Apmeklējums

piektdiena, 2019.gada 15.novembris

Apmeklējumu skaits: 2250 (šodien: 2)

Izveidots ar KKF atbalstu

Projekti

Augustā VKKF atbalstīja projektu " Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās" . Projektā iesaistījās arī Rugāju novada četras bibliotēkas. Projekta ietvaros kopā tika iegūti 73 eksemplāri par summu Ls 400. 

Tikaiņu bibliotēkā projekta ietvaros saņemtas  10 grāmatas par kopējo summu 44, 09 LVL

 

Auziņš, Imants. Zem zibens zelta saivas.

 

Augusta Deglava romānam Rīga 100.

 

Kaldupe, Skaidrīte. Degošā paaudze.

 

Kulbergs, Viktors. Neiespējamā misija.

 

Pērkone, Inga. Tu, lielā vakara saule.

 

Rokpelnis, Jānis. Rīgas iestaigāšana.

 

Skalbe, Kārlis Mūža raksti VI

 

Zēgners, Henriks Eliass. Elementi.

 

Želve, Kristīne. Meitene, kas nogrieza man matus.

 

Ziedonis, Imants. Ikstena, Nora. Nenoteiktā bija.

 

 

Tikaiņu bibliotēkā realizēts projekts „Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā” 2011. gada sākumā Tikaiņu bibliotēkā tika veikts remonts divās telpās - lasītavā un bērnu istabā. Mēbeles lasītavai bija nolietotas, trūka krēslu. Lai iekārtotu telpas ar jaunām mēbelēm un iegādātos aprīkojumu lasītavai, tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” Projekts tika atbalstīts un tā realizācijas rezultātā tika iegādāti divi lasītavas galdi, sešpadsmit krēsli, žurnālu galdiņš un divi klubkrēsli. Lasītavā aprīkota ar televizoru, mūzikas centru, portatīvo datoru, DVD atskaņotāju un austiņām, kas ļaus papildināt pakalpojumu klāstu bibliotēkas apmeklētājiem. Iegādāts arī fotoaparāts. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1525 latus ar PVN. Attiecināmās izmaksas sastāda 1250 latus. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 1125 latus. Pēc projekta realizācijas bibliotēkas telpas kļuvušas mājīgākas, palielinājies vietu skaits lasītavā. Apmeklētājiem ir iespēja skatīties televizoru – Latvijas televīzijas raidījumus, paklausīties mūziku, lasīt avīzes un žurnālus. Apmeklējot bibliotēku var ņemt līdzi bērnus, kuri var spēlēties bērnu rotaļu istabā, klausīties pasakas, skatīties animācijas filmas.