Viļakas novada bibliotēkā

Jaunākais...

Viļakas novada bibliotēkas pārskats par darbu 2018. gadā
|

Labrīt, Viļakas novadā!

Labrīt, Viļakas bibliotēka!      Mēs!!!

                            Labrīt, bibliotēku pasaule!    Balvu reģionā     Latvijā

 

|

Pārskats par darbu 2017. gadā
|

Pārskats par darbu 2016. gadā
|

Pārskats par darbu 2015. gadā

 

|

MeklētNovada bibliotēkas

Vecumu bibliotēkā

Ievietoja: Viļakas bibliotēka (biblio) Aug 31 2009
Novada bibliotēkas >>

Septembrī
 
Vieta
 Nosaukums
Īss apraksts
Laiks
 
 
 
 
Vecumu bibliotēka
Esi sveicināta, skola!

Literatūras izstādē dzejoļi par skolu, par pirmo skolas dienu, ko garšīgu izcept un kā nosvinēt 1. septembri

28.08.- 4.09.
Vecumu bibliotēka

Satikšanās prieks ar dzejnieces Ineses Zanderes bērnu grāmatām!

15.09. bērnu grāmatu autorei Inesei Zanderei -55
Literatūras izstādē Ineses Zanderes grāmatas
11.09.- 18.09.
Vecumu bibliotēka

„Nav mūsu zemē nekā tik neievērojama, kam drīkstam nevērīgi paiet garām. Jo vairāk ievērosim visu labo un vērtīgo, kas mūsu zemē un tautā ir atrodams, jo vairāk laba un vērtīga mēs te atradīsim. Jo vairāk savu zemi kopsim, jo labāk viss labais pie mums augs un viss mazvērtīgais ies mazumā” (V.Veldre)

20.09. rakstniekam Vilim Veldrem - 105

Literatūras izstādē rakstnieka Viļa Veldres daiļdarbi un raksti par viņu no interneta vietnēm.

18.09.-
25.09.
Vecumu bibliotēka
„Es mīlēšu ilgi, ilgi.
Bet vai es būšu
Tev uzticīga visu mūžu?
Nezinu. Es skumstu par
                              Tevi!
Es gurstu aiz kauna!
Es vēlētos būt meitene, kuru Tu redzējis un

                        mīlējis                                                                     

un kura būtu vienīgi
Tava jebkad bijusi.”             

                 (B.Skujeniece)

21.09. dzejniecei B.Skujeniecei - 125

Literatūras izstādē grāmatas par Birutu Skujenieci, kā arī raksti par viņu no interneta vietnēm

18.09.- 25.09.
Vecumu bibliotēka

23.09. žurnālistam, tulkotājam, grāmatizdevējam, pirmās universālās latviešu enciklopēdijas „Konversācijas vārdnīca” izdevējam Jēkabam Dravniekam - 155

Izstādē konversācijas vārdnīcas un raksti par Jēkabu Dravnieku no interneta vietnēm

 
Vecumu bibliotēka

 Andras Manfeldes daiļrades skarbais šarms

26.09. – dzejniecei, rakstniecei Andrai Manfeldei - 40

Literatūras izstādē Andras Manfeldes darbs „Adata” un raksti par viņu

23.09.-30.09.
Vecumu bibliotēka
„Tavas skaistākās brīvdienas”

 Latgales kultūrvēsturisko objektu apskate

29.09. – Pasaules tūrisma diena

Latgales kultūras mantojumu pārstāv izcili arhitektūras pieminekļi – katedrāles, baznīcas, sabiedriskās ēkas, pilsētu ansambļi, kā arī lauku viensētas, raksturīgās apdzīvotās vietas un kultūrainavas

16.09.- 30.09.
Vecumu bibliotēka
„Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu”
29.09. - Miķeļdiena

Literatūras izstādē tautas dziesmas, tradīcijas, ticējumi par Miķeļdienu

16.09.-30.09.
 
 
Vieta
Pasākuma nosaukums, apraksts
Laiks
Borisovas tautas nams
„Rudens dzejai matos plīvo vējš”:
ar dzejas lasījumiem priecēs jaunie talanti
13.09.2013. plkst. 17:00
 

 
Viļakas novada Vecumu bibliotēkas darba plāns 2013.gada maija mēnesim
 
 
IZSTĀDES
 
Vieta
 Nosaukums
Īss apraksts
Laiks
Vecumu bibliotēka

„Būt cilvēkam nozīmē radīt, nest sevī mīlestības gaismu un veidot savu patstāvīgu domu un ideju pasauli” (I.Ziedonis)

3.05. Tautas dzejniekam Imantam Ziedonim - 80
 
 
2.05.-8.05.
Vecumu bibliotēka
„Latvijas gaismas cilvēki”

4.05. - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

 
2.05.-8.05.
Vecumu bibliotēka
„Ir māte mani mācījusi:
Kā vieglāk kalnā nastu nest
Un pērkonlaikā krustu mest.
Ir māte mani mācījusi:
Ir bitei ziedos ceļu griezt,
Pie mātes bēdās vaigu spiest.
Ir māte mani mācījusi:
Pie galda rātni dievu lūgt,
Bez prieka puķi nenoplūkt.” (A.Eglītis)
12.05. - Mātes diena
 
 
8.05.-15.05
Vecumu
bibliotēka

„Mana nolemtība ir pierakstīt dzejoļus. Bez tā iztikt nevaru. Dzejā ieliktās domas - tas ir spēks, enerģijas gūzma. Rakstītam vārdam ir spēks, tomēr salikti vārdi vēl nedzīvo. Ja, izlasot dzejoli, jūtu sevī ieplūstam enerģiju, zinu, tā ir īsta dzeja.” (M.Laukmane)

17.05. dzejniecei Maijai Laukmanei - 60
 
 
13.05.-20.05.
Vecumu bibliotēka

„Pētersons ir cilvēks un rakstnieks ar vienreizības zīmi pierē. Viņa dramaturģiju nesajauksim ne ar vienu citu - erudīcija, savdabīgs intelekts, spožs asprātīgums un negaidīts jūtīgums” (Alfrēds Jaunušāns)

24.05. - dramaturgam, režisoram Pēterim Pētersonam - 90
 
 
22.05.-29.05.
 
 
CITI PASĀKUMI
 
Vieta
Pasākuma nosaukums, apraksts
Laiks
 
 
 
Vecumu bibliotēka
„Gatavosim māmiņām pārsteigumu!”
Rokdarbu pēcpusdiena skolēniem
9.05.
Plkst. 14:00
 
 
Maija dziedājumi pie krustiem:
  • Goršanu ciemā pie Valentīnas Matisānes mājām
  • Badnovas ciemā pie Cunsku mājām
  • Upmalas ciemā pie Evas Dortānes mājām
 
Vecumu bibliotēka

„Zināsim sava pagasta un novada vēsturi!”

Bibliotēkas vad. Aija Locāne:
  • iepazīstina skolēnus ar savāktajiem materiāliem par pagasta iestādēm, cilvēkiem
  • stāstījums par Vecumu pagasta vēsturi
16.05.
Plkst. 14:00
Vecumu bibliotēka,
Tautas nams
„Atvērtas durvis vasarai”
  • jauno grāmatu apskats
  • „Ceļojums grāmatu pasaulē” un aktivitātes pašiem mazākajiem
  • turpinājumā filma, diskotēka Tautas namā
30.05.
Plkst. 13:00
 

 
Vecumu bibliotēkas darba plāns 2013.gada martam
 
IZSTĀDES
 

Pēdējās izmaiņas: Sep 03 2013 10:57:29

Atpakaļ

Komentāri

Vieta
 Nosaukums
Īss apraksts
Laiks
Vecumu
bibliotēka
„Ai, zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem”
 

Literatūras izstāde par Lieldienām: rotājumi, tradīcijas, rotaļas, ticējumi

11.03. – 28.03.
Vecumu bibliotēka

„Cilvēcība mūsdienu sabiedrībā – dominējošā sižeta līnija Gunāra Priedes dramaturģijā”

17.03.- dramaturgam Gunāram Priedem - 85

Literatūras izstādē Gunāra Priedes darbi, raksti par viņu un viņa daiļradi

13.03. –
20.03.
Vecumu bibliotēka
„Tiks piedots, ja Tu neiespēji,
Bet mūžam ne – ja negribēji        (H.Ibsens)
20.03. norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam -185

Literatūras izstādē dramaturga H.Ibsena darbi, raksti par viņu un viņa daiļradi

18.03.-
22.03.
Vecumu bibliotēka
„No Dzimtenes svešumā braucot,
Ceļš mokām un asarām klāts,
Svešs plašums, kalni un lejas,-
Kas gaida, vai sacīt var kāds?       (M.Stradiņa)

Literatūras izstādē izsūtīto atmiņas, kuras pierakstītas grāmatās, preses izdevumos, internetā, skolēnu zinātniskais pētījums

18.03. –
27.03.
Vecumu bibliotēka
Nekas netika atrasts

Pievienot komentāru
  • Bibliotēkas Viļakas novadā

 


Skatīt Viļakas novada bibliotēkas lielākā kartē