Vīksnas pagasta bibliotēka

Mūsu čaklākie!

Mūsu čaklākie lasītāji 2018.gadā

Pieaugušie:

    Ināra Mača
    Vera Laicāne
    Gunta Keisele
    Valda Vrubļevska
    Gita Petrova
    Mirdza Mača
    Staņislavs Mačs
    Regīna Zaķe
    Dzintra Vītoliņa
    Skaidrīta Bankova

Bērni:

    Evelīna Sekace
    Vita Grundule
    Ģirts Komarovs
    Elija Dmitrijeva
    Kate Līcīte
    Ģints Komarovs
    Janeks Grundulis
    Ralfs Kiseļovs
    Veronika Kramorenko
    Marko Gedominskis