Viļakas novada bibliotēkā

Jaunākais...

Viļakas novada bibliotēkas pārskats par darbu 2018. gadā
|

Labrīt, Viļakas novadā!

Labrīt, Viļakas bibliotēka!      Mēs!!!

                            Labrīt, bibliotēku pasaule!    Balvu reģionā     Latvijā

 

|

Pārskats par darbu 2017. gadā
|

Pārskats par darbu 2016. gadā
|

Pārskats par darbu 2015. gadā

 

|

MeklētNovada bibliotēkas

Rekavas bibliotēkā

Ievietoja: Viļakas bibliotēka (biblio) Sep 09 2009
Novada bibliotēkas >>

 REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS
FEBRUĀRA MĒNESIM
 
 Izstādes:

·Literatūras izstāde veltīta dzejniecei Martai Bārbalei - 80 gadu jubileju atceroties (skatāma 4.- 15.februārim).

„Gadi kā vērmeļu rīkstes,
Gadi kā kumeļi stalti.”
/M.Bārbale/

·Rokdarbu izstāde (skatāma 18. – 28.februārim).

„Ikdienas prieks svētku noskaņai”

 

Citi pasākumi:

 

·21.februārī Pateicības brīdis bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas – 2012. gada ekspertiem.

·27.februārī līdzdalība starpnovadu bibliotekāru seminārā Balvos.

 
 

 
IZSTĀDES
 
Vieta
 Nosaukums
Īss apraksts
Laiks
Rekavas bibliotēka

 „Tev es atdodu šo rīta stundu.”

 /P.Jurciņš/
 

Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Pēterim Jurciņam - 80 gadu jubileju atceroties

10. – 20. decembrim
Rekavas bibliotēka
 „Lai ir kā pārsla katra balta doma, …”
/K.Apškrūma/
 
Literatūras izstāde par Ziemassvētkiem
 18. - 28. decembrim
 
Rekavas bibliotēka
„Ikdienas prieks svētku noskaņai.”
Rokdarbu izstāde (skatāma 11. – 20.decembrim).
 
11. – 20. decembrim
 
 
CITI PASĀKUMI
 
Vieta
Pasākuma nosaukums, apraksts
Laiks
Rekavas bibliotēka

Līdzdalība projektu kursos Viļakā.

 
3.,10.,17.decembrī 
Rekavas bibliotēka

Grāmatu lasīšanas laiks sākumskolai.

 
6.,13.decembrī pulksten14:15
Rekavas bibliotēka

 Līdzdalība BIP reģionālajā seminārā bibliotēku vadītājiem.

 
19.decembrī
 

 
REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS
NOVEMBRA MĒNESIM

 

Literatūras izstādes:

 

·        Literatūras izstāde veltīta Aksela Muntes – 155 gadu jubileju atceroties (skatāma 29.oktobra – 9.novembrim).

„Zināšanas mēs varam iemācīties no citiem, gudrība mums jāiemācās pašiem.” /A.Munte/

·        Literatūras izstāde par Māŗtiņdienu (skatāma 5. - 9.novembrim).

„Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.”

·        Literatūras izstāde par Latviju (skatāma 12. – 20. novembrim).

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai...” /L.Breikšs/

 

 

Citi pasākumi:

·        5.,12., 26.novembrī līdzdalība projektu kursos Viļakā.

·        21.novembrī līdzdalība starpnovadu seminārā Viļakā.

·        8., 15.novembrī bērnu žūrijas grāmatu lasījumi jaunākā vecumposma skolēniem.

·        13.novembrī rīta stundas lasījums. Ēgners T. „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā” grāmatas fragmenta lasījums.

 

 
 
 
REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS
OKTOBRA MĒNESIM
 

Literatūras izstādes:

·        Literatūras izstāde veltīta Ingai Ābelei – 40 gadu jubileju atzīmējot (skatāma 01. – 12.oktobrim).

„Es jau biju izaugusi – pilna ar savām patiesībām kā pavasarī bērzs ar sulu.” /I.Ābele citāts no „Kamenes un skudras”64.lpp./

·        Literatūras izstāde veltīta Andrejam Eglītim – 100 gadu jubileju atceroties (skatāma 15. – 26.oktobrim).

„Aiz dzeltenīgām kļavām rīta salnas ziemai ceļu klāj …” /A.Eglītis/

·        Literatūras izstāde veltīta Aksela Muntes – 155 gadu jubileju atceroties (skatāma 29.oktobra – 9.novembrim).

„Zināšanas mēs varam iemācīties no citiem, gudrība mums jāiemācās pašiem.” /A.Munte/

 

Citi pasākumi:

·        2.oktobrī 1.klases ekskursija uz bibliotēku.

·        8.,15., 29.oktobrī līdzdalība projektu kursos Viļakā.

9., 16.oktobrī bērnu žūrijas lasījumi jaunākā vecumposma skolēniem.

 

 
REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS
MARTA MĒNESIM
 
Literatūras izstādes:

Literatūras izstāde veltīta gleznotājas Ilonas Ceipes - 75 gadu jubileju atceroties (skatāma 5. - 16.martam).

„Dzīve ir tik interesanta, ka būtu žēl, ja to negleznotu” /V.Tone/

Jaunākās literatūras izstāde 19. - 23.martam.
 
Citi pasākumi:

13. martā 13:00 meistardarbnīca konfekšu pušķa izgatavošanai.

26.- 30.martam e-prasmju nedēļas laikā tiks piedāvāts interesentiem  (35+) individuāli vai grupā apgūt nepieciešamās datorprasmes
 
 

 
REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS
FEBRUĀRA MĒNESIM
 
 

Literatūras izstādes:

·         Literatūras izstāde veltīta Valentīndienai (skatāma 6.-15.februārim).

„Kā zelta kamolu es dzīvi tinu.
Tam pāri mīlestības rožu koks,…” /E.Ķezbere/
 

·         Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Skaidrītes Kaldupes - 90 gadu jubileju atzīmējot (skatāma 20. -29.februārim).

„Es zaļai apiņstīgai ļāvu sirdī vīties,
Līdz domu sūrums aizstīgoja projām” /S.Kaldupe/
 
 

Citi pasākumi:

·         24.februārī pateicības brīdis bērnu žūrijas – 2011 ekspertiem.

 

 


 

REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

AUGUSTA MĒNESIM

 
 
Literatūras izstāde:

Literatūras izstāde veltīta vienam no vēsturiskā romāna aizsācējiem, angļu rakstniekam Valteram Skotam – 240 gadu jubileju atceroties.

 „Dzīvē nav nekā labāka par personisko pieredzi.” /V.Skots/ (skatāma no 08. – 26. augustam).

 

Citi pasākumi:

 

Uzbur vislielākos burbuļus ar Bubblicious. Bērni un jaunieši tiek aicināti piedalīties bērnu un jauniešu žūrijā 2011.

 

Darbs ar krājumu:

 

Visa mēneša garumā notiks norakstīšanai atlasīto iespieddarbu norakstīšana.

 

 


 

REKAVAS BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS

JŪLIJA MĒNESIM

 
 
Literatūras izstāde:

Tematiskā literatūras izstāde par ogu apstrādi, sagatavošanu ziemas krājumiem „Ogas, odziņas…” (skatāma no 04. – 15. jūlijam).

 

Citi pasākumi:

 

7. jūlijā pulksten 14:00 meistardarbnīca smilgu pušķa veidošanā.

„Ik smilgā šūpojas vasaras prieks.

Nāc, iesien pušķī!”

13.jūlijā līdzdalība kultūrvēsturiskajās studijās, ko organizē Balvu centrālā bibliotēka

 
 

No 18. – 31. jūlijam (divas kalendārās nedēļas) bibliotekāre izmantos ikgadējo atvaļinājumu.

 
 
 
 
 

 
 
Rekavas bibliotēkas darba plāns
MAIJA mēnesim
 
 
Literatūras izstādes:

·         Literatūras izstāde veltīta dzejnieces Elzas Ķezberes - 100 gadu jubileju atzīmējot (skatāma no 02. - 13. maijam).

„Tik sirds man runā šajās dienās,

Kad tulpes zied, kā sapnis salds.” /E.Ķezbere/

 • Literatūras izstāde veltīta dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Vizmai Belševicai - 80 gadu jubilejas atcerei (skatāma no 23.maija – 03.jūnijam).

„Balts vārds kā melnā naktī zibens plaiksna …” / V.Belševica/

 
Citi pasākumi:
 • 9.-11.maijam „Bērnu žūrijas - 2011” pieteikuma sagatavošana un izsūtīšana LNB Bērnu literatūras centram.

·         20. maijā līdzdalība mācību seminārā Balvu reģiona bibliotekārēm Balvos.

 
Darbs ar klientiem un krājumu:
 • 12. - 19. maijam norakstīšanai atlasīto iespieddarbu norakstīšanas uzsākšana.
 • 23. - 31. maijam darbs ar parādniekiem (skolēniem), atgādinot par laikā nenodotajiem iespieddarbiem.
 

 

 


 

Rekavas bibliotēkas darba plāns

aprīļa mēnesim

 
 
Literatūras izstādes:

·         Literatūras izstāde veltīta Jānim Ezeriņam - 120 gadu jubilejas atcerei.

 (skatāma no 04. - 14. aprīlim).
 • Literatūras izstāde veltīta Šarlotei Brontē - 195 gadu jubilejas atcerei.

       (skatāma no 15.- 29.aprīlim).

 • Literatūras izstāde ar jaunākajiem materiāliem par Lieldienām 18. – 21.aprīlim
 „ Lieldieniņa braukšus brauca,

Asnus veda vezumā. ”

 
Citi pasākumi:

·         19.aprīlis pulksten 14:10 jaunāko klašu skolēniem lasījums Vītoliņa M. „Pārsteigums zaķu mājās”.

·         20. aprīlis 14:15 radošā darbnīca Lieldienu kompozīciju veidošanā

„No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs…”

·         21.aprīlis Lieldienu apsveikumu veidošana.

„Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida.”
 

 

 

 


 

Rekavas bibliotēkas darba plāns

Marta mēnesim

 
 
Literatūras izstādes:

·         Literatūras izstāde veltīta dzejnieka Viktora Līvzemnieka -75 gadu jubilejā.

”...Nekas it kā nemainās.

Aizvien pie tās bērza tāss

cilvēkbērns salst”/V.Līvzemnieks/ (skatāma no 02. - 16. Martam).

 • Literatūras izstāde veltīta dzejnieces Amandas Aizpurietes - 55 gadu jubilejā.

„Visplašākā pasaule tā, kurā nav tevis paša” /A.Aizpuriete/ (skatāma no 17.- 31.martam).

 
Citi pasākumi:

·         1. – 10.martam „Nāc un aizpildi pats tautas skaitīšanas anketu”.

·         16. martā līdzdalība bibliotēkas lasītāju konkursā „Čaklais lasītājs”, kas notiks Viļakas Valsts ģimnāzijas lasītavā.

 
 
Darbs ar klientiem un krājumu:
 • 1.,8.,15.martā gatavošanās konkursam ar 5.,6.klases atsevišķiem skolēniem.
 • 24. – 31.martam nolietoto, pēc satura novecojušu iespieddarbu atlasīšana norakstīšanai.
 

 

 


 

Rekavas bibliotēkas darba plāns
Februāra mēnesim
 
 
Literatūras izstāde:

Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstnieka Gunāra Janovska -  95 (1916 -2000) gadu jubileju atceroties.

„Jaunības straujums neļauj aprimt pirms noliktā laika” /G.Janovskis/ (skatāma no 01.- 15.februārim).

 
Citi pasākumi:

4.februārī literārais konkurss „Superlasītājs” pulksten 14:30 5.,6.klašu skolēniem.

18.febuārī „Bērnu žūrijas – 2010” dalībniekiem pateicības brīdis.

 
 
Darbs ar klientiem un krājumu:

1.-15.februārim „Bērnu žūrijas -2010” anketu apkopošana un atskaites sagatavošana.

 
 

 
 
 Janvārī 11'

Literatūras izstādes:
 • Literatūras izstāde veltīta 1991.gada janvāra notikumu Latvijā atcerei (skatāma no 10.- 21.janvārim).
 • Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Valijas Brutānes – 100 gadu jubileju atceroties.

       „Stars vienīgais,

kas meklēts visu mūžu,-
liels patiesīgums, saprašanās tilts
un paļāvība acīs” /V.Brutāne/ (skatāma no 24.janvāra – 04. februārim)
 
Citi pasākumi:
 • Sakarā ar to, ka BŽ tika pagarināta līdz 31.janvārim notiks individuāls darbs ar BŽ ekspertiem konsultējot par anketu aizpildīšanu.
 
Darbs ar klientiem un krājumu:
 • 3.- 14. janvārim gada pārskata sagatavošana par bibliotēkas darbu 2010.gadā.

 


 

Decembrī 10'

Literatūras izstādes:
 • Literatūras izstāde veltīta amerikāņu rakstnieka Marka Tvena— 175gadu jubileju atceroties.

„Ticēt savai drosmei jau nozīmē būt drosmīgam. Tā ir vienīgā būtiskā lieta” /Marks Tvens/ (skatāma no 23. novembra – 7.decembrim)

 • Literatūras izstāde „Ziemassvētki – dāvanu laiks” idejas dāvanu iesaiņošanai (8. – 23.decembrim).
 • Literatūras izstāde veltīta rakstnieces Regīnas Ezeras – 80 gadu jubileju atceroties.

       „Uz gaismas sliekšņa dzimusi” (skatāma no 13. – 30. decembrim)

 
Citi pasākumi:
 • 7. decembrī pulksten 13.30 „Iesim divās pastaigās pa pilsētu no A līdz Z …” Bērnu žūrijas grāmatas lasījums jaunākās vecumgrupas (1.,2. klases) bērniem.
 • 14.decembrī pulksten 13:30 individuālais darbs ar jaunākās vecumgrupas (1.,2.klases) bērniem BŽ anketu aizpildīšanā.
 • 15.novembra - 06.decembrim līdzdalība konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”

 

 


 

Novembrī 10'

Literatūras izstādes:

 • Literatūras izstāde par lāčiem „Lāču pasaulē” (skatāma 10. – 12.novembrim).
 • Literatūras izstāde veltīta LR Proklamēšanas 92 gadadienai.
 • Literatūras izstāde veltīta amerikāņu rakstnieka Marka Tvena— 175gadu jubileju atceroties.

„Ticēt savai drosmei jau nozīmē būt drosmīgam. Tā ir vienīgā būtiskā lieta” /Marks Tvens/ (skatāma no 23. novembra – 7.decembrim ).

Citi pasākumi:

 • 2.,9.,16.novembrī pulksten 13.30 „Iesim divās pastaigās pa pilsētu no A līdz Z …” Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi jaunākās vecumgrupas (1.,2. klases) bērniem.
 • Lāču (rotaļlietu) izstāde „Aijā, žūžū lāča bērni…” 12.decembris
 • Konkurss „Lācis – vīrišķības simbols, kas iemieso stiprumu.” 11.novembrī
 • Rīta stundas lasījums 8. novembrī, krēslas stundas lasījums 13.novembrī 16.00.
 • 15.novembra -15.decembrim līdzdalība konkursā „meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”
 • Meistardarbnīca Adventes vainaga pagatavošanā „Novembris atvadām Adventes vainagā pirmo svecīti dedz” 26.novembrī.

Darbs ar klientiem un krājumu:

 • 01.- 05. novembrim sagatavošanās Ziemeļvalstu nedēļas notikumiem.

 

 

 


 

Oktobrī 10'

 
 Literatūras izstādes:

Literatūras izstāde veltīta kslas zinātnieces Skaidrītes Cielavas — 90gadu jubileju atceroties.

„Mākslā cilvēks ir atklātāks un patiesāks nekā dzīvē… Mākslas darbu var uzskatīt par radoša cilvēka vislabāko iekšējo spoguli” /Jēkabs Strazdiņš/ (skatāma no 4. - 15. oktobrim )

Literatūras izstāde veltīta itāliešu rakstnieka Džanni Rodāri — 90 gadu jubileju atceroties.

(skatāma no 18.- 29. oktobrim)         

Citi pasākumi:

5.,12.,19.oktobrī pulksten 13.30 „Iesim divās pastaigās pa pilsētu no A līdz Z …” Bērnu žūrijas grāmatu lasījumi jaunākās vecumgrupas (1.,2. klases) bērniem.


 
 
 
 

 
 
Septembris 2010'
 
Literatūras izstāde:

·        Literatūras izstāde veltīta Pītera Miglinīka -160 gadu jubileju atceroties.

„Ticēt lobuokai tautas nuokūtnei” /P.Miglinīks/ (Skatāma no 13.- 20.septembrim)

 
Citi pasākumi:

·        14.septembrī lasījums par P.Miglinīka darbību.

·         „Koralīna devās divās pastaigās pa pilsētu no A līdz Z ...

nāc viņai līdzi arī tu!” Bērnu žūrija – 2010 turpinās rudens krāsu košumā.

·   24.septembrī radošā darbnīca „Ru

Pēdējās izmaiņas: Jan 31 2013 16:28:41

Atpakaļ
 • Bibliotēkas Viļakas novadā

 


Skatīt Viļakas novada bibliotēkas lielākā kartē