Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Novadpētniecība bibliotēkā

Piemini Latviju!

 Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās ; bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu visu Māte- Latvija.

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad- te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni.  Jo zini; dzimtene ir tikai viena-kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes.

Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo , zaudējis Latviju, tu zudīsi pats./J.Jaunsudrabiņš./ 

Kuprava, kādreiz...

 

 

 

 

     

  

 

                                                                 

Rūpnīca, dzelzceļš, pasākums Brāļu kapos, ēdnīca pie Kupravas DCR, dzīvojamās ēkas, sagādes kantoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lapas < Novadpētniecības materiāli> lietotājiem: lai to atvērtu, sākumā ->novadpētniecības materiāli, tad->kuru vēlas materiālu, tad-> patin uz leju, atveras vai bilde vai lasīt vēl, tā ik vienu.Piemēram - BRĀĻU KAPI- jātin uz leju, līdz tie būs.

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx 

Mapes bibliotēkā:

Þ    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.

Þ    Izglītības darbs.

Þ    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]

Þ    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.

Þ    Kultūras dzīve pagastā.

Þ    Garīgā dzīve[vairākas mapes].

Þ    Sporta dzīve.

Þ    Mežniecība, tās vēsture.

Þ    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].

Þ    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.

Þ    Novadnieks Francis Logins.

Þ    Kupravas  bibliotēkas vēsture.

Þ    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

- kultūras dzīve,

- par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē/vairākas mapes./

- etnogrāfiskais ansamblis,

-un citas.

Par ansambli.

Ievietoja: Administrator (biblio) Jun 02 2014
Novadpētniecība bibliotēkā >>

 

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis/2018.gads.:

Valentīna Romanovska/vadītāja/
 
Lilija Bruže
Emerita Prancāne
Emerita Žabare
Terēzija Vancāne
Gunta Trusova
Aleksejs Barsovs
 

Kupravas pagasta etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki 

2017.gadā:

 

Aleksāne Zinaīda

Logina Vitālija

Bruže Lilija

Romanovska Valentīna/vadītāja/

Serdāne Leonora

Barsovs Aleksejs

Vancāne Terēzija

Ozola Marta

Prancāne Emerita

Žabare Emerita

Trusova Gunta

Etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1986.g.oktobrī, to dibinājušas toreizējās Kupravas v-skolas skolotājas Anna Gabrāne un Antonija Brice. Kopš 2011.g. ansambli vadīja Sandra Andrejeva, tad- A.Ažģiņa, no 2014.g. V.Romanovska. Gandrīz neviens pagasta kultūras pasākums nenotiek bez ansambļa līdzdalības. Ansamblis dzied garo bolsu, tolku bolsu, gonu bolsu dziesmas, arī saļmes, garīgās dziesmas. Koncertējis bijušajā Balvu rajona teritorijā, Rīgā festivālos ‘’BALTICA’’, Latviešu biedrības namā, kultūras namā ‘’Ziemeļblāzma’’, Ludzā, Rēzeknē, Jelgavā, Ogrē, Jaulaicenē, Murmastienē, Vilcē, Viļānos.

Ieskats arī ansambļa tapšanā. 

Materiāli par etnogrāfisko ansambli.

1982.g.Kupravas pamatskolā grupa skolēnu sāka nodarboties ar literāro novadpētniecību, lai iepazītu sava novada folkloru. Izveidojās folkloras kopiņa ‘’Vārpiņa’’/15 skolēni/, ko vadīja sk.A.Brice.

1987.g. bija paredzēts rajona mērogā pasākums etnogrāfiskajiem ansambļiem, kurā bija jāpiedalās arī Kupravas dziedātājiem. Nolēma, ka jāpiedalās arī pieaugušajiem, tā radās Kupravas etnogrāfiskais ansamblis. Tajā bija15 cilvēki-1987.G. 06.12. –pirmā uzstāšanās. Vadītāja-Leontīne Bordāne, uzstāšanos novērtēja atzinīgi, dziesmas izmantoja no A.Gabrānes mātes un vecmāmiņas krājumiem, tautasdziesmas.

No 1995.g. tajā dzied: Jānis un Ļena Veļķeri, Malvīne Aleksāne, Dzidra Pušpure, Aleksandrs Piziks, Sofija Skrimble, Anna Šumska, Leontīne Bordāne. Piedalījās visos svētkos, viesojās daudzās vietās. Saņēmis daudz goda rakstu un atzinības rakstu par savu veikumu.

Kupravas etnogrāfiskā ansambļa vadītājas: Anna Gabrāne, Anna Brice, Leontīne Bordāne, Lilija Bruže, Jolanta  Vrubļevska,Sandra Andrejeva, Aina Ažģiņa, Valentīna Romanovska.

2014.g. ansambļa sastāvā iekļāvušās:  Vitālija Logina, Emerita Žabare,  Marta Ozola, Lilija Bruže, Zinaīda Aleksāne, Valentīna Romanovska/vadītāja/ ./no kluba vadītājas materiāliem./  

    

 

              -ansambļa pirmsākumi

 -ansamblis, senāk...

- pie krucifiksa

- ansamblis skolā.

 

 

te, uz leju- pasākumā Baltica'', 2015.gadā.                            pa labi- ansamblis uzstājas, 2017.gads

Pēdējās izmaiņas: Dec 10 2018 11:45

Atpakaļ

IESKATS KUPRAVAS VĒSTURĒ. 

  20.gs. pirmajā pusē Kuprava bija pazīstama kā maza mežu un purvu ieskauta dzelzceļa stacija pie Rīgas-Pitalovas dzelzceļa līnijas[izveidota 1916.g.]. Tā 1926.gadā bijusī Viļakas muižas zeme tika sadalīta apbūves gabalos. 1927.gadā jauno apmetni apstiprināja par ciemu. 1935.gadā tajā dzīvoja tikai 73 iedzīvotāji, bija 10 viensētas.

  1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1999.gadā-pagasta nosaukumu, pagastā jau dzīvoja 845 iedzīvotāji, privātmājās- 98 ģimenes, dzīvokļos -743 ģimenes.

Kupravas pagastā ir Āzīšu [Mālberga] ezers, upe Balupe, ved tranzītceļš ''Viļaka-Liepna-Alūksne'', dzelceļa līnija''Rīga-Pitalova''[slēgta], kādreiz darbojās arī dzelzsceļa stacija, kura dibināta 1904.gadā.

1925.gadā tika izveidota Kupravas kapsēta[saukta Agates vārdā].1928.gadā nodibinājās Kupravas Romas katoļu baznīca, kura darbojas arī pašlaik.

1899.gadā Kupravā tika nodibināta četrgadīgā skola, 1920.g. vēl cita, 1979.g. Kupravas pamatskola.

1953.g.15.novembrī dibināta Kupravas bibliotēka. Ambulance tika dibināta 1947.g, 1928.gadā-aptieka, tās darbojas arī pašlaik.1910.g. tika dibināts pasts.

No 1971.-1992.g.darbojā Kupravas drenu un cauruļu rūpnīca, kuras jauda bija 6,6 miljoni cauruļu, 6,5 milj.ķieģeļu.

30.gados izveidojās Kupravas mežniecība[ar 90.g. nedarbojas]. 40.gados tika izveidoti Brāļu kapi, kuri atrodas pagasta teritorijā.

1999.gadā pagastā darbojās individuālie uzņēmumi:''JAT'', MVVS'', JŪRA'', KALME UN CO'', ZOMBI'', Kupravas aptieka'', ''Aidars'', ''Trīs zaķīši'', tad darbojās SIA :''TĀRAVA'', ''LINDA'', ''TURĪBA'',''MEDIS'', ''Reta Wood Indrustries'', ''Z.S.Loks''.