Tilžas pagasta bibliotēka

Jaunākais...


|

MeklētPasākumi, norises

 Pasākumi foto mirkļos apskatāmi šeit 

 

                                             

                                Sveicināti 2019. gadā!

 

         

                       Jūlijs

                  Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem

 

                     Bērnu žūrijas kolekcijas izstāde

 

                      Lasīsim vasarā!

           / izstāde pēc skolas ieteicamās literatūras sarakstiem/

                             

 Bērniem               Rakstnieks, dzejnieks Jānis Baltvilks - 75  (1944-2003)

 

Citi pasākumi:

<  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija sāk darbu! Ekspertu piesaiste, reklamēšana

< no 10. 07. - 07.08. bibliotēkas darba laiks būs:

    otrdienās no 12.00 – 17.00

    trešdienās no 9.00 - 14.00

    ceturtdienās no 9.00 - 14.00

                    

            Jūnijs

Dzejniecei Anna Rancānei – 60 (1959)

 

 

Novadpētniecība

 

Dzejniekam, publicistam, grafiķim Jōņam Trūpam - 95 (1924-1989)

 

 

Citi pasākumi:

 

< 19. jūnijā bibliotekāru izbraukuma seminārs uz Lubānu. “SIRDS.DVĒSELE.GARS.DIEVS.

 Broņislavas Martuževas dzejā ierakstītais mūžs.”

< no 10. 06. - 25.06. bibliotēkas darba laiks būs:

    pirmdienās no 9.00 – 14.00

    otrdienās no 12.00 – 17.00

    ceturtdienās no 9.00 – 14.00

 

 

                                                           Maijs

 

 

Literatūras izstādes:

Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture.

Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.

 
Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000)

 

izstāžu cikls „Izmeklēšana no A – Z”

                               3 izstāde „Lieta Nr. 3 G – J”

 

Citi pasākumi:

< 8.05. LAD konsultants sniedz bezmaksas konsultācijas

< 10.05.  Balvu CB tikties ar Vitu Štelmaheri dodas bibliotēkas čaklākie lasītāji

< 11.05. Bērnu žūrijas ekspertu ekskursija uz Rēzeknes pusi.

 

< Grāmatu pasūtījums                                                      

 

Aprīlis

 

Novadpētniecība

 

 

 

1.                              Broņislavai Mārtuževai –  95 (1924-2012)

          Laikmeta leģenda ar savu stipro, ar Dieva dzirksti rakstīto dzeju.

 

 

Tematiskās izstādes

 

 

 

 

2.                                  Dziedi, dziedi, meža māte,
                                     Tu zināji skaistas dziesmas!
                                     Tev pateica sīki putni,
                                     Pa zariem lēkādami.

 

 

             (Izlikta literatūra par putniem, žurnāli Putni dabā un Vides vēstis)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Līdz 30. aprīlim   izliktas Astrīdas Krainās pašaustās segas.

 

 

4.                               Ai, zaķīti garausīti,
                                           Kā es tevi sen gaidīju
                                           Ar raibām oliņām,
                                           Ar kadiķu ziediņiem.

 

 

 

                                                       Par un ap Lieldienām

 

 

Citi pasākumi:

 

 

 

< No 22. – 28.04. Bibliotēku nedēļas aktivitātes bibliotēkā, vidusskolā un PII.  Datumi precizēti atsevišķi.

 

< Erudīcijas spēle par gadskārtu svētkiem Lieldienām.

 

 

Marts