Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Novadpētniecība bibliotēkā

Piemini Latviju!

 Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās ; bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu visu Māte- Latvija.

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad- te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni.  Jo zini; dzimtene ir tikai viena-kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes.

Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo , zaudējis Latviju, tu zudīsi pats./J.Jaunsudrabiņš./ 

Kuprava, kādreiz...

 

 

 

 

     

  

 

                                                                 

Rūpnīca, dzelzceļš, pasākums Brāļu kapos, ēdnīca pie Kupravas DCR, dzīvojamās ēkas, sagādes kantoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lapas < Novadpētniecības materiāli> lietotājiem: lai to atvērtu, sākumā ->novadpētniecības materiāli, tad->kuru vēlas materiālu, tad-> patin uz leju, atveras vai bilde vai lasīt vēl, tā ik vienu.Piemēram - BRĀĻU KAPI- jātin uz leju, līdz tie būs.

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx 

Mapes bibliotēkā:

Þ    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.

Þ    Izglītības darbs.

Þ    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]

Þ    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.

Þ    Kultūras dzīve pagastā.

Þ    Garīgā dzīve[vairākas mapes].

Þ    Sporta dzīve.

Þ    Mežniecība, tās vēsture.

Þ    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].

Þ    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.

Þ    Novadnieks Francis Logins.

Þ    Kupravas  bibliotēkas vēsture.

Þ    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

- kultūras dzīve,

- par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē/vairākas mapes./

- etnogrāfiskais ansamblis,

-un citas.

Kupravas DCR

Ievietoja: Administrator (biblio) Mar 21 2017
Novadpētniecība bibliotēkā >>

No laikraksta ‘’Vaduguns’’, materiāliem no tematiskajām mapēm.

Kupravas DCR rūpnīcas pirmsākumi.

Visā republikā Kupravas vārdu zināja tādēļ, ka Kupravā tika būvēts milzīgs rūpniecības komplekss, kurš bija izsludināts par Vissavienības celtni.

Kad ģeologi atzina Kupravas mālu par derīgu, 1968.gadā 13.septembrī rūpnīcas celtniecībā tika ielikts pirmais kubikmetrs betona.

1971.gada decembrī atskan drenu cauruļu ceha pirmais darba signāls. Top keramzīta cehs, rūpnīca izvēršas plašumā. Aug ciems. Paceļas pirmie piecstāvu nami. Rūpnīca strādā, strādnieki sabrauc no visas Padomju Savienības.  Tai laikā rūpnīcu vadīja S.Sviridovs, Ē,Bricis, A.Brice un citi.

1984.gads.Kupravas DCR kolektīva saistībās 1984.gadam īpaša vieta ierādīta darba ražīguma kāpināšanai, materiālu un izejvielu taupīgas izlietošanas un darba disciplīnas nostiprināšanas jautājumiem.  Paredzēts ieekonomēt 19 tonnu dīzeļdegvielas, 11,3 tonnas benzīna, 360 t mazuta, 110 000 kilovatstundu elektroenerģijas, 1,6 t velmējuma, 10 t cementa, citus materiālus.

Virs plāna saražot 500 000 nosacītā diametra drenu caurulīšu. Panākt nosacīto ekonomiju 30 000 rbļ. apmērā.

1984.g. paredzēts apgūt  klinkera ķieģeļu ražošanu, kā arī 150 milimetru diametra drenu caurulīšu un apdares ķieģeļu ražošanu. Par strādājošo kvalifikācijas celšanu rūpējoties, apdedzinātāji un iestādītāji apgūs pieredzi rūpnīcā ‘’Azeri’’, arī maiņu meistari./ no laikraksta ‘’Vaduguns’’, 1984.g./

Vēl 1984.gads. -1986.g.Kupravas DCR rūpnīca. Realizējam plānoto produkciju par 770 000rbļ. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu sasniegts kāpinājums par 202 000 rbļ. Preču produkcijas plānu neizdevās izpildīt. 777 000rbļ. vietā -711 000.

1985.g. šis rādītājs bija vēl zemāks-525 000rbļ. drenu cauruļu plānoto 2500 nosacīto kilometru vietā-2306. Neveicās arī ar plāna izpildi keramzīta šķembu cehā.

/no laikraksta ‘’Vaduguns.’’/

’Kāds iesaiņojums māla pikai’’

No ‘’Vaduguns’’ 1989.g.24.10./saīsināti/ pirmā kopīgā rūpnīcas peļņa-10tūksoši rubļu. Cehs spēj saražot 20 MILJONUS ĶIEĢEĻU/ tagad plāns ir 5 milj./,kas dotu rūpnīcai 800 000 rbļ. peļņas .Caurules vajadzīgas mediatoriem, taču kolektīvam nepieciešama ieinteresētība.

Direktors uzskata- algas strādniekiem kļuvušas stabilākas.  Drenāžās cauruļu cehā nepārtraukti notiek rekonstrukcija, taču darbs turpināsies vēl vismaz trīs gadus. Šī gada laikā iekārtota  jauna krāsns, žāvēšanas bloks. Automatizēta ķieģeļu nolikšana. Kādreiz, lai strādnieks varētu nopelnīt 300 rbļ, viņam ar rokām bija jāpārcilā 22 tonnas saražotās produkcijas. Tagad, pateicoties sadarbībai ar Līvānu būvmateriālu ražošanas kombināta konstruktoru, cerams, rūpnīcā aizvien vairāk ieviesīsies automātika.

Uzstādīt sāktas divas krāsnis ķieģeļiem, lai  nesamazinot cauruļu ražošanu, varētu tikt pie 17 miljoniem ķieģeļu.

Vēl joprojām produkcijas šķirošana notiek ar rokām, lai gan būtu jābūt tā, lai pēc gada vairs roku darba nebūtu. 17 g. nav remontēts jums. Cehā ierīko apkuri.

Gadā rūpnīca saražo 150  tūkstošus kubikmetru keramzīta, taču ceham nepieciešama rekonstrukcija. Iekārtas ir nolietojušās, reizē vajag uzstādīt vēl divas krāsnis, jaunu līniju , kuras būvniecībai nepieciešami 9 miljoni rubļu. Tad reizē jāpaplašina arī karjeru saimniecība, viss, kas saistīts ar keramzīta ražošanu.

 Tiek ražoti keramzīta betona bloki, to ražošana gan izmaksā dārgi.

   rūpnīca ''ziedu laikos'', foto no materiāliem, no periodika.lv

  

 -no Balvu novada muzeja materiāliem.

Pēdējās izmaiņas: Jun 28 2018 10:12

Atpakaļ

IESKATS KUPRAVAS VĒSTURĒ. 

  20.gs. pirmajā pusē Kuprava bija pazīstama kā maza mežu un purvu ieskauta dzelzceļa stacija pie Rīgas-Pitalovas dzelzceļa līnijas[izveidota 1916.g.]. Tā 1926.gadā bijusī Viļakas muižas zeme tika sadalīta apbūves gabalos. 1927.gadā jauno apmetni apstiprināja par ciemu. 1935.gadā tajā dzīvoja tikai 73 iedzīvotāji, bija 10 viensētas.

  1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1999.gadā-pagasta nosaukumu, pagastā jau dzīvoja 845 iedzīvotāji, privātmājās- 98 ģimenes, dzīvokļos -743 ģimenes.

Kupravas pagastā ir Āzīšu [Mālberga] ezers, upe Balupe, ved tranzītceļš ''Viļaka-Liepna-Alūksne'', dzelceļa līnija''Rīga-Pitalova''[slēgta], kādreiz darbojās arī dzelzsceļa stacija, kura dibināta 1904.gadā.

1925.gadā tika izveidota Kupravas kapsēta[saukta Agates vārdā].1928.gadā nodibinājās Kupravas Romas katoļu baznīca, kura darbojas arī pašlaik.

1899.gadā Kupravā tika nodibināta četrgadīgā skola, 1920.g. vēl cita, 1979.g. Kupravas pamatskola.

1953.g.15.novembrī dibināta Kupravas bibliotēka. Ambulance tika dibināta 1947.g, 1928.gadā-aptieka, tās darbojas arī pašlaik.1910.g. tika dibināts pasts.

No 1971.-1992.g.darbojā Kupravas drenu un cauruļu rūpnīca, kuras jauda bija 6,6 miljoni cauruļu, 6,5 milj.ķieģeļu.

30.gados izveidojās Kupravas mežniecība[ar 90.g. nedarbojas]. 40.gados tika izveidoti Brāļu kapi, kuri atrodas pagasta teritorijā.

1999.gadā pagastā darbojās individuālie uzņēmumi:''JAT'', MVVS'', JŪRA'', KALME UN CO'', ZOMBI'', Kupravas aptieka'', ''Aidars'', ''Trīs zaķīši'', tad darbojās SIA :''TĀRAVA'', ''LINDA'', ''TURĪBA'',''MEDIS'', ''Reta Wood Indrustries'', ''Z.S.Loks''.