Tilžas pagasta bibliotēka

Jaunākais...


|

MeklētPasākumi, norises

 Pasākumi foto mirkļos apskatāmi šeit 

 

                                             

                                Sveicināti 2018. gadā!

 

         

                                               Decembris

Izstādes

26.11. - 7.12. Adventa vainagu izstāde

 

              “Viņš ir godavīrs, kas pirmām kārtām ir pamatīgs gan savā      

                  darbā, gan cilvēciskajās attiecībās.”

                                             /A.Skurbe “Andris Kolbergs”/

              Andrim Kolbergam- 80 (1938)

 

Latgaliešu rakstniekam Albertam Sprūdžam- 110 (1908-1944)

 

“Putniņš pārlidoja,

Vakars nolaidās.

Visos ciema logos

Sveces iedegās.

Tie bij Ziemassvētki,

Kas tur ieradās

Un ar savu gaismu

Namos apmetās.”

       /B.Martuževa/

                 25. decembris - Ziemassvētki

 

 

 

Citi pasākumi

  4.12. “Mūsu mazā bibliotēka” aktivitātes ar Tilžas vidusskolas 3. klasi

     4.12. Pasākums bērnu/jauniešu žūrijas ekspertiem Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē (balviņu pasniegšana, pāarunas par grāmatām)

     11.12. Seminārs Balvu CB

19.12. Seminārs Balvu CB

     Skaļās lasīšanas konkurss

 


 

 

Novembris 

 Grāmatu izstādes    

 

 

“Un puika teica:

 

-Es citādāks būšu.

 

Ja arī knislis,

 

Tad tomēr ar dūšu.”

                                /O.Vācietis/

 

Ojāram Vācietim- 85  (1933- 1983)

 

 

 

 

“Maza, maza latvju zeme

 

Putnam viegli pārlidot.

 

Liktens lēmis Tevi mīlēt,

 

Svešiniekiem neatdot.”

                                 /B.Vilks/

 

11. novembris- Lāčplēša diena

 

 

18. novembris- Latvijas neatkarības proklamēšanas  diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi pasākumi:

    <  Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi /datumi tiks precizēti individuāli/

    < Projekta “Mūsu mazā bibliotēka” pasākumi

< Bērnu/ jauniešu žūrijas anketu aizpildīšana

< Adventa vainagu veidošanas darbnīca /datums precizēts/

< Pasākumi Latvijas simtgadi atceroties

 

 

 

 

                                                 

 

Oktobris

Grāmatu izstādes   

 

 

                 Bez mitēšanās laika dzirnas griežas, maļ,

                Ne mirklis dzīvē nenāk atpakaļ.

                                                         /E.Zālīte/

                                 Elīnai Zālītei- 120 (1898- 1955)

 

 

 

                       Uldim Dumpim- 75 (1943)

 

 

  

 

 

 

                   .. Pēc gadiem, pēc ātriem gadiem

 

 

 

                  Nāk puisis stalts. Ko viņš sveiks?

 

 

 

                 “Uz skolu atnākt man lika

 

 

 

                  Viens paldies nepateikts.”

 

                                                 /A.Ločmelis/

                ( grāmatas par klases, skolas dzīvi, skolotājiem)

 

 


 

 

 


 

 

                                Jauno grāmatu diena pieaugušajiem

 

 

  

 

 

                                Jauno grāmatu diena bērniem un jauniešiem

 

 

 Citi pasākumi