Rekavas bibliotēka

Mēneša aktualitātes

  Oktobris

Literatūras izstāde rakstniecei Mārai Svīrei85

“Jo cilvēkiem vairāk varas, jo vairāk viņiem vajadzētu domāt.”/M.Svīre/

Literatūras izstāde literātam Aleksandram Čakam - 115

“Sirdi es savu
jums atdevis visu
un tikai tukšumu saņēmis pretī.”/A.Čaks/

Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas arī attālināti.

      Tālrunis saziņai - 26167724

Bibliotēka aicina izmantot iespēju reģistrēties  elektronisko grāmatu lasīšanai www.3td.lv
Nepieciešamības gadījumā zvanīt vai rakstīt:
e-pasts:
rekava-anita(at)inbox(dot)lv

Izmanto letonika.lv attālinātām mācībām bez maksas!

https://www.letonika.lv

Ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv http://gramatas.lndb.lv/ Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam.