Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Novadpētniecība bibliotēkā

Piemini Latviju!

 Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās ; bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu visu Māte- Latvija.

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad- te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni.  Jo zini; dzimtene ir tikai viena-kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes.

Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo , zaudējis Latviju, tu zudīsi pats./J.Jaunsudrabiņš./ 

Kuprava, kādreiz...

 

 

 

 

     

  

 

                                                                 

Rūpnīca, dzelzceļš, pasākums Brāļu kapos, ēdnīca pie Kupravas DCR, dzīvojamās ēkas, sagādes kantoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lapas < Novadpētniecības materiāli> lietotājiem: lai to atvērtu, sākumā ->novadpētniecības materiāli, tad->kuru vēlas materiālu, tad-> patin uz leju, atveras vai bilde vai lasīt vēl, tā ik vienu.Piemēram - BRĀĻU KAPI- jātin uz leju, līdz tie būs.

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx 

Mapes bibliotēkā:

Þ    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.

Þ    Izglītības darbs.

Þ    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]

Þ    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.

Þ    Kultūras dzīve pagastā.

Þ    Garīgā dzīve[vairākas mapes].

Þ    Sporta dzīve.

Þ    Mežniecība, tās vēsture.

Þ    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].

Þ    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.

Þ    Novadnieks Francis Logins.

Þ    Kupravas  bibliotēkas vēsture.

Þ    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

- kultūras dzīve,

- par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē/vairākas mapes./

- etnogrāfiskais ansamblis,

-un citas.

Draudzes locekļu atmiņas

Ievietoja: Administrator (biblio) Apr 17 2012
Novadpētniecība bibliotēkā >>

 

No vizitācijas dalībnieka dienasgrāmatas. 1939.g.’’Katōļu Dzeive.’’

Šogad V.E. BĪSKAPA J.Rancāna kanonisko draudžu vizitācija Rīgas arhibīskapijā nozīmēta no 17.06.- 13.07. , 17 draudzēs. Vizītes laikā par sekretāru būs pr.dr.P.Laurinovičs. No garīgā semināra audzēkņiem ; diakons L.Dudko, diakons St.Pelšs, A.Goldikovskis, K.Sosnovskis, Ig.Česlis, J.Svilāns.
  1. Viļaka. 16.jūnijs 1939.gads.

Tika iestiprinātas 1 622 personas, cilvēku bija ap 15000. Ir 40 stundu atlaidas, pie pirmās sv.Komūnijas piegāja tajā gadā ap 250 bērni. Draudzē dzīvo kapucīnu tēvi, ceļ jaunu klosteri, kapliču. Katoļu Jaunatnes biedrība uzcēlusi skaistu sanāksmju namu, plašu zāli, citām telpām

2. Liepna.
Sagaidot bīskapu, uzcelti tika 5 vārti, uzraksti vēstī: ’’AUGSTAIS GANĪTĀJ, SVĒTĪ MŪS!’’, ‘’TEICIET TO KUNGU!’’ Baznīca ir skaista, atremontēta, no koka, celta 1841.gadā. Bīskaps notur sv.Misi, ir ap 20 koristu, tiek iestiprināti 154 cilvēki. Pie baznīcas ir kapsēta. Tajā tikuši apbedīti arī Latvijas atbrīvošanas karā kritušie.

3.KUPRAVA. 

Šajā draudzē tā locekļi pārsvarā ir jaunsaimnieki un līdumnieki. Bīskapam iebraucot, to pavada kupls pulks draudzes jaunekļu uz velosipēdiem. Pie vārtiem stāv bērni ar pāvesta un Latvijas karodziņiem rokās.

Draudze dibināta 1925.gadā. Kapliča un dzīvojamā māja prāvestam celta 1928.gadā. 22.jūnijs. Jau no paša rīta ir pulcējušies ļoti daudz cilvēku . pulksten 11 Augstais Ganītājs tur svinīgo sv.Misi. Nelielā koka kapela ir par mazu, lai uzņemtu visus dievlūdzējus. Tāpēc svētku sv.Mise notiek zem klajām debesīm, koku paēnā. Sv.Iestiprināšanas Sakramentu izdala ārā, kur aug u zaļo liels mežs. Ir nodoms te nākotnē celt jaunu dievnamu. Ap pulksten 5 izbrauc uz nākošo draudzi- Balviem. 

4.Balvi. 

Bīskapam tikuši uzcelti daudzi goda vārti. 23.jūnijs. Baznīca maza, bet skaista. Daudz cilvēku, tāpēc sv.Mise notiek ārā, dzied koris, pūtēju orķestra pavadījumā. Balvos ir bīskaps Ābeltiņš .
24.jūnijs. sv.Mise notiek, dzied jauniešu koris, iet procesija. AUGSTAJAM Ganītājam izbraucot, dzied Balvu jaunatnes koris, bīskaps atmiņai viņiem uzdāvina skaistas svētbildītes.
  

ATMIŅAS PAR KUPRAVAS DRAUDZES VĒSTURI.

Par pr.Kivrānu, viņa darbību Liepnā/Kupravā viņš bija pirmais priesteris, kurš kalpoja/-30.gadu’’Katōļu Dzeive.’’

Liepnā par priesteri pr.Kivrāns kalpoja jau 19 gadus. Liepnā viņš ierodas tūliņ pēc pasaules kara, kad viss bija sagrauts. Pr.Kivrāns ņēmās pie pamatskolas nodibināšanas, vēlāk skolas ēkas celšanas. 6.klašu pamatskolā viņš 18 gadus ir pārzinis, no 350 bērniem 154 ir katoļi.  

Liepnā katoļiem ir maza koka baznīca, pastāvīgi Liepnā dzīvo pr.Kivrāns, kas ir pirmais atjaunotās Liepnas draudzes prāvests. Sākumā viņš bija kā dibinātājs, vēlāk kā skolotājs.  

Ir arī ērģelnieks- Francis Logins, kurš no katoļu nelielā skaita izveidoja labu baznīcas kori. Nodibinās arī bērnu koris. Ticības mācības skolotāja F.Bricis , Liepnā 1938.gadā vasarā nodibināja trijus dzīvā Rožukroņa pulciņus. 

KRUCIFIKSS KUPRAVĀ./draudzes locekļu atmiņas/.

KAPSĒTA.  

Tas atrodas pie baznīcas, būvēts 1925.gadā. Atjaunots 1993.gadā. Pavisam vienkāršs, brūnā krāsā, no koka, apkārt koka sētiņa. Krustu tika atjaunojuši toreizējais Kupravas katoļu draudzes priekšnieks Aloizs Kudurs un Edvarts Martinovs. /Miruši/ Pirmo krustu tika būvējis Jāzeps Varnass/miris/, kurš nācis no Krustacelma puses.

Tur, kur bijis vecais krusts, tikuši turēti dievkalpojumi, tajā vietā bijis paredzēts celt baznīcu. Par baznīcu kļuva vienstāvu ēka, no koka, 1928.gadā uzcelta.

Ap baznīcu ir atjaunota arī sēta, kura tika uzcelta no jauna.

Kapsēta dibināta 1925.gadā. Pirmā apbedītā - Agate, kuras vārdā tika nosaukti kapi. 1995.gadā uzskaitīti 120 pieminekļi, tikpat daudz arī kapu kopiņu, 2012.g. to ir vairāk, kapi ir paplašināti, atjaunots arī žogs. Sākumā bijis koka žogs ap kapsētu, tad vēlāk tā tika apjozta ar drāšu pinuma žogu, kas pievienots pie koka stabiem, tad atjaunoja krāsotu koka žogu ar mūrētiem ķieģeļu un metāla stabiem- 2005.g., tas izmaksājis 2500 ls, pie tā strādāja V.Logins, J.Dvinskis, A.Jeromanovs, A.Barsovs, V.Strupka, J.Aleksāns, V.Aleksāns un citi.  

Bija iecere atjaunot baznīcas žoga vārtus, 30.gadu foto ir saglabājusies, kādi tie izskatījušies. 

Pēc nostāstiem kapsētā esošo krustu ir taisījis Jāzeps Varnass, iespējams, viņš arī viņš taisījis krucifiksu pie baznīcas. 90.gados tika atjaunota sētiņa ap krucifiksu, arī soliņi pie tā. Baznīcas dārzs senāk bijis tāds-teritorijas iežogojums, 30.gados bijis krusts, dārza stūros nelieli altārīši, pie kuriem lūgušies dievlūdzēji, ap baznīcu gājušas procesijas, arī pie altāriem. 

Uz lielceļa pusi virs baznīcas izejas bijis balkoniņš, kur vasarās turēja sv.Mises, balkona vairs nav.  

Priesteri.  

Pirmais priesteris bijis pr.Kivrāns. Daudzus gadus baznīcas ēkā dzīvojis un apkalpojis draudzi pr.Staņislavs Lisovskis/1970.-1988./ Strādājis arī pr.Svilāns, kurš vēlāk kļuva par dvēseļu ganu Baltinavas draudzē. No ērģelniekiem

visilgāk spēlējis tika Francis Logins - 20.-80.gadiem, arī 90.gados- Staņislavs Baranovskis.

 

 

Pēteris Vilcāns Jāņa d./dzim.1929.g., ordinēts 1951.g., dzīvojis Viļakā./ Apkalpojis tika Viļakas, Kupravas, Liepnas draudzi, bijis šo draudžu prāvests un dekanāta dekāns.

Pr.Leons Eiduks 1940.g.-1945.g.tika strādājis draudzē, uzreiz pēc pr.Kivrāna. Pr.Eiduks kara laikā tika aizbēdzis mežā. Tad bijis par draudzes ganu kāds kapucīns/uzvārdu neatceras/ . Šis priesteris ticis vāciešiem necilvēcīgi mocīts, spīdzināts dedzinot, beidzot izvests. Tad vēlāk draudzi apkalpojis pr.Čigāns, pēckara laikos, vēlāk- pr.Svilāns, tad St.Lisovskis, kurš mira 1988.gadā. Pēc viņa strādājis pr. Dekāns P.Vilcāns, tad O.Aleksāns, J.Kornaševskis un citi.

Secībā:   Kivrāns, L.Eiduks, kapucīns, Čigāns, Mukāns, Dambīts, J.Svilāns, St.Lisovskis, P.Vilcāns, O.Aleksāns, J.Kornaševskis, R.Broks, F.Šneveļs.

Baznīca.

Kupravas draudzes baznīca ir koka ēka, krāsota brūnā krāsā, logu rāmji balti, vienstāva ēka, celta 1928.g. Galvenā atlaidu diena- ik gadu jūlija pēdējā svētdienā sv.Ignata no Lojolas, notiek kapusvētki.
Baznīcas lūgšanu telpā 90.gados tika remontēts, atjaunots krāsojums iekštelpās, 2011.g. dzīvojamā ēkas daļā priesteriem arī veica remontus.

Pēdējās izmaiņas: Nov 22 2016 11:26

Atpakaļ

IESKATS KUPRAVAS VĒSTURĒ. 

  20.gs. pirmajā pusē Kuprava bija pazīstama kā maza mežu un purvu ieskauta dzelzceļa stacija pie Rīgas-Pitalovas dzelzceļa līnijas[izveidota 1916.g.]. Tā 1926.gadā bijusī Viļakas muižas zeme tika sadalīta apbūves gabalos. 1927.gadā jauno apmetni apstiprināja par ciemu. 1935.gadā tajā dzīvoja tikai 73 iedzīvotāji, bija 10 viensētas.

  1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1999.gadā-pagasta nosaukumu, pagastā jau dzīvoja 845 iedzīvotāji, privātmājās- 98 ģimenes, dzīvokļos -743 ģimenes.

Kupravas pagastā ir Āzīšu [Mālberga] ezers, upe Balupe, ved tranzītceļš ''Viļaka-Liepna-Alūksne'', dzelceļa līnija''Rīga-Pitalova''[slēgta], kādreiz darbojās arī dzelzsceļa stacija, kura dibināta 1904.gadā.

1925.gadā tika izveidota Kupravas kapsēta[saukta Agates vārdā].1928.gadā nodibinājās Kupravas Romas katoļu baznīca, kura darbojas arī pašlaik.

1899.gadā Kupravā tika nodibināta četrgadīgā skola, 1920.g. vēl cita, 1979.g. Kupravas pamatskola.

1953.g.15.novembrī dibināta Kupravas bibliotēka. Ambulance tika dibināta 1947.g, 1928.gadā-aptieka, tās darbojas arī pašlaik.1910.g. tika dibināts pasts.

No 1971.-1992.g.darbojā Kupravas drenu un cauruļu rūpnīca, kuras jauda bija 6,6 miljoni cauruļu, 6,5 milj.ķieģeļu.

30.gados izveidojās Kupravas mežniecība[ar 90.g. nedarbojas]. 40.gados tika izveidoti Brāļu kapi, kuri atrodas pagasta teritorijā.

1999.gadā pagastā darbojās individuālie uzņēmumi:''JAT'', MVVS'', JŪRA'', KALME UN CO'', ZOMBI'', Kupravas aptieka'', ''Aidars'', ''Trīs zaķīši'', tad darbojās SIA :''TĀRAVA'', ''LINDA'', ''TURĪBA'',''MEDIS'', ''Reta Wood Indrustries'', ''Z.S.Loks''.