Kontaktinformācija

e-pasts: aijalocane@inbox.lv, kontakttālrunis - 64546299