецкий Д .Сандал которого…(2019.

10.                  Наумов И.Балканский рубеж (2019.

11.                  Леонов А.Оживший покойник(2019.

1. 

Jaunumi aprīlī.
 
1.DZIESMA.Svētki.Dzīve.
2. Latvijas olimpiskā vēsture.

11 grāmatas krievu valodā, individuālie dāvinājumi/fantastika./

Jaunumi janvārī, februārī.

1.Ceipe G.Dieva tautas dzimšana. Latvieši.

2. Pazīsti Latvijas zivis.

3.Slišāne A. 100 deči Latvijai.

4. Slišāns O.Vuss apliek maņ munā volūtā skaņ.

5. Tāvu zemes kalendārs.

6. Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai.

7.Jansone A.Labie ļaudis.

8. Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai.

9. Avotiņa D. Nezūdošā vērtība.

10.Dimante I.Nāve Kraukļu ciemā.

11.Kamerons V.B. Ellijas stāsts.

12. Kļavis A.Asinis uz dzintara 3.grāmata.

13. Kūlis Ē. Saulesbrāļi.

14. Manfelde A. Mājās pārnāca basa.

15. Rekur ir!./dzeja bērniem./

16.Vanjē N.Bella un Sebastjēns.

LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI bibliotēkā
2019.GADAM:
 
„ Ievas Stāsti’’
„ Ievas Veselība’’
‘’Ieva’’
„Vaduguns’’
„ 100 Labi Padomi’’
 „Vakara Romāns’’
„Семь Суперсекретов’’

Dāvinājumā: ‘’Vides Vēstis’’, ’’Putni dabā’’, ‘’Sports’’, ‘’Kas Jauns’’/laikraksts/

 

Jaunieguvumi 2018.gadā.  

Jaunumi oktobrī, novembrī:
 
Dāvinājumi:

1.     Godārs R.Ideālais liecinieks

2.     Heigs B.Prezidenta slepkava

3.     Kordijs M.Mesijas kods

4.     Ladlems R.Aģents brīdina

5.     Maknota Dž. Tas, kurš mani sargā

6.     MenselaDž. Vajadzīga dārzniece

7.     Modinjāni E.Tango smeldze

8.     Moretons K.Notriekt un bēgt

9.     Nestlingere K.Stāsts par pingvīnu

10. Olivera L.Pirms es krītu

11. Ozols V.Sekslietu detektīvs

12.     Stīla D.Trīs vecpuiši

13     Stouna K.Cerību ceļš

14.     Olūts 23.

15     Sent-Ekziperī A.Mazais princis./latgaliski./

16.     Dreslers J.Kā santīms ķešā… .

 

Jaunās grāmatas:

1.     Abdullajevs Č.Ačgārnā realitāte.

2.     Avotiņa D. Likteņmezgli.

3.     Berijs S.Karaļa viltība.

4.     Elliss D.Adrenalīns.

5.     Gregorija F.Karaļa lāsts.

6.     Kļavis A.Bēgšana no čūsku valstības.

7.     Latviešu tautas pasakas latviski un krieviski.

8.     Loiko S.Reiss.

9.     Neilande I.Vilkam liels brīnumiņš, lapsai…

10. Žuravska Dz. Vieta, kur sirds silst.

 
 

 JAUNUMI JŪNIJĀ:

1.   Avotiņa D.Tāds laimīgs cilvēks.

2.   Bauere I.Piedod, Karolīne!

3.   Drūrija K. Septītā kamera.

4.   Kļavis A.Melnais akmens.

5.   Kūlis Ē.Nopelnītā vientulība.

6.   Seleckis V.Kolimas asiņainais zelts.

7.   Zālīte M.Paradīzes putni.

Jaunumi maijā:

1.     Keizerlinka L.Stāsti bērna dvēselei.

2.     Žuravska Dz. Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts.

3.     Абдуллаев Ч.Манипулятор…

4.     Абдуллаев Ч.Манипулятор/turp./

5.     Анич Ф.Ты – моя причина жить…

6.     Боумен В. Неотразимый повеса.

7.     Донцова Д. Родословная до седьмого полена.

8.     Зверев С.Ожидание шторма.

9.     Князева А.Жертвы Плещеева озера.

10.  Колычев В.Бандитская муза.

11.  Макманус К.М.Один из нас лжет.

12.  Макнот Д. Раз и навсегда.

13.  Пахомова Э. Роза и крест.

14.  О .Рой. Однажды мы придем за тобой.

15.  Рой О.Тайный шифр художника.

16.  Романова Г. Заговор обреченных.

17.  Самаров С.Наказание по закону гор.

18.  Стил Д.Большая девочка. 

19.  Топильская Е.Криминалистика по пятницам.

Jaunumi aprīlī:

1.   Fainders Dž.  Bezdibeņa malā

2.    Gripando Dž.Biedējošā tumsa

3.    Helere Dž. Dārgumu medības

4.    Krenca Dž. Dziļie ūdeņi

5.    Baldači D.Džekpots

6.    Ficeks S. Es- slepkava

7.   Robertsa N. Ilūziju gūstā

8.    Levi M. Jūtas, stiprākas par nāvi

9.   Vuds T.Mednieks

10.                    Krofta K.Meitene bez pagātnes

11.                    Malpasa Dž. Miesassargs

12.                    Montefjore S.Mīlas un kara dziesmas

13.                    Svotmena K.Pirms tu aizej

14.                    Kvīka A. Zilās medūzas noslēpums.

Jaunumi februārī:

   1. Eglīte B. Zvēri un cilvēki.

2.    Grietēna M.Kuģi lēni apledos.

3.    Kaldaka K.Sapņu pļavā.

4.    Kalvāns A.Mēs-Latvijas patrioti.

5.    Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata.11.Uz naža asmens.

6.    Kūlis Ē.Nelūdz, sudrabkaija.

7.    Lūisa Dž. Gorillu rītausma.

8.    Mājdzīvnieki.

9.    Meža dzīvnieki.

10.Ruviša U.Klikšķi ir visa tava dzīve.

11.Леонов Н.Шоу не должно…

12.Самаров С.Летальный кредит.

13.Шенбрунн-Амор.Мария. Дар шаха.

14.Шувалов А.Некто.

Laikraksti un žurnāli bibliotēkā:

LAIKRAKSTI:

‘’Vaduguns’’

‘’7 Supersekretov’’

ŽURNĀLI :

‘’Ievas Stāsti’’

‘’Ievas Veselība’

’ 100 Labi Padomi’’

‘’Spicīte’’

‘’Lata Romāns’’

 

Jaunieguvumi 2017.gadā.

Bibliotēka ir saņēmusi vēl 6 dāvinājumus

Jaunumi oktobrī, novembrī..

1.Auziņš A.Literārais ķēķis.

2.Dzīvnieku mazuļi.

3.Gailīte  S.Es stāstīšu visu.

4.Grietēna M. Kas otram bedri rok, jeb zilās kurpītes…

5. Pataki E. Impērijas valdniece.

6. Suvorovs V.Spiegošanas pamati.

7. Svīre M.Stāsti pilnmēness vakariem.

8. Брэдли С.Цена срасти.

9. Деверо Д. Благословение.

10. Мельников И.Иллюсрированный справ.рыболова

11. Рощин В.Ледокол.

12.Смолл Б.Колдунья…

13. Стил Д. Ночь волшебства.

14.Стип Д. Пегас.

15. Тамоников А.Тени прошлого.

vēl 14 iespieddarbi krievu valodā.

Jaunieguvumi :augusts, septembris.

1.     Keišs Pēteris. Dzīve ir vienreizīga.

2.     Šuplinska I. Gostūs pi Boņuka.

3.     Garaspēka zemes atgūšana.

4.     Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību 2016.g.

5.     Vītols V. Pārdomas par Krieviju.

6.     Garā pupa.

7.     Baitona E.Slavenais piecnieks. Bēgšana no mājām.

8.     Eglīte E. Tikšanās laikā.

9.     Jaunsudrabiņš J.Vēja ziedi.

10.  Lokhārta E.Mēs bijām meļi.

11.  Lūisa Dž. Sarkanais ibiss.

12.  Pasakas un mīklas.

13.  Peivere M. Piekūna acs. 3.gr.

14.  Peivere M. Krokodilu kapenes 4.gr.

15.  Rūmnieks V.Madaras lādīte.

16.  Bražis I.Asinīs rūdītais.

17.  Cлуцкий И.Самый полный справочник животновода.

Jaunieguvumi martā.

1.      Fenglers J. 25 soļi līdz harmonijai.

2.      Kūlis Ē. Vainīgais.

3.      Peivere M.Uguns sala.

4.      Marhilēvičs U.50 populārākas dziesmas.

5.      Riekstiņš J. Latvijas bāreņi, kuri pazaudēja savu dzimteni

6.      Sudare I.Tautasdziesmas un mīklas.

7.      Abdullajevs Č.Zilie eņģeļi.

8.      Anženžē V.Izšūšana krustdūrienā.

9.      Bebrišs V.Esi pats un jūties labi!

10.  Čemberlena D.Sadragātie sapņi.

11.  Ēriksone K. Pazudušie.

12.  Mensela Dž. Bez piecām minūtēm laimīgi.

13.  Ozola M.Ala.

Dāvinājumi.

14.  Eijers  Bruno K. Melns kā sudrabs.

15.  Langa L.Vilkogas.

16.  Vestleiks D.Dūmi.

17.  Marhilēvičs U.Pārdotie smiekli/audiovizuālais materiāls/.

Jaunieguvumi janvāris- februāris.

1.Petričeks R. Bertrams Rozenbergs.

2.Blaitona E. Slavenais piecnieks. Atkal jauni piedzīvojumi.

3. Gregorija F. Vētras nesēji.

4.Gregorija F. Muļķu zelts.

5. Lukjanskis E.Rēta akmenī.

6. Mortone K.Aizmirstais dārzs.

7. Osmanis J. Noslēpums.

8. Peivere M.Dievi un karotāji.

9. Rīds T.M.. Kvarterone.

10. Seleckis V.Ardievas mežam.1.gr.

11. Seterfīlda D. Trīspadsmitais stāsts. 

12.Vāczemnieks L. Diendusa.

13.Uspenskis E.Krokodils Gena un viņa draugi. 

 

Jaunieguvumi bibliotēkā 2016.gadā.  

Jaunieguvumi novembrī, decembrī. 

  1.Gaile I.Dāvida dziesmas.

2.      Gīrcs B.Dieva āmurs 

3.      Gīrcs G.Kristus baznīca  

4.      Loze B.Mārtiņš Luters.ziesmas 

5.      Proiss Dž .Otrais Mārtiņš.   

6.      Atgriešanā Eiropā. Latvijas prezidenti. 

7.      Balodis J.Vecais vīrs pilī. premjerministru, diplomātu eseja .

8.      Deviņu vīru spēks.  

Jaunieguvumi oktobrī.

 

Garā pupa/dāvinājums.

1.      Brontē Š. Skolotājs.

2.      Garbuzova T. Pirmie soļi angļu valodā

3.      Kerliņa M.Tītars apgāž tintenes.

4.      Montgomerija L.M. Anna no Salas.

5.      Račs A.Mana mīlestības astroloģija.

6.      Raščevska I. Norakstītie.

7.Браун Д. Инферно

8. Джио С.Лунная тропа

9. Крауч Б. Абандон. Брошенный город.

10. Крафт Э.Все оттенки роз.

11. Маккейн Дж.Дорогой никто.

12.Маринина А.Обратная сила.т.1.

13. Маринина А.Ангелы на льду…т.2.

14. Маринина А.Обратная сила т.3.

15. Рубина Д. Отлично поет…

16. Скотт Дж.Французская жена.

17.Шемилт Дж. Дочь.

18. Шемякин Дж.Дикий барин… 

Jaunieguvumi septembrī.

 

Avotiņa D.Vīramāte.

Bauere I.Grēksūdze.

Cilvēka ķermenis.

Jansone I.Redzes un dzirdes veselības grāmata.

Kurpatovs A.Septiņas unikālas receptes…

Marcinkeviča D. Mājas aptieciņa.

Montgomerija L.M.Anna no Eivonlijas.

Mūrhauzs T. Upes dziedoņi.

Pataki E.Nepakļāvīgā imperatore Elizabete.

Siņeļņikovs V.Senču mantojums…

Stepēna M.Viltus pasaku māmiņa.

Stīvensons S.Sekojot dimantam.

365 joki./anekdotes skolēniem u.c./

Tehnika.Elektrība/audiovizuālais materiāls/

Sivicka I.Andrupenes baznīca.

Tāvu zemes kalendārs.

Kaša V.Briežuciems/1941.-2014.//dāvinājums/

 

 

                                                        

Jūlija jaunumi. 

T.Parvela.Ella un draugi.

Ē.Kūlis.Nikniķa jaunie un jocīgie stiķi.

 

Jaunieguvumi jūnijā.

1.      Širins L.Ar jūku pa dzeivi.

2.      Zeile P. Latgale un tās ļaudis.

3.      Vasiļevskis J.Antikrista nogūs.

4.      Latkovskis D.Nacionālā atmoda Latgalē.

5.      Broks J.Skaists myužs.

6.      Urbšs A. Sv.Antona dzeive un…

7.      Mozga S. Sv. bruoļs Konrads.

8.      Matvejāns O.Psalmi, goreigas dzīsmes.

9.      Zvīdris O.Dvēseles ilgas un suopes.

Broks J.Latgales kultūras darba entuazisti./dāvinājums./

JŪNIJĀ Bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumos: 5 iespieddarbus, iegādājusies 11 iespieddarbus.

Jaunieguvumu saraksts :

1.    Abdullajevs Č. Vientuļo siržu nams.

2.    Ādamsone Dz. Dziedātprieks.

3.    Pancs Ā.Sarunas par laimi.

4.    Radziņa Z.Poga.

5.    Алюшина Т.Моя нечаянная радость.

6.    Бреслин Т.Шпионка для королевы…

7.    Драйер  Э.Искушение…

8.    Зарецкая Л.Вакансия…

9.    Ромм А.Всё поправимо если… 

10.                       Рясной И.Убойная фарцовка.

11.                       Самаров С.Они пришли с войны.

Dāvinājumi.  

1.Tamužs V.Ķīmiķis ķemmē…

2. Zacek S.Riga 

3.Latvijas rūpniecība pirms un pēc….

4. Riekstiņš J. Padomju impērijas koloniālā politika… 

5. Ущерб нанесенный Советским Союзом….

 

- izcils dāvinājums par dekantēva Pētera Vilcāna dzīves gājumu!

 

 

 

 

Dāvinājums-- ļoti vērtīga grāmata, plašas ziņas par sporta attīstību Latgales pusē.

Marts, aprīlis.

Bibliotēka ir saņēmusi  no Viļakas novada b-kas vairāk nekā 200 iespieddarbus, dubletus.

Ieskats dažos: D.Stīlas darbi ; ‘’Ceļi sauc’’, ‘’Ceļojums’’, ‘’Māja pie jūras’’, ‘’Māsas’’, ‘’Spārni’’, ‘’Tavs īstais cilvēks’’, ‘’Uzklausītās lūgšanas’’, ’’Versaļas stāsts’’,  A.Mariņinas darbi :’’Apstākļu sakritība’’, ‘’Atspere peļu slazdā’’, ‘’Grēcīgās ilūzijas’’, ‘’Līdzautori’’, ‘’Nozagtais sapnis’’, ‘’Objekta maiņa’’, ‘’Pilsētas tarifs’’, ‘’Rekviēms’’, ‘’Tas ,kurš zina’’ ‘’Viss ir citādi’’. F.Ņeznanskis : ’’Bīstamā aizraušanās’’, ‘’Līgums ar sātanu’’, ‘’Nelaimes nojausma’’, ‘’Zāles mironim’’, ‘’ Zvēra acis’’.

Tika saņmeta arī bērnu lit-ra, nozaru literatūra, latviešu un aizrobežu autoru darbi.

JANVĀRIS, FEBRUĀRIS.

 

 


  

 

 

 

 

 

Atveseļojies pats.6.d.

·         Zvirgzdiņš J.Dancis uz virves.

Kudrjavcevs I.Dieva spēks tev un Latvijai.

·         Avotiņa D.Dzērvju svētība.

·         Ikstena N. Dzīvespriecīgais vakarēdiens.  

  Čailda L.Gandrīz detektīve. 

·         Kūlis Ē.Haubices izredzētais.  

·         Ja slimojat- jūsu organismā ir pārāk daudz skābju.        
 

Avotiņa D.Mani spēka pīlāri

·         Ikstena N.Mātes piens.

·         Reinsone S.Meža meitas.  


·         Taube M.Mūsu Latvija.
 

·         Žuravska Dz. Piecžuburis.

·         Repše G.Smagais metāls. 

·         Ūdris I.Viss par kāju vēnām.

Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas

·         Cāļa zupa  mātes dvēselei.  

·         Dārzkopība. Bioloģiskais dārzs ģimenei.  

·         LP Brīnumi notiek. 

·         E.Blaitona. Piedzīvojumu pils.  

·         Māksla lasīt domas.  

·         Nāc, Lieldiena!  

·         Nieru attīrīšana.  

·         Parazītu izdzīšana

·         Praktiskā pavārgrāmata 1905.g.

·         Rekonekcija. Dziediniet citus, dziediniet sevi.

·         Klusa, nemanāma slepkavība.   

·         Sajūsminātie klienti. Ģeniāla pieeja klientu apkalpošanā  

·         Saruna suņu valodā. 

·         Viegli un ātri. Latviešu ēdieni. 

·         Zarnu trakta attīrīšana.

      

Jaunieguvumi bibliotēkā  2015.gadā.

Jaunieguvumi novembrī.

·       101 kilometrs./padomju kauna zona.

·       Feļetoni.

·       Ir visādi gājis.

·       Kad visi striķi trūkst.

·       Salas rēgs.

1.  A. Gribuška. Kareivja gaitas latviešu leģionā.

2.    A.Bukšs. Parādu piedzinēji.

3.    V.Zeps. Latviešu leģionāra gaitas. 

4.    Mareckis. Mantinieks nedrīkst raudāt.

5.    Springoviča. Aglonas ziediņš.

6.    L.Širins. Dzeivam dzeivē dzeiva dzeive.

7.    Svātī roksti.

8.    Lyugsimēs.

9.    Visa zeme Kungam dzied.

 Kā jaunieguvumi b -kā ir 10 garīga satura grāmatas.  

Jaunieguvumi septembrī.

1.       Auziņš A.Arī rakstnieks ir cilvēks.

2.       Bukšs A.Parādu piedzinēji.

3.       Dzīvnieki lauku sētā.

4.       Es māku lasīt.

5.       Noubla E.Mana neizdzīvotā mīlestība.

6.       Pārksa A.Jauno sievu stāsti.

7.       Pasaku kalendārs.

8.       Savvaļas dzīvnieki.

9.       Vēro, prāto, skaiti.

10.   Cibuļs J.Īdzer ols, lai bādoum ira gols.

Dāvinājumi.

Garā pupa.

Olūts.

Tāvu zemes kalendārs.

 Grāmatas, pēc kurām var iemācīties zīmēt:

 

 

 

 

JAUNUMI JŪLIJĀ.

1.      Auseklis U.Bante un tante. 

2.      Roberešts T. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas. 

3.      Sabitova D.Cirks lādītē. 

4.      Samauska I.Ķiķināšanas gadalaiks. 

5.      Auzenbergs K.Mani ne-darbi. 

6.      Čailds L.Šāviens. 

7.      Grīns A. Dzīves māksla. 

8.      Ingrems R. Acumirkļa lēmums.

9.      Pie dzīvītes vajadzēja…

Jaunākais jūnijā.

1.       Базилевич А.Роковая любовь….

2.       Власенко Е.Ваши любимые розы…

3.       Кларк М.Его  любимая дочка

4.       Коэлью П.Дневник мага

5.       Крыжановский С.Современные лекарственные…

6.       Луганцева Т.Просто он работает….

7.       Орловский Г.Ричард  Длинные Руки…

8.       Синельников В.Рецепты судьбы

9.       Смирнов Б. Птицеводство …

10.   Чуковский К. Все самые лучшие сказки.

Jaunumi aprīlī , maijā.

1.       Siņeļņikovs V.Izproti savu slimību.

2.       Jevdokimenko P.Jūsu slimību cēloņi.

3.        Tabūna D. Pirmā reize. 

4.       Apšeniece L.Puika un niķis. 

5.       Kolbergs A.Sarkans automobilis melnā naktī.

6.       Bērziņš M.Svina garša. 

7.        Rislaki J. Vorkuta. Sacelšanās ieslodzīto nometnē. 

8.       Воспоминания. 

9.       Время мечей. 

10.   Приворот для Золушки.

11.   Пользя похоти.

12.   Sakss N. Nāve- tās nav beigas.

13.   Saki vēzim-nē!

Dāvinājumi.
 
Olūts 19
Tāvu zemes kalendārs 2015.
 

JAUNUMI MARTĀ.
1.Liktenslietas.

2.Deģis A.Marijas ielas koķetes.

3. Deja S.Ievijos tevī.

4. Dilana L.Debesis tepat līdzās.

5. Drvenkars Z. Dienvislāvu žigolo.

6.Fīldinga H.Bridžitas Džounsas dienasgrāmata.

7.Kerra M.Izplet spārnus.

8.Liepiņš I.Ukraina-dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija.

9. Sēle L.Septiņu rūnu kalns.

10. Sirijas Gira V.Sarkankoka paradīze.

11.Zīle M.Vientuļo spīganu dārzs.

Jaunumi februārī.

Bauere I.Līdz septītajai paaudzei 

Bauere I.Marta, mana Andromeda

Bērdžess M.Deva 

Judina D.Dīvainais Līgovakars 

Judina D.Ziemas blūzs

Mariņina A.Pēdējā rītausma

Dāvinājumi.
Beigbeders F.Romantiskais egoists.
Eglītis A.Vai te var dabūt alu?
Hains P. Vartburgas roze.
Kārnegī D.Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem.
Kaudzīte R.Mērnieku laiki.
Lukjanskis E. Atnāc un paņem.
Medības Latvijas PSR.
Panhuisa A.Sieviete bez vārda vai samainīta bērna likteņi.
Zūdermanis H.Stefena Trombolta sieva.

Бронте Ш. Джен Эйр

Sprūdžs.J.Dīķsaimniecība.

2014.GADA JAUNIEGUVUMI BIBLIOTĒKĀ.

Jaunumi decembrī. 

1.     Danilāns A.Vesels un laimīgs. 

2.     Kulinārijas viltībiņas 1. 

3.     Kulinārijas viltībiņas 2 

4.     Makšķernieka gadagrāmata, 2015 

5.     Medījumu un gaļas ēdieni. 

6.     Meža veltes veselībai un uzturam  

7.     Princeses 

8.     Šterns H.B. Santehnika savrupnamā   

  Vinnijs Pūks. Jaunās Astes konkurss

10.                        Бош Д. Нечисть…

11.                        Деверо Д.Утренняя луна

Jaunieguvumi novembrī. 

1.      Vilka I. Caur sirdi plūstošā dzīve. 

2.   Cinīte A. ‘’Saldā’’ dzīves novakare. 

3.      Gailīte S. Vienā dienā-visa dzīve. 

4.      Grietēna M. Polonēze ar prezidentu. 

5.      Grīnups K. Cauri komunistu ellei.  

6.      Griškeviča U. Imanta-Babīte .

7.      Gūtmane M.Dzīve ir viens vella …   

8.      Ieviņš K. Mežrozītes mīlestība.

9.      Kadija. Izkropļotā.

10.Kaijaks V. Koka kāja-Kapu māja.  

11. Kūlis Ē.Mana Anete…

12. Lapsa L. Liepājas metalurgs.

13.Laukmane M. Gaiss smaržo pēc…

14. Sandere Ž. Laulības pēc sludinājuma  

15. Zīle M. Vārdotājas brīvdienas.

16. Žuravska M. Nakts mūža garumā.

17.Garā pupa. 

18.Banjans Dž. Svētceļnieka taka.

 

Jaunieguvumi oktobrī.

Angļu valoda 

Brukfīlda A. Pastaiga mākoņos.

Brukss Dž. Veidosim krāšņumdārzu.

Gogulana M.Veselības likumi. 

Grāmata makšķerniekam iesācējam…

Herdorfs V. Čiks.

Kincāns V.Estētikas pamati.

Komisis E.Plaisas laulības skaistumā

Latviešu bērnu folklora

Latviešu tautasdziesmas un ticējumi. Ziema.

Osho. Rāmais prāts.

Šmids V. Mīlestība

Tereško A. Dieva dārza ārstniecības augi.

Trēbena M.Ārstniecības augi no Dieva dārza.

Oktobrī b-kā 268 jaunieguvumi, no skolas b-kas fonda.

JAUNIEGUVUMI SEPTEMBRĪ.

1.Pieskārieni. Kā kļūt par savējo/A.Pētersons.

2.Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca/māc.vsk./

3. Nesodāmais avantūrists/A.Deģis./

4.Trešdienas vēstules/Dž.F.Raits./

5. Viesnīca BABYLON / I.Edvardsa- Džounsa , I.Anonīmais/-

Izdevniecības ‘’Biznesa Augstskola Turība’’ piedāvātā literatūra.  

Jaunumi maijā un jūnijā./jaunieguvumi/

1.     Веллер М.Заговор сионских…

2.     Грэнджер Э. Прекрасное место…

3.     Дюймовочка

4.     Дьюран М.Скандальное лето

5.     Заюшкина избушка

6.     Зверев С. Взрывной коктейль

7.     Картленд Б.Шелковый…

8.     Тамоников А. В плену…

9.     Толстой А.Н. Золотой ключик…

VĒL B-KA IR SAŅĒMUSI 23 DĀVINĀJUMUS NO Balvu reģiona b-kas./daiļliteratūra krievu valodā/  

Jaunumi aprīlī.

1.    Brīnumu pasakas.

2.    Gregorija F.Laumu bērns.

3.    Kerra Dž.Mince un dakteris.

4.    Pasaules pasakas.

5.    Smaragda pasakas.

6.    Sunītis un kaķītis.  

Jaunākais bibliotēkā.

1.LR Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos atmiņās 1918-1920

2. Jerkins  I. Automodeļu sporta vēsture Latvijā.

3. Kalns J.Dvēsele.1.gr.

4. Slucis A.Sargāt Latviju.

5. Svīre M….un neuzzinās neviens

6. 1000 Jautājumu un atbilžu.

7. Žosta A.Ganu suns Raibulis.  

Jaunumi martā

Dāvinājumi no Balvu CB Bērnu lit-ras nodaļas

1.Sepulveda L.Stāsts par Kaiju un par kaķi

2. Āķītis R.Plēsīgo zivju makšķerēšana.

3. Apškrūma K.Soliste.

4.Linde M.V. Kurmītis un saulesbrilles

5.Briedis L.Ar divām bārdām.

6. Rungulis M.Avenes.

7.Rungulis M. Tuk-tuk, mizgrauzi

8. Apškrūma K.Meža diskotēka.

9. Kronbergs J.Mākoņu grāmata

10. DefombelsT. Tobijs Lolness

11. Ērgle Z.Starp mums, meitenēm, runājot.

12. Rungulis M.Aste, ko luncināt.

13.Starks U.Mans draugs Pērsijs…

14. Cielēna M.Pilsētas pasakas un pasaul…

15.Bērnu Bībele.

16. Tomā l.Pašpuikas stāsti

17. Šūberti I un D. Lāča olas.

18. Auseklis U.Kamēr āboli dārzā …

19. Cielēna M.Mammas tēti un…

20. Baltvilks J.Saule met loku

21. Lindgrēna A. Meistardetektīvs Blumkvists.

22.Ļūdēns V.Pelēkās krāsas septiņi sv….

23. Brūveris P.Katram mazam putniņam

24. Bērziņš A. Čatiņš

25. Auseklis U.Ko dara runcis Francis.

 Balvilks J. Mīklupanti.

27. Bonds M.Lācītis Padingtons.

28. Kolfers O. Artēmijs Faulzs

29. Vaits E.B. Mazais Stjuarts.

30.Vaits E.B. Šarlotes tīkls

31. Rinkule-Zemzare Dz. Zuzīte

32. Kvaskova S. Monika un mežs.

33. Cielēna M. Kad karaliene bij Rīgā.

34. Zvirgzdiņš J.Tobiasa blēņu stāsti

Jaunumi 2014.gada februārī

1.Batore A.Kaķenītes piedzīvojumi

2.    Īsas pasakas.

3.    Jūrā.

4.    Lindgrēne A.Mēs –Sālsvārnas salas vasarnieki. 

5.    Lapsa un stārķis. 

6.    Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata 2014.  

7.    Mīlu tevi, māmiņ. 

8.    Liepiņa I.Kumeļu sauks Delveris

9.    Pakraste I.Valsis mūža garumā. 

10.                      55 pasaciņas par dzīvniekiem. 

11.                      Podgurska A.Gliemezīša draugi

12.                      Pohodņeva M. Tumsas inversija. 

13.                      Putni. 

14.                      Rūmnieks V. Lācplēsis. Atgriešanās.

15.                      Zīle M.Nepareizais ķēķis. 

16.                      Zeile P.Latgales periodika. 

Dāvinājumi no Viļakas novada bibliotēkas: 

Andersens H.K.Pasakas

Ašmanis M.Politikas teorija

Belialss V.Osumposums pankūku mošķis

Bērdzešs M.Kaifs

Birgins L.Arheoloģijas noslēpumi

Blaitona E.Piedzīvojumu kuģis

Brastiņš E.Latvija, viņas dzīve un kultūra

Brašāra A.Māsības otrā vasara

Dāls R.Matilde

Dziļums A.Raksti 25.s.Gaišie logi

Eiropas tiesības

Ermansons E.Jāpasakas, nēpasakas

Frīdrihs J.Bella un Poltegreists

Frīdrihs J.Četrarpus draugi.

Gerita A.Liza un Lusija…

Ilvess G.Katastrofas, kas satricināja

Jaunā derība

Kalanhoja

Kas ir septiņi nāves grēki

Kolfers O.Artemijs Fauls…

Konovalovs S.Grāmata, kas ārstē

Kvaskova S.Susura gads

Lasitjē R.Haks

Leklērio .Aplis

Likona T.Bērna audzināšana

Mareja Dž. Bet es viņu mīlu 

Jaunākais bibliotēkā jūlijā.

1.Blaumanis R. Šūpuļa dziesma./2013.

2. 400 idejas sētai un mājai Latvijā laukos…/2009. 

3.Dzīvnieki./2013.

4. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla./2009. 

5. Gētemellers Dž. Stēvijas audzēšana un…./2013. 

6. Iepazīsti mājdzīvniekus./2013.

7. Jansone L.Savvaļas augi./2013.  

8.Izglītības ceļvedis./2013.

9. Juridisko dokumentu paraugi./2013. 

10. Karls R. Ādas veidojumu ābece./2010. 

11. Kolbergs A.Civilizēto krokodilu sindroms./2013.

12.Kolbergs A.Eņģeļu purvs./2013. 

13. Kristi A. Pulksten 4.50 no Pedingtonas./2012.

14. Kūlis Ē. Diena kā sieviete./2012.  

15. Lapiņa  D.Lieldienu pasakas./2013. 

16. Lapiņa D.Pīlēna Toma piedzīvojumi./2013. 

17. Opincāne S. Mazā Amora lielie…./2013.

18. Pīls Normens Vinsents.Pozitīvās domāšanas spēks./2005  

19. Praktiski padomi atjautīgai mājsaimniecei./2012. 

20. Raizinga Dž.Pija un Dramers. Sacensības./2013. 

21. Sagāna F. Akordi./2013.

22. Sampē- Gosīni. Mazā Nikolā brīvdienas./2013.

23. 100 ievērojamākie ģēniji./2008.  

24. 100 Latvijas vēstures relikvijas./2012

25. Svārsti, rāmīši un magnēti./2013. 

26. Šteinberga I. Māsas Peonijas./2013. 

27. Gelda A.Virtuves grāmata./2010. 

28. Ziņģīte I.Speķītim nav ne vainas./2013. 

29.Atpūta laukos./2013. 

30. Priesteris- brīvs kā Kristus./2012. 

31. Smaļinskis J. Baltijas nacionālie parki./2011. 

32. Varenā Ērgļa leģendas./ 2013.  

33. Anda T. Tri karļika./2013. 

34. Jansone I.Latvju spēka zīmes./ 2013.  

35. LA Tematiskā Avīze./199X. 

36. Mazajam floristam./2009.

37. Mīkule M. Mūsu mazais pārgājiens.

/2013./

38.Bībele ar deiterokanoniskajām grāmatām./2013 

39.Locāne L.Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi./2013 

40. Mans Ziedonis./2013.

Jaunākā literatūra bibliotēkā maijā. 

1.Fainders D. Ķīlnieks.

2. Frensiss . Uzvaras brīdī. 

3. Gārdners Ē. Jaunava krustcelēs. 

4.Hanna K.Mīlestības dēļ. 

5. Kellija K. Meitiņ manu… 

6. Kobeins H. Klubs Jaguārs. 

7. Kola E.Lisabonas lieta. 

8. Kostello Dž. Līgavas māsas. 

9. Kuncs D.Aizstāvis. 

10. Kuncs D. Otrais. 

11. Martella M.Ideāli.

12. Maklartijs  Dž.Cilpā.  

 Montefjore S. Zaudētās mīlestības jūra.

 Parksa A. Mirāža.

  2013.GADA JAUNIEGUVUMI BIBLIOTĒKĀ.  

Jaunieguvumi maijā 

1.Klīdzējs J. Duovuotos dvieseles

2.Rapša J.Manas uzmanības gadagrāmata

3. Budže A. Latvijas Romas katoļu priesteri 2.daļa.

4.Žukovs S.Kaisles varā. 

5. Matvejāns O. Dzīsme Latgolā 

6. Matvejāns O. Ar dzīsmi pi Jēzus. 

7. Rūtoj, rūtoj-dzīšmu izlase 

8. MatvejānsO.Krysta gaismā 

9. MatvejānsO.Padūd dzīsmei rūku. 

10. Matvejāns O. Uz gaismas ceļa

11. Moza atsaceibu gruomateņa

12. Svātī roksti 

13. Svātuo mise

14. Skudra Ž.No saviem vārdiem neatsakos

15.Šteimans J. Vēsture un filozofija….

Grāmatas iegādātas, izmantojot biedrības ‘’Latgolys Studentu centra’’ piedāvājumu.

Jaunieguvumi martā un aprīlī. 

1.     Aumele M.Klavierspēles ABC/2012.

2.     Gailīte Sk. Neredzamo važu gūstā ./ 201X. 

3.     Indrāne I.Divpadsmit logi./ 2012.

4.     Jēruma I.No Zentas līdz Zentai./ 2012.

5.     Karaša D. Latviešu sadzīves tra/dīcijas un godi./2010.  

6.     Krieviņa V.Latvijas vēsture./ 2012.

7.     Lindgrēne A. Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk./ 1998. 

8.     Lindgrēne A.Mēs – visi no Trokšņu ciema./ 2004. 

9.     Lielā spēļu enciklopēdija./ 2008.

10.                        isa Dž. Debesu vanags./2013. 

11.                        Maģiskās latvju tautas dainas./ 2012. 

 12.                        Mārīte Māra./ 2008.

13.                         12 mūsējie./ 2012.

 14.                         Neīstais jūras sīpols./ 2008

 15.                        Ošiņš I.Nostāsti par trim mīlestībām./ 2008.

 16.                        Padomju  deportāciju pieminēšana Latvijā./ 2012.

17.                        Pirāti un bruņinieki. /2012.  

 18.                         Plaudis A.Zilākalna Marta./ 2011.

19.                        Rusmanis S.Baltijas valstis./ 2010.

 20.                        Semjonova  A. Ārstēšanās ar siltumu./ 2011. 

 21.                        Šarona D. Kaislības maska./ 2010. 

 22.                        Švīkul D. 210 lētas un viegli sagatavojamas zaļbarības receptes./ 2012. 

 23.                        Veģetārie ēdieni./ 2011.

24.                        Zaķis un ezis un .../2012. 

 25.                        Zelčs A.Leģionāri./2012.

1. I.Kalniņa dziesmas./2011.
 
2. Latviešu tautasdziesmas un ticējumi. Vasara./2012.
 
3. Mīļdziemiņas./2010.
 
4. Spēles mājās./2005.
 
5.Vojtila K.Trīs poēmas./2005.
 
6. Ziemeļnieks J. Vīzija./2003.
 
7. Kreica I. Punktiņa un Antons./2012.
 
8. Skrebele R. Palaidnību karaļa Jāņa B. Dienasgrāmata./2012
 
9.Aljende I. Zorro./2009.
 
10. Aspazija. Nebēda./2001.
 
11. Auziņš A.Karuselis./2008.
 
12. Baltvilks J.Susura vasara./200X.
 
13. Brīnuma zirdziņš./2009.
 
14. Brīnumi./2011.
 
15. Cielēna M.Pie mums ir brīnum labi./200X.
 
16. Cimmers R.Filozofu portāls./2007.
 
17. Čaklais M. Uzraksti uz sētas./1999.
 
18. Dziesmas bērniem./2008.
 
19.Dzīvnieki./2011.
 
20. Ezera R.Cilvēkam vajag suni./1999.
 
21. Frejs Dž. Kā uzrakstīt sasodīti labu romānu./2009.
 
22. Gaile I.Baznīcas gada notikumi./2012.
 
23. Galda dziesmas./2002.
 
24. Grimi.J un V. Pasakas./2012.
 
25. Hegards R. Montesumas meita./2011.
 
26. Interesantas vietas./2011.
 
27. Kuzmane Dz.Iz Ķenča gara gaišuma./2011.
 
28. Kļava M. Vāverēns Toms un viņa draugi./2000.
 
29. Latviešu sakāmvārdi un parunas./2009.
 
30. Latviešu tautas ticējumi./1998.
 
31. Mašīnas./2011.
 
32. Mīklas bērniem./2007.
 
33.Mugurēvičs Ē. O.Kalpaks./2007.
 
34. Portere E. Polianna./200X.
 
35. Portere E. Polianna nu jau liela./200X.
 
36. Rainis J.Zelta zirgs./200X.
 
37. Rīds T.M. Jātnieks bez galvas./2011.
 
38. Rinkule-Zemzare Dz. Gan lietū, gan saulītē./2000.
 
39. Runci, runci, vāri putru!./2001.
 
40. Simona F.Negantais Niks un.../2010.
 
41. Sjuela A.Melnais Skaistulis./2010.
 
42. Skujiņa A.Dziesmas lietainā vakarā./2009.
 
43. Spēka vārdi Latvijai./2008.
 
44. Staģis A.Latvijas sports./2008.
 
45. Sutejevs V. Zem sēnītes./1996.
 
46. Trešais tēva dēls./1998.
 
47. Uzņēmēja rokasgrāmata./2009.
 
48. Žīgure A.Viņi.Ceļā./2010.

Jaunākais bibliotēkā.  

Oktobrī un novembrī b-ka saņēma dāvinājumus- no Latgales KC-1, individuālie dāvinājumi-30, 14 žurnāli, dāvinājumi no LNB- 10
  
1.     Daukšts, B. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām/1929.-1940.//2012  
2.     Fon Mises,L. Birokrātija./2011  

3.     Zunda A. Latvija un Lielbritānija; partneri vai sabiedrotie/1930.-1940././2012
4.     Bukšs M.Latgaļu atmūda./2012

5.     2011.g. tautas nobalsošana par 10. Saemas atlaišanu un 11.Saemas vēlēšanas./2011
6.     Daukšts B. Kopveža V.Ozola kara gaitas..../2012 

7.     Eiropas parlaments atzīmē demokrātijas atjaunošanu,./2011
8.     Eihmane E.Rīgas arhibīskapa un vācu ordeņa cīņas.../2012  

9.     Feldmanis I.Latvija Otrajā pasaules karā./1939.-1945././2012
10.                        Gēbele I. Pasaku dziedinošais spēks./2012
11.                        Lapsa L.Иная кухня./2012 
12.                        Riekstiņš J. PSRS iekšlietu tautas komisariāta ‘’Latviešu operācija’’/1937.-1938./ /2012  
13.                        Svētais bīskaps Meinards un Karmela klosteris Ikšķilē./2011 
14.                        Strods H.Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944.-1956./2012

2012.GADA JAUNIEGUVUMI BIBLIOTĒKĀ.
 

Jaunākais augustā:

1.Auseklis U. Zīlītes pīlītes pūš.

2. Kerenens M. Nozagts oranžs divritenis.

3. Kreicbergs T.Dubultnieki un citi stāsti.

4. Ložiņskis M.Būtnes bēg.

5. Nopola S.Salmenīte un čībiņa.

6. Poznanaski U.Erebes.

7. Regers R.Emīlija dīvaine.

8. Stanks U. Mans draugs Pērsijs...

9. Strautniece A.Labu labais, kreisi ...

10. Šepetis R.Starp pelēkiem toņiem.

11. Akmentiņš A.Zemeņu blūzs.

12. Cielēna M. Ežuļa peldriņķis.

13. Lū E.Doplers.

14. Eņģele I. Septiņdesmit piecas...

15. Fabka Dž.S. Kafka ...

16. Gulbe E. Koko un Riko.

17. Kulers A. Dzīve uz ledusskapja...

18. Milers Z.Kurmītis un brilles.

19. Penaks D. Skolas sāpes.
20. Rūmnieks V. Atnācējs.
21. Rungulis M. Nekrietnais Alfrēds.
 
22.Zandere I. Dieguburti  
Bibliotēka saņēmusi 16 dāvinājumus.

JAUNIEGUVUMI 
 1. Apburtā princese.
 2. A.Auziņš. Labrīt, vakardiena.
 3. Dzīvnieki lauku sētā.
 4. Brašais skroderzellis.
 5. Brēmenes muzikanti.
 6. Brīnumi.
 7. Burti.
 8. Dots devējam atdodas.
 9. Draudzības spēks.
 10. Dzīvnieku mazuļi.
 11. A.Emse.Dzejolīši.
12. I.Kalniņš. Imantdziesmas.
13. Ē.Kūlis. Vilkuvilka slepenais plāns.
14. Latviešu sakāmvārdi un parunas.
15. Lauku sētā.
16.E.Lukjanskis.Sieviete visam mūžam.
17.M.Lusbergs. 40 soļi pretī dziedināšanai.
18. Man patīk dzīvnieki.
19. Mazais jenots.
20. T.Mikušina .Rozāriji.
21. Mauglis.
22. Nomakšķerē, pagatavo un apēd!
23. Padziedāsim jautras dziesmas.
24. I.Kļaviņa. Pasaules valstu karogi.
25. Pelrušķīte.
26.Risini kopā ar pirātiem.
27. Sarkangalvīte.
28. Sniegbaltīte un 7 rūķīši.
29. Savvaļā.
30. Skaista esi, eglīte!
31. M.Svīre. No sākuma līdz Ziemassvētkiem.
32. A.Švāģeris .Saldie ēdieni.
33. Tautas aptieka.
34. Vilks un 7 kazlēni.
35. Zelčs P.Anekdošu –humora mistris.
36.Ziemassvētku prieks.
37. Zilais lotoss.

JAUNĀKĀS GRĀMATAS MARTĀ. 

1.      K.Būkenena. Šarma skola
2.      Dāmu detektīvs
3.      Dambo
4.      Esi drošs kopā ar Rūķi!
5.      Domu dienas
6.      Dziedošais koks
7.      Īsta mīlestība
8.      Lokomatīvju stāsti
9.      L.M.Montgomerija. Džeina no Lākturkalna
10.M.Oulina. Gardēdis
11.Sacīkšu krāsas
12.S.Taunsenda. Andriana Moula slepenā dienasgrāmata
13.M.Zīle .Tase ar hibiska ziedu
14.Darba likums ar komentāriem
15.A.Kasekamps. Baltijas valstu vēsture
16.Sv.Meinards – pirmais Latvijas bīskaps
 
17.J.Turbads. Ķēves dēls Kurbads

 

vilakabiblio.wordpress.com/welcome-to-it-alise/ -Viļakas b-ka

balvi.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp-Balvu b-ka

www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php -citas b-kas.