Vecumu pagasta bibliotēka
 

Aktualitātes

 

Viļakas novada Vecumu bibliotēka atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē no 10.jūnija

 

Lasītājiem pieejamie pakalpojumi:

  • grāmatu un periodikas izsniegšana, saņemšana,
  • lasītavas pakalpojumi - žurnālu un avīžu lasīšana uz vietas (ne ilgāk kā 1 stundu),
  • datorpakalpojumi - tikai pieaugušajiem lietišķu darbu (e-pasts, maksājumi u.c.) veikšanai,
  • bibliotēkas maksas pakalpojumi (printēšana, skenēšana) - saskaņā ar maksas cenrādi,
  • visi tiešsaistē un attālināti pieejamie pakalpojumi - datubāzes, SBA, izziņas,
  • e-grāmatu bibliotēka www.3td.lv.

 

Pirms bibliotēkas apmeklējuma grāmatas rezervēt, izmantojot:

 

Apmeklētājus aicinām:

  • ilgstoši, bez pamatota iemesla neuzturēties bibliotēkas telpās
  • ienākot bibliotēkā dezinficēt rokas
  • ievērot distanci