Viļakas novada bibliotēkā

Jaunākais...

Viļakas novada bibliotēkas pārskats par darbu 2018. gadā
|

Labrīt, Viļakas novadā!

Labrīt, Viļakas bibliotēka!      Mēs!!!

                            Labrīt, bibliotēku pasaule!    Balvu reģionā     Latvijā

 

|

Pārskats par darbu 2017. gadā
|

Pārskats par darbu 2016. gadā
|

Pārskats par darbu 2015. gadā

 

|

MeklētZiņas

Radošo darbu konkursa nolikums

Ievietoja: Viļakas bibliotēka (biblio) Mar 17 2012
Ziņas >>

 Starpnovadu radošo darbu konkursa

Viļakas novadniekam, valodniekam un kultūras darbiniekam  Miķelim Bukšam-100

NOLIKUMS
 

Devīze: „Mūsu tautas taisnība nav ieročos, bet dievišķā mīlestībā”

 
 
1.    Konkursa mērķis:

1.1. popularizēt latviešu valodu, piesaistīt bērnus un jauniešus, radošus cilvēkus novada vēstures un kultūras mantojuma izzināšanā, kā arī veicināt viņu līdzdalību novada kultūras dzīvē

1.2. aicināt interesentus piedalīties radošo darbu konkursā ” Mūsu tautas taisnība nav ieročos, bet dievišķā mīlestībā”.

 
2.    Konkursa  norise:
2.1. konkurss notiks līdz 30.04.2012.

2.2. darbi iesūtāmi  elektroniski uz e-pasta adresi  vvg_skola@inbox.lv  ar norādi - konkursam Miķelim Bukšam- 100  vai pa pastu- Pils ielā 11, Viļakas Valsts ģimnāzija, LV-4583  līdz 30.04.2012.

2.3. Iesūtot darbus,  jānorāda:

ü      Autora vārds, uzvārds;

ü      Klase;

ü      Skolotājs-konsultants (ja tāds ir);

ü      Precīzs skolas nosaukums;

ü      Skolas adrese;

ü       Autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.
 

Pieaugušajiem-

ü      Vārds, uzvārds;

ü      Vecums;
ü      Adrese;

ü      Autora kontakttālrunis vai e-pasta adrese.

 

3.    Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:

3.1. Darba atbilstība devīzei (var veidot savu darba nosaukumu, kas atbilsts devīzei)

3.2. Radošs risinājums un oriģinalitāte

3.3. Kopta un bagāta valoda

3.4. Foto/zīmējuma kvalitāte.

 
 
 
 
 
 

4.    Konkursa dalībnieki:

4.1.   ikviens interesents

4.2.    darbi iesniedzami latviešu valodā

4.3.   uzvarētāji tik noteikti sešās grupās

ü      1.-4.klašu grupa labākais radošais darbs (četrrinde, pasaka, stāsts)

ü      1.-4 klašu grupa labākais zīmējums

ü      5.-9.klašu grupa labākais radošais darbs (dzejolis, īsproza)

ü      5.-9.klašu grupa labākais zīmējums

ü      10.-12. klašu grupa labākais radošais darbs (dzeja, īsproza)

ü      10.12. klašu grupa labākais fotostāsts

ü      no 20 gadiem labākais radošais darbs

ü      no 20 gadiem labākais fotostāsts.

 

5.      Uzvarētāju noteikšana:

5.1.Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izveidota žūrija (latviešu valodas metodiskās apvienības pārstāvji, bibliotēku pārstāvji, mākslas jomas pārstāvji, domes pārstāvji, projekta darba grupas pārstāvji)

5.2. no visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti uzvarētāji, katrā klašu grupā nosakot labāko darbu autorus

5.3.žūrijai ir tiesības piešķirt papildus veicināšanas balvas.

6. Konkursa balvu fonds un saņemšana:

6.1. balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas 2012.gada 1. jūnijā Viļakas novada bibliotēkas zālē;

6.2. ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

 
7.  Konkursa organizatori:

7.1. Viļakas Valsts ģimnāzijas radošu  jauniešu  grupa

        Zane Briediņa, Karīna Makšāne,  Evija  Kitova, Normunds Orlovs, Ritvars Rēvalds

                    sadarbībā ar Viļakas novada domes  Izglītības, kultūras un sporta nodaļu un Viļakas

                    novada  bibliotāku

7.2. Atbalsta un finansē Viļakas novada dome. 

Pēdējās izmaiņas: Mar 17 2012 12:10:30

Atpakaļ

Komentāri

Nekas netika atrasts

Pievienot komentāru