Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Novadpētniecība bibliotēkā

Piemini Latviju!

 Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, labās un ļaunās dienās ; bet jo sevišķi, kad tev labi klājas. Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc katra no mums mūsu visu Māte- Latvija.

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad- te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni.  Jo zini; dzimtene ir tikai viena-kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes.

Piemini Latviju! Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo , zaudējis Latviju, tu zudīsi pats./J.Jaunsudrabiņš./ 

Kuprava, kādreiz...

 

 

 

 

     

  

 

                                                                 

Rūpnīca, dzelzceļš, pasākums Brāļu kapos, ēdnīca pie Kupravas DCR, dzīvojamās ēkas, sagādes kantoris.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lapas < Novadpētniecības materiāli> lietotājiem: lai to atvērtu, sākumā ->novadpētniecības materiāli, tad->kuru vēlas materiālu, tad-> patin uz leju, atveras vai bilde vai lasīt vēl, tā ik vienu.Piemēram - BRĀĻU KAPI- jātin uz leju, līdz tie būs.

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx 

Mapes bibliotēkā:

Þ    Novadpētniecības materiāli par Kupravas pagastu.

Þ    Izglītības darbs.

Þ    Ģimene un sadzīve. Sociālās problēmas.[vairākas mapes.]

Þ    Pagasta pašvaldība. Tās darbība.

Þ    Kultūras dzīve pagastā.

Þ    Garīgā dzīve[vairākas mapes].

Þ    Sporta dzīve.

Þ    Mežniecība, tās vēsture.

Þ    Kupravas drenu cauruļu rūpnīca[vairākas mapes].

Þ    Albums par Kupravas Romas katoļu baznīcu un kapsētu.

Þ    Novadnieks Francis Logins.

Þ    Kupravas  bibliotēkas vēsture.

Þ    Kupravas pagasta , tā apkārtnes vēsturiskie notikumi.

- kultūras dzīve,

- par priesteriem, kuri kalpojuši draudzē/vairākas mapes./

- etnogrāfiskais ansamblis,

-un citas.

Par partizānu cīņām.

Ievietoja: Administrator (biblio) Feb 21 2011
Novadpētniecība bibliotēkā >>

 

- materiāls no Viļakas novada muzeja krājumiem.

A.Šnepers ‘’Latgales partizānu pulka kauju ceļš.’’/fragm no –br-/

1918.gada nogalē meklējami Latgales partizānu pulka pirmsākumi. Ar ‘’zaļo’’ pulciņu veidošanos. 10-30 vīri apvienojas, jau 1919.g. martā sākas partizānu aktīvi uzbrukumi. Maijā partizānu rosība pieaug Balvu novadā. J.Vīndedzis cenšas apvienot partizānu grupas. Tās ir nelielas, vāji apbruņotas. Kupravā uz 30 vīriem bija 20 šautenes, , Rugāju pulciņam-visi ieroči 30 vīriem. Sarkanos nelaiž, lai atgrieztos šajā novadā. Notiek sadursmes pie Silakroga, Augustovas , Orlovas. Nopietna situācija veidojas, kad 15.jūnijā sarkanie, bruņota vilciena atbalstīti, uzbrūk Kupravai. 21.jūnijā, tie laužas uz Balvu staciju. Ar igauņu palīdzību uzbrukums tiek atsists. 1919.gada vasarā partizāni cieši sadarbojas ar igauņiem, tie ieņem pozīcijas Liepnā, tad ienāk Balvos. Kupravā vēlāk ierodas igauņu bruņuvilciens, kas ar uguni atbalsta partizānus. Jūlija sākumā no partizānu grupām tiek izveidots Latgales partizānu pulks ar  virsleitinantu Jāni Vīndedzi, pulka komandieri. 4.kājnieku rota sedz galvenos ceļus Balvu virzienā.

1.rota atrodas pie Augustovas,

2.rota –Sudarbē,

3.rota- Silakrogā,

4.rota- Kupravā.  1919.g. cīņas turpinās, Augustovas, Susāju virzienā. Izveido 5.rotu.  9.augustā no Liepnas partizānu nodaļas tika izveidota 6.rota, 120 vīri, tā ieņem aizsardzības līniju no Liepnas līdz Kupravai.  Latvju komunistu bataljons ielenc Stompakos 7.rotas pusrotu. Partizāni izlaužas, ir kritušie, frontes līniju atjauno, 8.dec. seko sarkano uzbrukums Kupravai, ar igauņu bruņuvilciena palīdzību tas tiek atsists.

  Latgales partizānu pulka izveidošanās notika, pateicoties J.Vīndedzim, J.Skujiņam, 40 pulka karavīri ieguva augstāko Latvijas armijas karavīru apbalvojumu –Lāčplēša Kara ordeni. 2.pakāpes ordenis J.Skujiņam, pārējiem 3.pakāpes/ Buliņš, Lepše, Brente, Grīslis u.c.

1919.gadā nacionālā partizānu varoņgara simbols- piemineklis Balvos- Staņislavs, ko atklāja 1993.gada 11.novembrī.  

A.Zeltiņš’’Latgales partizānu pulks’’/H.Logins/ 

Latgales partizāni.

Cīņas pirms pulka apstiprināšanas.

15.jūnijā pie Kupravas stacijas parādījās sarkanarmiešu bruņotais vilciens. Partizāni to saņēma ar flinšu uguni. Bruņoto vilcienu pabalstīja Kupravas stacijā esošie  sarkanarmiešu posteņi. Kauja vilkās diezgan ilgi, pēc tam beidzot, saņemdami vienu gūstekni, kad beidzās patronas, partizāni bija spiesti atkāpties.

 21.jūnijs. Pie Kupravas stacijas parādījās bruņots vilciens, bet dzelzsceļa līnija bija izpostīta, tālāk netika, uz Balvu stacijas pusi. Neraugoties uz artilērijas uguni, partizāni ar 100 igauņu kareivjiem sāka ielenkt vilcienu, apšaudot un sabojājot lokomatīvi, vilciens gausi atvirzījās atpakaļ. Sarkanarmiešu posteņi aizbēga no Kupravas stacijas. Partizāni dzinās pakaļ, izpostīdami dzelzsceļu.   

J.Pundurs ‘’Latgales partizāni’’

1919.g.15.jūnijā sarkano bruņotais vilciens piebrauc netālu no Kupravas stacijas, atklāj uz mūsu Kupravas partizānu nodaļu lielgabalu un ložmetēju uguni ar nolūku ieņemt Kupravas staciju, tālāk lai virzītos Balvu stacijas virzienā. Kauja ieilga, dodot iespēju sarkano bruņotā vilciena kājnieku desantam ielauzties, ieņemot Kupravas staciju. Partizāni patronu trūkuma dēļ atkāpās. Lielinieki neuzdrošinājās ieņemt Kupravas staciju, aizbraucot Abrenes stacijas virzienā.

1919.g.oktobrī partizānu pulks pieauga  līdz 2000 vīriem 4 bataljoniem.

A.Šnepers. ’’Latgales partizānu pulku veidošanās. Cīņas’’

Sāka veidoties latviešu strēlnieku bataljons.

Arī veidojās grupas pa ciemiem. Kupravā bija izveidota mazapbruņota grupa, 19…g. 15. jūlijā tika parakstīta pavēle par Latvijas parztizānu pulka izveidošanu, pulka komandieris komandēja rotas un bija pulkā četras rotas. Cīņas turpinājās, partizāni ilgstoši noturēja savas pozīcijas. 4.partizānu pulka rota bija arī Kupravā. Viņi kopā ar igauņiem aizvirzījās līdz Tepenīcai. 28.jūlijā Augustovā veidojas kritiska situācija. Augustovā notiek cīņas Stompakos, arī Susāju pusē , virzienā uz Viļaku. Notiek augustā arī kaujas pie Rosas, 5.rota arī cīnās aktīvi, savukārt 6.rota –Liepnas ‘’zaļais’’ pulciņš, kurā sākumā ir 120 vīri, cīņās iekaro 12 km posmu Liepnas-Kupravas ceļā. 10.augustā ieņemta Boņislava. Tad, augustā, pēc smagām kaujām notiek atkāpšanās. Palīdz igauņu cīnītāji. Tad 13.septembrī piespiež pretinieku atkāpties uz Viļaku. Ir cīņas Silakroga -Stompaku pusē. 500-600  kaujinieku uzbrukums Liepnai 22.septembrī. 6.rota piespiež bēgt pretinieku, sakauj, 28 ‘’sarkanos’’ saņem gūstā.

Septembrī pieaug cīnītāju skaits pulkā. Pretiniekam ir daudz munīcijas.

Oktobrī pulks pārorganizējas. Izveidojas trīs bataljoni-8 rotas, 9.rota-3.bataljons. 4.oktobrī mainās komandieri, par pulka komandieri kļūst Skujiņš. Notiek cīņas Pokrotas pusē. Tad Balvu- Viļakas virzienā . Oktobrī Viļakas- Katlešu virzienā. 16. oktobrī 2.bataljons ieņem Nostrovu, Stompakus.

Tad decembrī notiek uzbrukums Kupravai. Tur atrodas  pretinieka  ‘’Steņka Razins’’-bruņuvilciens. Decembrī notiek daudzi uzbrukumi pie Orlovas, Liepnas. Cīņas ieilgst pie Sompakiem, Tilžas.  1920.g.janvāris- atbrīvošanas mēnesis. Mērķis- ieņemt  Pitalovas dzelzsceļa mezglu. Lai pretinieks netiktu uz Daugavpili un Rēzekni. Igauņi slēdz pamiera līgumu atvelk spēkus.

1920.g.janvārī ir 49 virsnieki, 2 400 kaujinieki, ir ložmetēji.  Notiek cīņas Daugavpils frontē. No Rugājiem cīnītāji: Sedilks, Dauka, no Balviem: Galejs, Grīslis, Kērcēns, Skujiņš, Brente. No Tilžas: Igaunis, no Vidzemes, Kurzemes- Purapuķe, Varēns, Muižnieks un citi.  

J.Pundurs ‘’Latgales partizāni’’

1919.g.15.jūnijā sarkano bruņotais vilciens piebrauc netālu no Kupravas stacijas, atklāj uz mūsu Kupravas partizānu nodaļu lielgabalu un ložmetēju uguni ar nolūku ieņemt Kupravas staciju, tālāk lai virzītos Balvu stacijas virzienā. Kauja ieilga, dodot iespēju sarkano bruņotā vilciena kājnieku desantam ielauzties, ieņemot Kupravas staciju. Partizāni patronu trūkuma dēļ atkāpās. Lielinieki neuzdrošinājās ieņemt Kupravas staciju, aizbraucot Abrenes stacijas virzienā.

1919.g.oktobrī partizānu pulks pieauga  līdz 2000 vīriem 4 bataljoniem.

Pēdējās izmaiņas: Oct 03 2019 14:43

Atpakaļ

IESKATS KUPRAVAS VĒSTURĒ. 

  20.gs. pirmajā pusē Kuprava bija pazīstama kā maza mežu un purvu ieskauta dzelzceļa stacija pie Rīgas-Pitalovas dzelzceļa līnijas[izveidota 1916.g.]. Tā 1926.gadā bijusī Viļakas muižas zeme tika sadalīta apbūves gabalos. 1927.gadā jauno apmetni apstiprināja par ciemu. 1935.gadā tajā dzīvoja tikai 73 iedzīvotāji, bija 10 viensētas.

  1974.gadā Kuprava ieguva pilsētciemata nosaukumu, 1999.gadā-pagasta nosaukumu, pagastā jau dzīvoja 845 iedzīvotāji, privātmājās- 98 ģimenes, dzīvokļos -743 ģimenes.

Kupravas pagastā ir Āzīšu [Mālberga] ezers, upe Balupe, ved tranzītceļš ''Viļaka-Liepna-Alūksne'', dzelceļa līnija''Rīga-Pitalova''[slēgta], kādreiz darbojās arī dzelzsceļa stacija, kura dibināta 1904.gadā.

1925.gadā tika izveidota Kupravas kapsēta[saukta Agates vārdā].1928.gadā nodibinājās Kupravas Romas katoļu baznīca, kura darbojas arī pašlaik.

1899.gadā Kupravā tika nodibināta četrgadīgā skola, 1920.g. vēl cita, 1979.g. Kupravas pamatskola.

1953.g.15.novembrī dibināta Kupravas bibliotēka. Ambulance tika dibināta 1947.g, 1928.gadā-aptieka, tās darbojas arī pašlaik.1910.g. tika dibināts pasts.

No 1971.-1992.g.darbojā Kupravas drenu un cauruļu rūpnīca, kuras jauda bija 6,6 miljoni cauruļu, 6,5 milj.ķieģeļu.

30.gados izveidojās Kupravas mežniecība[ar 90.g. nedarbojas]. 40.gados tika izveidoti Brāļu kapi, kuri atrodas pagasta teritorijā.

1999.gadā pagastā darbojās individuālie uzņēmumi:''JAT'', MVVS'', JŪRA'', KALME UN CO'', ZOMBI'', Kupravas aptieka'', ''Aidars'', ''Trīs zaķīši'', tad darbojās SIA :''TĀRAVA'', ''LINDA'', ''TURĪBA'',''MEDIS'', ''Reta Wood Indrustries'', ''Z.S.Loks''.