Rekavas bibliotēka

Seminārs

 Viļakas novada bibliotēku vadītāju un bibliotekāru seminārs

22.augustā Rekavas bibliotēkā

Novada bibliotēku vadītāju un bibliotekāru seminārs sākās ar Rekavas bibliotēkas apskati. Vasaras laikā pateicoties novada domes finansējumam un Rekavas vidusskolas darbinieku atbalstam tika nedaudz uzlabots bibliotēkas telpu vizuālais koptēls,  veicot grīdas seguma nomaiņu ieejas koridorā, datortelpā un grāmatu abonementa telpā.

Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne pastāstīja par novitātēm publisko bibliotēku darbā. Tālāk novada bibliotēku darbiniecēm tika piedāvāta iespēja iepazīties ar vecāku žūrijas grāmatām, noklausoties apskatu, ko bija sagatavojusi Rekavas bibliotēkas vadītāja.

Jebkuras bibliotēkas vislielākā vērtība ir zinātkārs lasītājs. Tieši tāpēc noslēdzot bibliotēku darba aktualitātes vārds tika dots jaunai, talantīgai meitenei Santai Konovalovai, kas klātesošās kolēģes iepriecināja ar skanīgām vārsmām gan no sava, gan citu literātu krājuma.

Nopietnajam un literārajam ievadam sekoja M.Bukša piemiņas vietas apmeklējums Plešovas ciemā.  

Rekovas ciemā tika apskatīta jaunuzceltā Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca, kura tika iesvētīta 2009. gada 16.augustā. No 2011.gada vasaras baznīcā tika atvērta garīgās literatūras bibliotēka un skatāma pastāvīga liturģisko lietu ekspozīcija ar kuru iepazīstināja skolotāja Anita Koniševa.

Praktiskajā nodarbībā notika darbošanās ar kļavu lapām. Tatjana Vasiļjeva, kas kursos ir apguvusi floristikas meistares iemaņas, parādīja un pastāstīja, ko var veidot un kā to darīt.  No šī ikvienam pieejamā dabas materiāla var izveidot skaistu cepuri, šķīvi vai savdabīgu rozi.

Pēc praktiskām nodarbībām devāmies apskatīt dabas parku „Balkanu kalni”, kur atjaunojām savas zināšanas par garšvielām izstaigājot garšvielu dārziņu un apskatījām māju pēc labiekārtošanas. Mūsu gide bija Vija Kuļša.

Paldies par uzklausīšanu pagasta pārvaldniekam A.Mežalam, Rekavas vidusskolas direktoram P.Vancānam par sniegto palīdzību pie remontdarbiem, darbu vadītājam  A.Koniševam un veicējiem Jānim, Agrim, Gintam.

Paldies par semināra dienā sniegto palīdzību L.Trešutinai, S.Konovalovai, A.Koniševai, T.Vasiļjevai, V.Kuļšai un visām novada publisko bibliotēku darbiniecēm par līdzdalību.

Rekavas bibliotēkas vadītāja Anita Kokoreviča