Tikaiņu bibliotēka
 

Aktualitātes

empty placeholder

Informācija saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī

Biblotēka strādā iepriekšējā režīmā. Jābūt atbildīgiem jāievēro 2 metru distancēšanās,

jādezinficē rokas.

 

 

Oficiālo informāciju par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju lasiet:

 


empty placeholder

Izmaiņas darba laikā

 Bibliotēkas vadītājas Ineses Kočānes prombūtnes laikā bibliotēkā  strādā  ( uz pusslodzi) Zane Puļča tel. 27800544