Apmeklējums

pirmdiena, 2019.gada 14.oktobris

Apmeklējumu skaits: 7285 (šodien: 2)

Izveidots ar KKF atbalstu

Darba plāni

Augustā

Literatūras izstādes

"Trollīši Mumini" Somijas Zviedru rakstniecei Tūvei jansonei-105.

"Dabas veltes ziemai".

"Stenders-Latvijas 18.gs. kultūras dzīves vērienīgākā un autoritatīvākā personība." Vācu tautības latviešu rakstniekam un valodniekam Gothardam Frīdriham Stenderam-305.

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena.

Jūlijā

Atvaļinājums

Jūnijā

Literatūras izstādes

"Ar dzeju savijusies visa..." Dzejniecei Annai Rancānei-60.

"Jauka bija Jāņu diena par visām dieniņām..."

"Es esmu nācis dzīvi dzīvot,bet ne jau tikai savu vien..." Dzejniekam Jānim Peteram-80.

Citi pasākumi

19.jūnijā Balvu reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs.

Maijā

Literatūras izstādes

"...es sevi redzu kā latvieti,kas nācis no Latgales".Rakstniekam Jāmim Klīdzējam-105.

Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai-65.

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena

Lasīšnas stunda. M.Cielēnas grāmatiņas lasīšana.

Aprīlī

Literatūras izstādes

"Veselība dārgāka par zeltu" 7.aprīlis-Pasaules veselības diena

"Balta puķe ezerā..." Dzejniecei Broņislavai Martuževai-95.

"Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,uz debesīm skatienus,kas liek celt"

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena

"Atrodi grāmatu!" Orientēšanās sacensības bibliotēkā.

Izzinoša stunda "Visi putni skaisti dzied". Klausīties un atpazīt putnu balsis.

Martā

Literatūras izstādes

"Es gribu kāpt kalnā visaugstākā,ne spēka man pietrūks,ne bail man no kā... "                                 Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim-145.

"Pavasaris mājās un dārzā".

"Lai pieminam šo melno dienu..." 25.marts- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Citi pasākumi

6.marts Reģiona skaļās lasīšanas konkurss

V.Plūdoņa grāmatas "Zaķīšu pirtiņa" lasīšanas stunda bērniem.

27.marts Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs.

Februārī

Literatūras izstādes

"Svece -gaismas simbols" 2.februārī Sveču diena.

Bērnu rakstniecei-Margaritai Stārastei-105.

"Es rakstu dzejoli par ziemu,bet sanāk par mīlestību". Valentīndienai veltīta literaturas izstāde.

Citi pasākumi

E.Gulbes grāmatas "Koko un Riko piedzīvojumi", lasīšanas stunda bērniem.

Janvārī (2019.)

Literatūras izstādes

"Ieskaties nākotnē!" 2019.gada horoskopi.

"Arvien dziļāk dzīves akā skatiens tā kā piliens krīt..." Dzejniekam,tulkotājam Klāvam Elsbergam-60.

"Vai gan liktens ko skaudis,vai nav daudz man ticis dots..." Rakstniecei Dzintrai Žuravskai -80.

Citi pasākumi

25.janvārī Viļakas novada bibliotēku darbinieku seminārs Rekavas bibliotēkā.