UPĪTES BIBLIOTĒKA

MeklētSveicīns Upītie!!!

No 18.12. 2018. līdz 18.01.2019. Nemateriāla kultūras mantojuma centrā "Upīte" un Upītes bibliotēkā skatāma tekstilmākslinieces Anneles Slišānes izstāde "#100 deči Latvijai"
No 29.10.-02.11. Bibliotēka nestrādās. Bibliotēkāre mācībās LNB.
05.10.2018. Bibliotēkā viesojās Gulbenes novada skolotāji.
No 05.10.2018. izstāde "ALBERTS BELS-80"VELTĪTA RAKSTNIEKA JUBILEJAI.
21.09.2018. Pasākums veltīts dzejas dienām. "Ononam Slišānam-70"piedalās Baltinavas vidusskolas 1.-5.kašu skolēni un skolotājas.
15.09.2018. Meilys aiļu i dzīsmu festivals"UPĪTES UOBEĻDUORZS". Kas šogad notiek 17 reizi.
No 15.09.2018. Literatūras izstāde bērniem "INESEI ZANDEREI-60"
07.09.2018. Bibliotēka slēgta. bibliotēkas vadītāja Balvos kursos "Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi
No 27.08.-31.08.2018. Bibliotēka nestrādā. Vadītāja mācībās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
26.08.2018. Upītes svātki. Upītes TN Latvijas Nacionālā teātra izrāde "ART"
25.08.2018. Upītes svātki- Upītes TN Dirty Deai Teatro izrāde bērniem"Kā saule gadījās"
24.08.2018. Upītes svātki. Styprūs skriejīns.
23.08.2018. Upītes p-sk. skolotāju un bērnu vecāku intervija ar "Dienas avīzes " pielikuma žurnāla "Sestdiena" žurnālisti Annu Strapcāni.
No 03.08.2018. "Valdim Artavam-90" Izstāde veltīta rakstnieka jubilejai.
No 01.08.2018. Izstāde "Ivaram kalniņam-70"veltīta aktiera dzīves jubilejai.
JŪLIJĀ BIBLIOTĒKA SLĒGTA. VADĪTĀJA ATVAĻINĀJUMĀ.
28.06.2018. Bibliotēka nestrādās. Vadītāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā mācībās.
22.06.2018. Bibliotēkā literatūras izstāde"REMARKAM-120". Vēl šinī dienā Upītes parkā "ONTONA SLIŠĀNA DUORZS "VASARAS SAULGRIEŽU PASĀKUMS.
No 15.06.2018. Literatūras izstāde "Jānim Mauliņam-85"
13.06.2018. Izstāde "Antonam Stankevičam-90"
08.06.2018. Izstāde "Verai Singajevskai-95"
06.06.2018.Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs Upītē.
02.06.2018. PROJEKTA "ZIEMEĻLATGALES ATSPULGS" fotogrāfu, viena no darba vizītēm Upītē.
No 29.05.2018. izstāde "' Ērikam Hānbergam-85"
02.05. Upītes bibliotēkā viesojās māksliniece Ieva Jurjāne un režisors Viesturs Kairišs.
No 02.05.2018. Izstāde "Imantam Ziedonim-85"
APRĪLĪ TIKS VEIKTA BIBLIOTĒKAS INVENTARIZĀCIJA.
25.10.2016.Upītes bibliotēkā viesojas Viļakas novada skolu latviešu valodas skolotāji.

 

Lasīt vēl
05.10.2016. Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Lasīt vēl
No 28.10.2016. "Alesandram Čakam-115"Izstāde veltīta dzejnieka 105 gadu jubilejai.Ikgadējā veļu laika vakarēšana. Jauniešu vakarēšana 20.-30.gadu retro stilā. Vakars veltīts Aleksandra Čaka 115 gadu jubilejai. Dziesmas, dejas, spēles nobeig

 

Lasīt vēl
No 13.10.2016."Jānim Porukam-145" . Izstāde veltīta rakstnieka jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 04.10.2016. "Muna škola".Bērnu , skolēnu un visu pārējo ieinteresēto zīmējumu izstāde veltīta skolotāju dienai.

 

Lasīt vēl
No 04.10.2016."Annai Brigaderei-155"Izstāde veltīta rakstnieces jubilejai.

 

Lasīt vēl
17.09.2016.Kopā ar Upītes TN bērnu pašdarbības teātri piedalāmies “Upītes uobeļduorzā”ar O.Slišāna dzejoļa”Divi brālēni Jāņi” atainojumu

 

Lasīt vēl
No24.09.2016."Jānim Streičam-80". Izstāde veltīta kinorežisora 80 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 15.09.2016.Literatūras izstāde veltīta “Upītes uobeļduorza” meilys aiļu i dzīsmu festivala 15 gadu jubilejajai.

 

Lasīt vēl
No13.09.2016.Literatūras un bērnu zīmējumu izstāde veltīta tēva dienai.

 

Lasīt vēl
No 21.06. 2016. "Lustīgu līgošanu!" izstāde veltīta Līgo dienai un Jāņu naktij.

 

Lasīt vēl
No 14.06.2016. "Gunāram Piesim-85" - izstāde veltīta režisora jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 07.06.2016. "Dagnijai Zigmontei-85" izstāde veltīta rakstnieces jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 30.05.2016. "Vizma Belševica-85" veltīta rakstnieces jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 24.05.2016.bibliotēkā skatāma izstāde veltīta Gunāra Cilinska-85 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 11.05.2016. Bibliotēkā skatāma skolnieces Dārtas Sprukules zīmējumu izstāde.

 

Lasīt vēl
10.05.2016. Upītes pamatskolas pirmsskolas bērnu atbildes vizīte. Kopējā grāmatu lasīšanas stunda.

 

Lasīt vēl
05.05.2016. Upītes bibliotēka nāk ciemos pie Upītes pamatskolas skolēniem uz kopēju grāmatu lasīšanas stundu.

 

Lasīt vēl
29.04.2016. Upītes bibliotēkā notiks "Pirātu ballīte".

 

Lasīt vēl
No 27.04. Izstāde veltīta gleznotāja, grafiķa, scenogrāfa Romanam Sutas 120 dzimšanas dienai.

 

Lasīt vēl
21.04.2016. Bibliotēkas nedēļas ietvaros"Attiecības. Sadarbība. Kopiena." Atzīmējot Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, Upītes pamatskolā notiks grāmatu lasīšana, kopā ar pirmsskolas bērniem, izceļot grāmatu lasīšanas

 

Lasīt vēl
No 06.04.2016. Izstāde "Ernests Birznieks-Upīts" veltīta rakstnieka 145 gadu jubijejai.

 

Lasīt vēl
22.03.2016. Viļakas novada bibliotēkā, tuvojoties teātra dienai, Upītes tautas nama bērnu pašdarbības teātra izrāde "Smilšukaste".

 

Lasīt vēl
No 11.03.2016. Bērnu zīmējumu izstāde veltīta Lieldienām.

 

Lasīt vēl
08.03.2016. Literatūras izstāde "Lieldienas - saules svētki"

 

Lasīt vēl
No 16.02.2016. Bērnu grāmatu izstāde "Juris Zvirgzdiņš" veltīta rakstnieka 75 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
01.2016. ’’ Bērnu un jauniešu žūrijas noslēgums” Tikšanās ar žūrijas ekspertiem.Balviņu izsniegšana pateicībā par ieguldīto darbu un laiku.

 

Lasīt vēl
01.2016. "2016. gada sapņi" izstāde. Bērnu zīmējumu un nelielu aprakstu izstāde par darbiņiem, ko gribam paveikt 2016. gadā

 

Lasīt vēl
No 22.12.2015. Grāmatu unliteratūras izstāde veltīta Ziemas saulgriežiem.

 

Lasīt vēl
No 16.12.2015. Izstāde "Regīna Ezera" veltīta rakstnieces 85 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
10.12.2015. Balvu reģiona bibliotēkas darbinieku seminārs Balvu centrālajā bibliotēkā. Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli.

 

Lasīt vēl
No 04.12.2015. literatūras, fotogrāfiju izstāde "Vai viegli būt jaunam?" veltīta JUra POdnieka 65 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
23.11.2015. Luisa Kerola grāmatas "Alise breinumu zemie" latgaliski atvēršanas svētki.

 

Lasīt vēl
No 9.-15.11. 2015. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa.

Marijas Parras "Vafeļu sirds"un marjunas S.Šelnesas "Raksti smiltīs"- lasījumi. pirmsskolas bērniem rīt burziņš (rotaļas, spēles un iepazīšanās ar Pepiju) veltījums Astrīdas Lindgrēnas grāmatas 70 gadu jubilejai.

Lasīt vēl
06.11.2015. Viļakas novada bibliotēku darbinieku eminārs Upītē. noliks ziedus unaizdegs svecītes pie Ontana Slišāna kapa. Paviesosies Upītes pamatskolā. Izstaigās Ontana Slišāna dabas parka takas. Novērtāe jauno ābeļdārzu.

Paviesosies Upītes pamatskolā. Izstaigās Ontana Slišāna dabas parka takas. Novērtāe jauno ābeļdārzu. Upītes TN kopā ar tā vadītāju Andri Slišānu ies rotaļās un dejās. Ligitas Spridzānes vadībā apskatīs Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju. nobeigumā pulcēsimies Upītes bibliotēkā.

Lasīt vēl
No 06.10.2015. Bērnu unskolēnu zīmējumu izstāde "Ir svētki, skolotāj!", veltīta skolotāju dienai.

 

Lasīt vēl
No 29.10.2015. Grāmatu izstāde "Dainu tēvs", un mākslinieku ilustrēto dainu izstāde veltīta krišjāņa Barona 180. gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
27.10.2015. Balvu Sakrālās kultūras centrā, Balvu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs. Iepazīšanās ar garīdznieka, mākslinieka-kokgriezēja Antona Rimoviča dzīvi un darbību. Dalīšanās iespaidos no bibliotekāru konfecencēm un seminā

 

Lasīt vēl
No 16.10.2015. Grāmatu izstāde "Francis Murāns", veltīta rakstnieka 100 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 13.10.2015. Jaunāko grāmatu izstāde.

 

Lasīt vēl
No 06.10.2015. Bērnu unskolēnu zīmējumu izstāde "Ir svētki, skolotāj!", veltīta skolotāju dienai.

 

Lasīt vēl
25.09.2015. Viļakas novada bibliotēku darbinieki ciemojās Susāju pagasta Egļavas ciemā pie mežsaimniecības kolekcijas "Mežābeles" īpašnieka Alda Pušpura.

 

Lasīt vēl
No 22.09.2015. Izstāde "Džemma Skulme" veltīta gleznotājas 80. gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
19. 09.2015. Latgales meilys aiļu i dzīsmu festivals "Upītes uobeļduorzs". Festivāls pastāv jau 14 gadus, bet katru gadu ir mākslinieki un dzejnieki, kuri festivālā piedalās pirmo reizi.

 

Lasīt vēl
13.09.2015.Bērnu zīmējumu izstāde "Muns Tāta" veltīta tēva dienai. Literatūras izstāde, bērnu grāmatas ar dzejoļiem par tēvu, un bērnu sacerētie dzejoļi.

 

Lasīt vēl
No 02.10.2015. Grāmatu izstāde "Vladimirs Kaijaks" veltīta rakstnieka 85. gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
01.09. 2015. "Zinību diena"Upītes pamatskolas skolotāju un skolēnu sveikšana, jauno mācību gadu uzsākot.

 

Lasīt vēl
22.,23. 09.2015.Upītes svātkūs, kūpā ar Upīte Tautas noma bārnu pašdarbības teātra pulciņu izruodam Annas Brigaderes lugu "Maija un Paija", un vodam koncertu- mūziklu.a

 

Lasīt vēl
N0 10.09.2015.Iizstāde"Aleksandrs Grīns" veltīta rakstnieka 120 gadu jubilejai. izstāde "Līvijai Liepdruvietei - 60". Piecu grāmatu autorei.

 

Lasīt vēl
No 06.09.2015.Bibliotēkā bērnu un skolēnu zīmējumu izstāde "Ir svētki skolotāj!"veltīta skolotāju dienai.

 

Lasīt vēl
24.09.2015. Piedalos Ludzā Latgales novadu bibliotēku darbinieku konferencē.

 

Lasīt vēl
No 22.09.2015. Bibliotēkā izstāde "Džemma Skulme" veltīta gleznotājas 80.gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
No 15.09.-18.09.2015. Upītes bibliotēkā ciemojas bērnudārza bērni. 1.d.- Iepazīstam bibliotēku, Raini, zīmējam;2.d.- iepazīstam dabu, darbojamies ar plastilīnu;3.d.- labas un pieklājīgas uzvedības skola;4.d. muzeja apmeklējums.

 

Lasīt vēl
No 13.09.2015.Upītes bērnu zīmējumu izstāde „Muns tātā” veltīta tēva dienai.

 

Lasīt vēl
No 02.09.2015. „Vladimirs Kaijaks”, literatūras izstāde veltīta rakstnieka 85.gadu jubilejai. 01.09.2015„Zinību diena”. Upītes pamatskolas skolēnu un skolotāju sveikšana pirmajā skolas dienā..

 

Lasīt vēl
04.06.2015. "Bērnu žūrijas" darba grupas iepazīstināšana ar veicamajiem darbiem.
No 02.06.2015. Upītes bibliotēkā skatāma izstāde veltīta "Bērnu aizsardzības dienai" .

 

Lasīt vēl
No 15.05.2015. Bibliotēkā skatāma literatūras izstāde "Mārim Rungulim-65" veltīta rakstnieka jubilejai.

 

Lasīt vēl
01.05.2015. Upītes TN notiek Viļakas novada "Cālis".

 

Lasīt vēl
No 29.04.2015. Bibliotēkā skatāma izstāde"Leļļu kino" veltīta Arnolda Burova 100 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
21.04.2015."Virtuālā pagātne-muzeju nākotne"skolēnu iepazīstināšana ar virtuālo spēli, kuras veidošanā piedalījusies Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektore Ilga Šuplinska.

 

Lasīt vēl
No16.04.2015. Upītes bibliotēka skatāma izstāde "Ilgai Šuplinskai-45" veltīta literatūrzinātnieces dzīves jubilejai

 

Lasīt vēl
No 07.04.2015. Upītes bibliotēkā skatāma izstāde "Ilona Salceviča" veltīta literatūras vēsturnieces 75 gadu jubilejai

 

Lasīt vēl
No 02.04.2015. Upītes bibliotēkā skatāma izstāde "Pasaciņas" veltīta Hansa Kristiana Andersena 210 gadu jubilejai

 

Lasīt vēl
No 01. 04.2015. Upītes bibliotēkā skatāma izstāde "Apburošais dēkainis"veltīta Edgara Vollesa 140 gadu jubilejai

 

Lasīt vēl
No13.03.2015. bibliotēkā skatāma izstāde"ASPAZIJA"veltīta - 150 gadu jubilejai.

 

Lasīt vēl
Folkloras kopai "Rekavas dzintars" 20gadi.

 No27.02.2015. Upītes bibliotēkā skatāma Andra Spridzāna fotogrāfiju izstāde " "Rekavas dzintars" dziesmās un ceļos".

Lasīt vēl
13.02.2015. Valentīndienai veltīts Ilzes Keišas eseju par mīlestību lasījums Upites pamatskolas skolēnu izpildījumā.

 

Lasīt vēl
No 02.02.2015. Upītes bibliotēkā literatūras izstāde par svecēm. " Pie sveces mēs iekrītam savā dvēselē un spīdam no turienes" /O.Vācietis/

 

Lasīt vēl
No 20.01.2015. Upītes bibliotēkā skatāma izstāde veltīta 1991.gada barikāžu aizstāvjiem. "Barikāžu laiks".

 

Lasīt vēl