Apmeklējums

otrdiena, 2020.gada 18.februāris

Apmeklējumu skaits: 11242 (šodien: 2)

Izveidots ar KKF atbalstu

Bibliotēka šodien


 

Šodien Medņevas pagasta bibliotēka ir kultūras,izglītības un informācijas iestāde,kuras darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā,bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Mainoties situācijai,attīstoties jaunām tehnoloģijām bibliotēka piedāvā interneta izmantošanu, arī bezvadu internetu, printēšanu, kopēšanu, skenēšanu.

Lasītāju skaits 156 ( uz 2019.g.1.janvāri)

Apmeklējumu skaits 6926

Izsniegums 5066

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 5807 (tai skaitā grāmatas 4028).


 


2018. gada 23.maijā Viduču pamatskolas mazajā zālē VKKF atbalstītā projekta

"Mazā lasītāja tikšnās ar rakstnieku" ietvaros notika tikšanās

ar rakstnieci IEVU SAMAUSKU.

 Pasākumā piedalījās Viduču pamatskolas 1.-6.klases skolēni un PII "Pasaciņa" vecākās drupiņas audzēkņi, skolotājas. 2.klases skolēni iepazīstināja mūs ar dzejoļiem  no grāmatas "Oliņš Boliņš sēž uz soliņa". 3. un 5.klases skolēni skaitīja dzejoļus no grāmatas "Skaļā klase". Skolēni nodziedāja arī divas jautras dziesmiņas. No sākuma rakstniece iepazīstināja ar sevi. Viņa dzīvo Saldū, savā mājā, kopā ar vīru un meitu. Mājās ir arī vairākas dzīvas radības - trīs kaķi un suns. Skolas gados bieži nākusi uz bibliotēku, jo paticis lasīt grāmatas un domājusi, ja es tā varētu rakstīt. Pirmā klasē uzrakstījusi pirmo dzejoli. Vēlāk izmācījusies un strādājusi par žurnālisti. Pasākumā I.Samauska lasīja vairākus savus dzejoļus, bet bērniem bija jāatmin dzejoļa nosaukums. Lielu jautrību skolēnu vidū izraisīja Rīgas ielu minēšana. Dzejoļu krājumā "No A līdz Z"  tiek aprakstīti Rīgas ielu dīvainie nosaukumi- Klinģeru, Āžu, Lapsu, Mākoņu u.c. Aktīvākie minētāji saņēma arī balviņas. Pasākuma noslēgumā skolēni uzdeva arī jautājumus rakstniecei. Rakstniece Ieva Samauska ir viena no ražīgākajām bērnu grāmatu autorēm.Viņa ir uzrakstījusi 20 grāmatas. Savu ceļu latviešu lieratūrā I.Samauska sākusi ar grāmatu "Starp diviem sirdspukstiem", tā ir vienīgā grāmata pieaugušajiem.

Paldies rakstniecei Ievai Samauskai par sirsnīgo tikšanos ar skolēniem. Paldies skolotājām,un skolēniem par uzstāšanos. Paldies VKKF un Viļakas novada domei.

       

      

 

   

 


2018.gada 18.aprīlī  Viduču pamatskolas mazajā zālē VKKF atbalstītā projekta ietvaros

  notika tikšanās ar fantāzijas žanra rakstnieci LINDU NEMIERU.

"Es rakstu, bet nesaku, ka esmu rakstniece"

    Pasākumu apmeklēja Viduču pamatskolas 7.-9.klases skolēni,kā arī skolēni un skolotājas no Viļakas Valsts ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas. Lai arī rakstnieces izglītība nav saistīta ar rakstniecību, stāstu sacerēšana ir viņas sirdslieta no bērnības. Linda Nemiera ir uzrakstījusi 8 grāmatas, no kurām 7 ir fantāzijas žanrā, bet astotā "Pūča un Pinčijas gaisa pilis" veltīta mazajiem lasītājiem. Rakstot grāmatas jauniešiem nekad nebija domājusi, ka uzrakstīs arī bērniem. Fantāzija norisinās izdomātā pasaulē. Viņa raksta par raganām un vilkačiem. No sākuma izstrādā plānu, tad to apaudzē ar notikumiem. L. Nemierai nav pierakstu klades, jo esot slikts rokraksts, tāpēc raksta uz datora, vai telefonā. No idejas līdz grāmatu plauktam paiet divi gadi. Visgrūtāk esot izdomāt grāmatai virsrakstu. Ir uzsākts darbs pie grāmatas rakstīšanas, kas būs turpinājums "Kaķa koncertam".

Paldies rakstniecei Lindai Nemierai par radošu tikšanos. Paldies VKKF un Viļakas novada domei. Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem.

 

                     

                    
  

2017.gada 17.oktobrī bibliotēku apmeklēja PII "Pasaciņa" audzēkņi un skolotāja Ilona Grahoļska. Tā kā tuvojas tumšais rudens laiks, tika lasīta Linas Žutautes grāmatiņa "Kika Mika un lielā tumsa". Grāmatas sākumā meitene  baidījās no Tumsas, bet tad, kad viņas pacietības mērs bija pilns, sāka to meklēt pa māju un atrada skapī, ielika maisā un uznesa visaugstākajā kalnā, kur to izlaida laukā un ieraudzīja daudz zvaigžņu. Pārnākusi mājās Kika Mika nodomāja: "Ja reiz Tumsā slēpjas tik daudz brīnišķīgu zvaigžņu, varbūt nemaz nav vērts no tās baidīties." Pēc grāmatas noklausīšanās skatījāmies multfilmas par Cūciņu Pepu "Vējainā rudens diena" un citas.


     

2017.gada 13.ktobrī bibliotēku apmeklēja Viduču pamatskolas 1.klases skolēni kopā ar audzinātāju Vitu Dortāni. Šogad mācības 1.klasē uzsāka četri skolēni, bet uz bibliotēku šajā dienā bija atnākuši trīs. Skolēni tika iepazīstināti  ar bibliotēkas telpām, jaunākajām bērnu grāmatām, un to dažādību bibliotēkā. Uzzināja par grāmatu izdošanu uz mājām, to saglabāšanu, kā arī pierakstījās par bibliotēkas lasītājiem. Noskatījās arī multfilmu "Joka pēc alfabēts" un par atmiņu no pirmās ciemošanās reizes bibliotēkā saņēma blociņu un grāmatzīmi.

 


2017.gada 27.aprīlī Viduču pamatskolas mazajā zālē VKKF atbalstītā projekta "Bērnu rakstnieki lauku bibliotēkā" ietvaros  notika tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli.                

Pasākumā piedalījās 4.-9.klašu skolēni.4.klases skolēni uzstājās ar priekšnesumu,skaitīja dzejoli,stāstīja stāstu un dziedāja.Rakstnieks iepazīstināja skolēnus ar grāmatu "Gliemežvāks", "Avenes","Sniega cilvēki" ,"Mana mīļā učene" ,"Sāļās pankūkas", "Pastaiga mirušā pilsētā" anotācijām, tā ieinteresējot skolēnus tās izlasīt. Tad sekoja stāsta "Vecmāmiņas pēdējā vēlēšanās" lasīšana,kur skolēniem bija jāizdomā stāsta nobeigums.Solēni bija aktīvi un varianti bija dažādi,kas pārsteidz pat autoru.Pasākuma beigās klausījāmies stāstu par enģeļiem "Nakst viesis",kas būs jaunajā grāmatā.Rakstnieks par grāmatas pamatu ņem vienu notikumu un to apraksta vairāk,plašāk. Pasākums bija interesants,skolēniem patika. Paldies Mārim Rungulim par radošu tikšanos ar skolēniem. Paldies skolotājām un skolēniem par uzstāšanos.

  


 

2017.gada 2.maijā  Viduču pamatskolas mazajā zālē VKKF atbalstītā projekta "Bērnu rakstnieki lauku bibliotēkā" ietvaros  notika tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi.                  Pasākumā piedalījās 1.-4.klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vecākās grupiņas bērni. Skolēni bija samācijušies un skaitīja dzejoļus.Rakstniece bija atvedusi savas grāmatiņas un iepazīstināja ar tām, nolasot fragmentu no "Koko un Riko" grāmatiņas.Tad tika izspēlēts atgadījums no Koko un Riko dzīves ar skolēnu piedalīšanos. Jautrība sākās kad vajadzēja visu darīt otrādi, "ķert mušas","spridzināt balonus, "palaist raķeti", spēlēt "bizbolu".Pasākums izvērtās ļoti jauks un interesants, skolēni bija aktīvi un piedalījās visās atrakcijās.Noslēgumā bērni parakstījās rakstnieces blociņā un saņēma grāmatzīmi un  "bizbola raķeti" ar zīmogiem un rakstnieces autogrāfu.
Sirsnīgs paldies Evijai Gulbei par jauko tikšanos ar bērniem,skolotājām un bērniem par dzejoļu skaitīšanu. Paldies  VKKF un Viļakas novada domei par atbalstu.

 

 


           

 2017.gada 21.februārī bibliotēkā notika "Bērnu un jauniešu žūrijas-2016." noslēguma pasākums.Projektā piedalījās, vajadzīgo grāmatu skaitu izlasīja un anketas aizpildīja 15 skolēni. Visčaklākie lasītāji bija  no 9+ un 11+ gadiem. Skolēni saņēma pateicības rakstus un magnētiņus,kā arī tika cienāti ar āboliem un konfektēm. Pēc tam tika minētas mīklas un jauki pavadīts brīvais laiks. Uz pasākumi nebija ieradušies vairāki grāmatu lasītāji, jo bija apslimuši.

 


2016.gada 9.jūnijā Viļakas novada bibliotēkā notika izstādes "Rokdarbu un austo segu siltums un krāšnums Medņevas ļaužu stāstos" noslēguma pasākums kopā ar etnogrāfisko ansambli.

    

   

 


2016.gada martā bibliotēkā skatāma Andra Zelča fotogrāfiju izstāde "Gadalaiku noskaņās"

  


"Bērnu un jauniešu žūrija-2015" ir noslēgusies!

2016.gada februārī bibliotēkā notika "Bērnu un jauniešu žūrijas" noslēguma pasākums un lasītāju apbalvošana.No sākuma projektā pieteicās 17 skolēni, taču visas savas grupas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja  mazāks skaits Bērnu žūrijas ekspertu.Visčaklākie bija 5+, 9+ un 11+ grupu lasītāji.Tika pārrunāts par izlasītajām grāmatām. Bērni patāstīja par savu mīļāko grāmatu.Žūrijas dalībnieki saņēma atstarotājus, pildspalvas un saldumus, par ko bija ļoti priecīgi. Kopīgi skatījāmies multfilmas un jauki pavadījām brīvo laiku. Skolēni apsolīja arī nākošgad būt aktīviem  "Bērnu un jauniešu žūrijas" lasītājiem.


 

 

 Ciemos bibliotēkā.

2016.gada janvārī bibliotēku apmeklēja pirmskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" vidējās grupiņas bērni un audzinātājas. Bērni iepazinās ar bibliotēkas grāmatu daudzveidību,uzzināja kur atrodamas skaistākās pasaku grāmatas,apskatīja bibliotēkas telpas. Aplūkoja lielāko un mazāko grāmatu.Uzzināja kā pierakstīties bibliotēkā, lai grāmatas varētu izņemt uz mājām.

  

 


Viens zelta stars no zvaigžņu spieta

Mums katram tieši sirdī krīt,

Jo tieši sirdī ir tā vieta

Kur Ziemassvētku brīnums mīt...

 

                  Priecīgus un sirdsmīļus Ziemassvētkus!                                                            Laimīgu, panākumiem bagātu Jauno gadu!

 


Pirmā klase iepazīst bibliotēku.

    2015.gada  8.decembrī bibliotēku apmeklēja Viduču pamatskolas 1.klases skolēni kopā ar audzinātāju Māru Medni. Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas telpām,lietošanas noteikumiem,pastāstīts par grāmatu dažādību,parādīts kuros plauktos atrodas viņu vecumam atbilstošas grāmatas.Bērni apskatīja lielākā un mazākā formāta grāmatas.Ieklausījās padomos,kā saglābāt grāmatu,lai tā vienmēr būtu kā jauna.         Jau tajā pašā dienā lielākā daļa pirmklasnieku kļuva arī par bibliotēkas lasītājiem.Ekskursijas beigās katram skolēnam par atmiņu tika dāvināts blociņš ar ierakstu. Uz tikšanos bibliotēkā!


Četras Adventes sveces -četri pakāpieni ceļā

uz Ziemassvētkiem!

 

 

 


No 5.-16.oktobrim (2015.) bibliotēkā skatāma pagasta iedzīvotājas Ingrīdas Mednes

floristikas darbu izstāde

"Floristikas darbu karuselis".

      

Par seviem floristikas darbiem Ingrīda stāsta tā:" Esmu iemācījusies pašmācības ceļā,bet piebildīšu,ka mana vecmāmiņa bija rokdarbniece.Man ļoti patīk puķes un floristika. Idejas atnāk pašas no sevis, piemēram, braucot autobusā, staigājot pa pļavu vai vienkārši ejot pa ceļu.Darbi top no vienas līdz divām nedēļām un pat ilgāk. Katrs darbiņš top ar mīlestību un ļoti labu gandarījumu par paveikto.Ceru,ka jums patiks mani floristikas darbi."


  Pasākums "Ziedi,dzeja,dziesma".

Birst āboli zem ābeles,

Ver savus ziedus asteres,

Vēl acis priecē dālijas,

Un dažas krāšņas cīnijas.

                      /Aussalīts/

2015.gada 9.septembrī  Medņevas tautas namā uz Tējas pēcpusdienu “Ziedi, dzeja, dziesma” tika aicināti literātu biedrības “Viļakas Pegazs”   dzejnieki, kurus pārstāvēja – Rutta Jeromāne  un Pēteris Boldāns (Aussalīts), un “Vaduguns” žurnāliste, dzejniece Zinaida Logina. Visus klātesošos ar dziesmām priecēja sieviešu vokālais ansamblis “Melodija”, kur ģitāru piespēlēja Juris Prancāns.

Rutta Jeromāne atcerējās, kā jaunībā kopā ar klasesbiedrenēm lasījusi Ārijas Elksnes un citu dzejnieku dzeju un izrakstījusi pantiņus kladē.  Kad ir vajadzējis atrast dzejoli par kādu noteiktu tēmu, bet tas nav bijis atrodams bibliotēkā, tad nekas cits nav atlicis kā dzejoli uzrakstījusi  pati. Dzejniece nolasīja vairākus savus dzejoļus.

Pēteris Boldāns iepazīstināja mūs ar savu jauno dzejas grāmatu “Viršu ziedonī”,ko dāvinājumā saņēma arī Medņevas bibliotēka. Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar dzejoļiempar rudens tēmu.

Zinaida Logina atcerējās kā savus pirmos dzejoļus rakstījusi uz koku lapām, kuras palaidusi vējā. Savā aizraujošajā stāstījumā aizrāva visus klātesošos.

Pasākums izvērtās par skaistu dzejas  un tējas pēcpusdienu, kurā ļoti labi iederējās arī dziesmas un ziedi. Rudens ziedus – dālijas un asteres, kas rotāja tautas namu, mums laipni dāvāja Antoņina Ločmele. Dzejnieki un pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar piparmētru tēju un saldumiem.

Mīļš paldies dzejniekiem, “Melodijas” meitenēm, Jurim Prancānam un Antoņinai Ločmelei.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Tikšanās ar dzejnieku.

Un atkal viss vienā laikā-

Zied ķirši un ievas ,un ābeles,

Un Dievs ar zaļiem krītiņiem

raksta uz zemes tāfeles…

2015.gada 15.maijā Medņevas tautas namā ciemojās viens no populārākajiem bērnu autoriem  Uldis Auseklis. Pasākuma apmeklētāji bija Viduču pamatskolas 1. – 6.klases skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupiņas bērni. 3.klases skolēni bija samācījušies un skaitīja U.Ausekļa dzejoļus par Runci Franci un minci Munci, par pulksteni, kurš bonbongas dala, par  kaķi, kurš ada zeķes zaķim u.c., tika dziedātas arī dziesmas.

Dzejnieks pastāstīja par savu bērnību, kas pagājusi Ļaudonas pagasta „Kalnsētās”, par to, ka jau daudzus gadus brauc uz Šķilbēniem, kur sēj un stāda dārzu. Visus savus dzejoļus U.Auseklis skaitīja no galvas, arī bērniem vajadzēja skaitīt līdzi. Pasākuma beigās tika uzdoti jautājumi un saņemtas arī atbildes.

Paldies dzejniekam Uldim Auseklim par radošu tikšanos ar Medņevas pagasta bērniem. Paldies skolotājām Vitai Dortānei , Initai Raginskai un skolēniem par priekšnesumu. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, un Viļakas novada domei, kas atbalstīja manu projektu „Mazā lasītāja tikšanās ar dzejnieku".

 http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2111.JPG  http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2117.JPG

 

 http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2126.JPG    http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2128.JPG

Ciemos dzejniece

2015.gada 21.aprīlī Medņevas Tautas namā notika tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi.

      Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vecākās grupiņas audzēkņi un Viduču pamatskolas skolēni no 1.līdz 6.klasei.Skolēni  bija sagatavojuši arī priekšnesumu. Tika dziedātas dziesmas, 4.klases skolēni skaitīja dzejoli „Burtu tārpiņš”. 2.klases meitenes stāstīja  fragmentu no pasaku grāmatas „Māsa un brālis”. Dzejnieci ir uzrunājušas šīs grāmatas mākslinieka ilustrācijas  un viņa ir uzrakstījusi arī dzejoļu grāmatiņu ar tādu pašu nosaukumu. Inese Zandere lasīja dzejoļus un stāstīja, ka grāmatiņas „Limonāde” dzejoļi pie viņas ir atnākuši miegā. Bērniem  ļoti patika dzejnieces stāstītā pasaka par zeķīti, cimdiņu, lakatiņu un spilventiņu, ko viņa bija stāstījusi savam dēlam , kad viņš triju gadu vecumā ārstējies slimnīcā.

      Pasākums izvērtās ļoti jauks, bērni ar interesi klausījās dzejnieces stāstītajā un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī paši uzdeva jautājumus dzejniecei.

Liels paldies dzejniecei Inesei Zanderei, kura mēroja garo ceļu no Rīgas līdz Medņevai, lai tiktos ar mūsu pagasta bērniem.Paldies par radošu tikšanos. Paldies skolotājām Birutai Loginai, Inetai  Raginskai un skolēniem par uzstāšanos.Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, un Viļakas novada domei, kas atbalstīja manu projektu „Mazā lasītāja tikšanās ar dzejnieku".

  http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2094.JPG    http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2098.JPG

http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2099.JPG                       http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2109.JPG                                            

    http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2107.JPG

      

                         


 

„Bērnu, jauniešu žūrijas -2014” noslēguma pasākums

 http://www.bibliotekas.lv/medneva/media/DSCF2062.JPG

  Lasīt veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu žūrija” bibliotēkā norisinājās jau devīto gadu. Pagājušā gada rudenī vēlmi būt par lasīšanas ekspertiem izteica 17 skolēni, bet savas grupas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 11. Uz pasākumu tika uzaicināti aktīvākie grāmatu lasītāji – eksperti, un tie bija: Raivita Raginska, Keišs Kristiāns, Agnese Brauķe, Valērija Logina, Kerija Gurcka, Alise Keiša, Renāte Spriņģe, Laura Duļbinska, Diāna Šaicāne, Edīna Kļava, Evita Abricka. Pasākumā  pārrunājam  par  izlasītajām grāmatām, noteicam visskaistāko un visinteresantāko grāmata katrā grupā. Bērniem vajadzēja salikt puzles, kas veido grāmatu vāka ilustrāciju. Tas viņiem izdevās ļoti ātri. Kopīgi ar lielu interesi noskatījāmies arī animācijas filmu „Trīs no Skābpienciema” un „Brīvdienas Skābpienciemā”, kas ir uzņemta pēc Eduarda Uspenska   grāmatas  „Tēvocis Fjodors suns un kaķis” motīviem.  Bērnu, jauniešu žūrijas eksperti par dalību lasīšanas programmā  saņēma arī Pateicības rakstu, un balviņas. Bērni izteica vēlēšanos arī šogad piedalīties Bērnu, jauniešu žūrijā, būt aktīviem lasītājiem un iesaistīt arī savus klasesbiedrus.

Paldies visiem lasītājiem.
Uz tikšanos Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2015!

 

 Bibliotēka bildēs

Vadītājas kabinets

     

Bērnu stūrītis 

    

Abonements

   

 Internet lasītava

 

Medņevas bibliotēkā 2012.gadā realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde un brīvā laika dažādošana Medņevas bibliotēkā”
 
Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.(ELFLA)
Projekta mērķis: Paplašināt bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un brīvā laika pavadīšanai bibliotēkas apmeklētājiem, iegādājoties jaunu aprīkojumu un mēbeles.
Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika iegādātas jaunas mēbeles: pieci grāmatu plaukti un TV galdiņš, četri pufi. Televizors un DVD. Projekta kopējās izmaksas 605.00Ls, projektu ar 446,31Ls atbalstīja ELFLA, līdzfinansējumu nodrošināja un PVN likmi samaksāja Viļakas novada dome.
Pēc projekta realizācijas bibliotēkā ir radusies iespēja skatīties Latvijas televīzijas raidījumus, filmas un animācijas filmiņas bērniem. Izmantojot DVD rīkot prezentācijas, demonstrējot uzskatāmos materiālus uz televizora ekrāna. Jaunu pakalpojumu piedāvājums ir palielinājis bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Ir uzlabojies bibliotēkas vizuālais noformējums, paplašinājusies telpa, palielinājies lasītājvietu skaits.
Nozaru literatūra ir izvietota jaunajos plauktos, kas novietoti gar sienas malu, tā atbrīvojot vietu TV galiņam ar televizoru un pufiem. Bērni un jaunieši vairāk laika pavada bibliotēkā, gan gaidot rindu pie datoriem labprāt uzkavējās pie televizora, gan nāk skatīties sev interesējošās pārraides. Mazākie bērni uzkavējas bibliotēkā izmantojot krāsojamās grāmatiņas, spēlējoties ar mīkstajām rotaļlietām un pārlapojot skaistākās un interesantākās grāmatiņas. Tagad mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem ir dota iespēja darboties sev piemērotā un patīkamā vidē. Projekta realizācija ir devusi ilglaicīgu labumu pagasta iedzīvotājiem.