Apmeklējums

svētdiena, 2020.gada 19.janvāris

Apmeklējumu skaits: 7375 (šodien: 2)

Izveidots ar KKF atbalstu

Darba plāni

Novembrī

Literatūras izstādes

"Zeme rīb,rati klaudz,kas to zemi rībināja?                                                                                  Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem." 10.novembrī -Mārtiņdiena.

"Pasaulei nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve ir liela kā pasaule un augsta kā debesis..."            Rakstniekam Kārlim Skalbem-140.

"Latvija, Latvija! Dzimtene mana!" 18.novembris-Latvijas republikas proklamēšanas diena.

Citi pasākumi

Bērnu žūrijas-grāmatu lasījums PII "Pasaciņa" audzēkņiem. 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļā "Ziemeļvalstu svētki. Rīta stundas lasījums 1.-3.klasei.

20.novembrī Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs.

                                                                                                   

Oktobrī

Literatūras izstādes

"Mīļsirmais skolas nams- kā klusa dziesma,kas mūsu bērnu dienas aijājusi" /B.Martuževa/ Viduču pamatskolai-110.

Latviešu rakstniecei Norai Ikstenai-50.

"Gaismas saucējs".Katoļu garīdzniekam,sabiedriskam darbiniekam,rakstniekam Francim Trasunam-155.

Citi pasākumi

4.10. Konference Balvos "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram"

14.10.Jaunāko grāmatu diena

15.10.Bērnu žūrijas grāmatu lasījums PII "Pasaciņa" audzēkņiem.

 

Septembrī

Literatūras izstādes

Rakstniecei,bērnu grāmatu autorei Mirdzai Kļavai -95.

"Taisnība vienmēr uzvarēs".Pirmajam Latvijas valsts prezidentam Jānim Čakstem-160.

"Miķelītis labs vīriņš,tam svārciņi tumšpelēki".

Citi pasākumi

10.09.Balvu reģiona bibliotēku darbinieku Kultūrvēsturiskās studijas uz Jelgavu.

20.09."Ejam iepzazīt bibliotēku", Viduču pamatskolas 1.klases skolēnu un audzinātājas bibliotēkas apmeklējums.

Augustā

Literatūras izstādes

"Trollīši Mumini" Somijas Zviedru rakstniecei Tūvei jansonei-105.

"Dabas veltes ziemai".

"Stenders-Latvijas 18.gs. kultūras dzīves vērienīgākā un autoritatīvākā personība." Vācu tautības latviešu rakstniekam un valodniekam Gothardam Frīdriham Stenderam-305.

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena.

Jūlijā

Atvaļinājums

Jūnijā

Literatūras izstādes

"Ar dzeju savijusies visa..." Dzejniecei Annai Rancānei-60.

"Jauka bija Jāņu diena par visām dieniņām..."

"Es esmu nācis dzīvi dzīvot,bet ne jau tikai savu vien..." Dzejniekam Jānim Peteram-80.

Citi pasākumi

19.jūnijā Balvu reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs.

Maijā

Literatūras izstādes

"...es sevi redzu kā latvieti,kas nācis no Latgales".Rakstniekam Jāmim Klīdzējam-105.

Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai-65.

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena

Lasīšnas stunda. M.Cielēnas grāmatiņas lasīšana.

Aprīlī

Literatūras izstādes

"Veselība dārgāka par zeltu" 7.aprīlis-Pasaules veselības diena

"Balta puķe ezerā..." Dzejniecei Broņislavai Martuževai-95.

"Nāk Lieldienas ar sengaidīto vēsti,uz debesīm skatienus,kas liek celt"

Citi pasākumi

Jauno grāmatu diena

"Atrodi grāmatu!" Orientēšanās sacensības bibliotēkā.

Izzinoša stunda "Visi putni skaisti dzied". Klausīties un atpazīt putnu balsis.

Martā

Literatūras izstādes

"Es gribu kāpt kalnā visaugstākā,ne spēka man pietrūks,ne bail man no kā... "                                 Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim-145.

"Pavasaris mājās un dārzā".

"Lai pieminam šo melno dienu..." 25.marts- Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Citi pasākumi

6.marts Reģiona skaļās lasīšanas konkurss

V.Plūdoņa grāmatas "Zaķīšu pirtiņa" lasīšanas stunda bērniem.

27.marts Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs.

Februārī

Literatūras izstādes

"Svece -gaismas simbols" 2.februārī Sveču diena.

Bērnu rakstniecei-Margaritai Stārastei-105.

"Es rakstu dzejoli par ziemu,bet sanāk par mīlestību". Valentīndienai veltīta literaturas izstāde.

Citi pasākumi

E.Gulbes grāmatas "Koko un Riko piedzīvojumi", lasīšanas stunda bērniem.

Janvārī (2019.)

Literatūras izstādes

"Ieskaties nākotnē!" 2019.gada horoskopi.

"Arvien dziļāk dzīves akā skatiens tā kā piliens krīt..." Dzejniekam,tulkotājam Klāvam Elsbergam-60.

"Vai gan liktens ko skaudis,vai nav daudz man ticis dots..." Rakstniecei Dzintrai Žuravskai -80.

Citi pasākumi

25.janvārī Viļakas novada bibliotēku darbinieku seminārs Rekavas bibliotēkā.