Viļakas novada bibliotēkā

Jaunākais...

Viļakas novada bibliotēkas pārskats par darbu 2018. gadā
|

Labrīt, Viļakas novadā!

Labrīt, Viļakas bibliotēka!      Mēs!!!

                            Labrīt, bibliotēku pasaule!    Balvu reģionā     Latvijā

 

|

Pārskats par darbu 2017. gadā
|

Pārskats par darbu 2016. gadā
|

Pārskats par darbu 2015. gadā

 

|

MeklētNovada bibliotēkas

Žīguru bibliotēkā

Ievietoja: Viļakas bibliotēka (biblio) Aug 31 2009
Novada bibliotēkas >>

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada novembrim

 
Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks
 
‘’Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas; tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas nāks; tai ir tikai tagadne – un tā nav diena, bet acumirklis.’’
(Ivans Turgeņevs)
 

Krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam195 (1818 - 1883). Izstāde sakarā ar rakstnieka jubileju.

04.11.2013. – 11.11.2013.

‘’Vakar Mārtiņš
No Rīgas laidās,
Šodien sētā
Ierībināja:
Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņu,
Trīs simts sulaiņu
Bruņoti vīri’’

10. novembrī – Mārtiņdiena. Izstāde un pārrunas ar skolēniem par Mārtiņdienas tradīcijām, ēdieniem un svinībām.

04.11.2013. – 11.11.2013.

Latvijas valsts nedēļa

Visas nedēļas garumā bērniem un pusaudžiem būs iespēja piedalīties dažādos konkursos, ko rīko bibliotēka. No sākuma izrotāsim logus, bet pēc tam apmeklētājus gaida gan krustvārdu mīklu minēšana, puzzles salikšana un dažādi uzdevumi pirmklasniekiem. Konkursu tēma ir Latvija – vēsture, kultūra, svētki, ģeogrāfija un pilis.

12.11.2013. – 19.11.2013.

‘’Ripo, kastan, ripo zīle!
Un lai pastāv tie, kas mīlē.
Mūžu mūžos tie lai pastāv
Asins žūžu karstā krastā,
Atvaracu virpuļdzelmē,
Divu acu spalgā svelmē...’’
(Ojārs Vācietis)

Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80 (1933 – 1983). Dzejnieka biogrāfijas un darbu izstāde.

12.11.2013. – 16.11.2013.

Skatuves mākslas meistare
Biruta Gudriķe

Literatūras un teātra zinātniecei Birutai Gudriķei – 85 (1928 – 2006). Viņas biogrāfijas un darbu izstāde sakarā ar jubileju.

19.11.2013. – 23.11.2013.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa

11.11.2013. – 17.11.2013.

Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks

‘’ Ziema pie Plupa’’

Rītausmas stunda bibliotēkā. Ingas Borgas grāmatas fragmenta lasījums vecākās grupas bērniem.

12.11.2013. plkst. 9:30
‘’Sīla. Pasaka par klimata izmaiņām’’

 Lanas Hansenas grāmatas fragmenta lasījums pusaudžiem.

13.11.2013. plkst. 13:00
‘’Ziema Ziemeļos’’

Pārrunas un Ziemeļu zemes ceļvežu un enciklopēdiju pārskats kopā ar skolēniem pie tējas krūzes.

14.11.2013. plkst. 13:30
‘’Vēstules no Arktikas’’
 

Fragmenta pārskats un lasījums no Ivara Sīļa grāmatas kopā ar skolēniem.

 
15.11.2013. plkst. 13:30


 


 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada oktobrim

 

Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks
 
"Līdzīgu rakstnieku, psiholoģiskā žanra meistaru latviešu literatūra līdz šim nav piedzīvojusi.." 
(Maira Asare)
 

Rakstniekam Albertam Belam75 (1938). Izstāde sakarā ar rakstnieka jubileju.

01.10.2013. – 07.10.2013.
Ak tu mīļais, vecais Ādolfs,
Kā es tevi iemīlēju!
Mūsu tautai līdzi manim
Vēri jaunu pasaulīti.
(Rainis)
 

Dramaturgam, aktierim, režisoram Ādolfam Alunānam – 165 (1848 - 1912). Izstāde par viņa darbu teātrī, par biogrāfiju.

08.10.2013. – 12.10.2013.
Laiks ir nauda, kā sacīt parasts,
Tikai vajag saimniekot māku:
Ik dzīvotais mirklis lai dara
Tavu mūžu bagātāku.
(Z. Purvs)

Dzejniekam Ziedonim Purvam – 90 (1923 – 1989). Izstāde sakarā ar dzejnieka jubileju.

 

12.10.2013. – 19.10.2013.

‘’...Elīna Zālīte dzīvo savā tautā. Dzīvo ar savu dziļo humānismu, demokrātismu, ar cilvēku attiecību skaistuma un harmonijas cildinājumu...’’

(B. Gudriķe)

Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei – 115 (1898 – 1955). Rakstnieces biogrāfijas un darbu izstāde.

15.10.2013. – 21.10.2013.

Viens no pazīstamākajiem bērnu literatūras rakstniekiem

Vācu rakstniekam Otfrīdam Preisleram – 90 (1923 – 2013). Izstāde sakarā ar rakstnieka jubileju

15.10.2013. – 22.10.2013.

Pasaules informācijas attīstības diena.

24.10. visa pasaule atzīme Informācijas attīstības dienu. Bibliotēkas pieejamo datu bāžu popularizēšana. Šajā dienā Žīguru bibliotēka piedāvā apmeklētājiem izmantot pieejamas datu bāzes un enciklopēdijas.

24.10.2013.
‘’Tev ir labs vārds, tēlniek,
Jo zāle ir neiznīcināma!
Tā izlec un aug pat no klintīm,
Bet tu ar savām lielajām zintīm,
Ar milzeņa rokām

Izlēji tēlus, līdzīgus mūžības klintīm,

Par tiem, ko arī aprokot neaprokam.

Tev ir labi dusēt!
Dzīvībai viņā pusē un šajā pusē,

Turot šos tēlus ar savām lielajām zintīm,

Ar milzeņa rokām.’’
(Mirdza Ķempe)
 

Izcilam latviešu tēlniekam Kārlim Zālem – 125 (1888 – 1942). Grāmatas par tēlnieku, viņa biogrāfiju un viņa darbiem tiks apskatāmi bibliotēkā.

22.10.2013. – 31.10.2013.

Dzejas runātāju konkurss veltīts O. Vācieša 80 gadu jubilejai.

Sadarbība ar Žīguru KN rīkotais konkurss veltīts O. Vācieša jubilejai. Piedalās PII ‘’Lācītis’’ audzēkņi, kā arī Žīguru pamatskolas 1. – 4. klases skolēni. Viļakas Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu koncerts.

18.10.2013. Plkst. 16:00 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada septembrim

 
Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks

‘’Karš un miers’’ – romāns, kas prasīja no rakstnieka milzīgu radošu piepūli.

Krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam 185 (1828-1910). Izstāde sakarā ar rakstnieka jubileju.

03.09.2013. – 14.09.2013.

‘’Iekšiņa un āriņa’’

Dzejniecei Inesei Zanderei – 55 (1958). Viņas darbu un biogrāfijas izstāde.

09.09.2013. – 16.09.2013.

‘’Pasaules Tūrisma diena’’

27.09. visa pasaule atzīme Tūrisma dienu. Šajā dienā Žīguru bibliotēka piedāvā apmeklētājiem nelielu ieskati Latvijas novadu apskates objektos. 

27.09.2013.

‘’Slauku savu pagalmiņu,

Miķeļdienu gaidīdama;
Kad atnāca Miķeļdiena,
Sviežu slotu sētmalē,
Lai sapuva tautu dēls,
Kā slotiņa sētmalē.’’

29.09. – Latvijā ir rudens saulgriežu laiks. Svinēsim Miķeļdienu. Ko ēd, kā atzīmē, kādas dziesmas dzied, kādas iet rotaļās un dančos Miķeļos? Atbildes uz šiem jautājumiem var uzzināt bibliotēkā, kur apmeklētājiem būs iespēja aplūkot izstāde, veltītu Miķeļdienai.

16.09.2013. – 29.09.2013.

 

Dzejas dienas 05.09.2013. – 15.09.2013.

Datums
Laiks
Pasākuma nosaukums
Īss apraksts
11.09.2013.
Plkst. 15:00
‘’Dvēseles aka’’

Pasākums pusaudžiem un pieaugušajiem. Iepazīšana ar dzejas krājumu ‘’Dvēseles aka’’ Žīguru pamatskolā. Dzejas lasījumi, diskusija un pārrunas par dzejniekiem un par krājumu kopumā.

12.09.2013.
Plkst. 15:00

‘’Dzejas lasījumu diena’’

Pasākums pusaudžiem un pieaugušajiem bibliotēkā. Šā gada dzejnieku – jubilāru tādu kā I. Ziedoņa, Ā. Elksnes, L. Breikša, M. Laukmanes, O. Vācieša, O. Lisovskas, A. Slišāna dzejas lasījumi.

13.09.2013.
Plkst. 11:00
‘’Es un mani draugi’’

Dzejas lasīšanas stunda PII ‘’Lācītis’’ audzēkņiem par draugiem, izmantojot arī rotaļas un pārrunas tehniku. I. Zanderes dzejas lasīšana bērniem.

 

 


 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada augustam

 

 

Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks
Viļakai - 720

Plānots piedalīties Viļakas pilsētas svētkos.

30.07.2013. – 04.08.2013.

Atvaļinājums

No 08. augusta eju atvaļinājumā un pa to laiku pārkrāsot durvis bibliotēkā.

08.08.2013. – 28.08.2013.

Aptauja bērnudārza audzēkņu vecākiem

Sastādīt nelielu aptauju bērnudārza audzēkņu vecākiem par bibliotēkas apmeklēšanu un lasīšanas stundām bibliotēkā.

05.08.2013.

 

 


 

 Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada jūlijam

 
Darba nosaukums
Īss apraksts
Laiks

Darbs pie abonementa telpas ārēja izskata

Nomainīt visus dalēņus bibliotēkas abonementā (Balvu metodiķes ieteikums) ar laminēšanas iekārtas palīdzību.

Visu mēnesi

‘’Kafka ir vientuļš pirmais vēstnesis tai ellišķīgajai gara un visas dzīves krīzei, kurā mēs visi esam ierauti. Šo krīzi viņš izdzīvoja jau pirms mums, iznēsāja sevī un īstenoja darbos, kurus tikai tagad spējam izprast’’.

Hermanis Hese

Austriešu rakstniekam Francim Kafkam – 130 (1883-1924). Rakstnieka darbu izstāde.

02.07.2013. – 09.07.2013.

‘’Meteo stacija’’ Viļakā

Darbs Bērnu svētkos Viļakā. Meistardarbnīcas.

12.07.2013.-13.07.2013.

‘’Mūža guvums visaugstākais amats’’

Rakstniekam, publicistam Visvaldim Lāmam – 90 (1923-1992). Izstāde sakarā ar rakstnieka jubileju.

20.07.2013. – 27.07.2013.


 


 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada maijam

Darba nosaukums

Īss apraksts

Laiks

‘’Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet no rītiem. Rakstiet jaunībā. Mīlestību līdz vecumam saglabā retais...’’

/I. Ziedoņa Epifānija/

Izcilam cilvēkam un brīnišķīgam bērnu rakstniekam un dzejniekam Imantam Ziedonim – 80 (1933 – 2013). Viņa darbu un biogrāfijas izstāde

Visu mēnesi 

‘’Kurš ir gudrāks un ātrāks!’’

Orientēšanas pasākums bērniem ārpus bibliotēkas telpas. Pasākums veltīts I. Ziedoņa 80. gadu jubilejai

11.05.2013. plkst. 10:00

‘’...Daudz ir Dieva dārzos ziedu,

Pacel acis : gaisma mirdz,

Tomēr skaistākais no visiem –

Mātes svētums, mātes sirds.’’

/ Valda Mora. ‘’Mātes sirds’’/

Radoša darbnīca bērniem veltīta māmiņu dienai. Gatavosim puķu vāzes, izgleznojot pudeles.

11.05.2013. plkst. 11:30

‘’Latvijas ceļš uz neatkarības atjaunošanu.’’

Izstāde veltīta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

01.05.2013. – 11.05.2013.

‘’Vienalga es būšu stiprāka

Par visām sāpēm vienalga

Un vienīgi priekam atļaušu

Sēsties pie sava galda...’’

/M. Laukmane/

Dzejniecei Maijai Laukmanei – 60 (1953). Dzejnieces darbu izstāde.

Visu mēnesi
‘’Muzeji Latvijā’’

Aktuālā informācija par visas Latvijas muzeju pasākumiem

13.05.2013. – 19.05.2013.

‘’Stāstnieks par Rīgas Centrāltirgu un Latvijas laukiem mūsdienās’’

Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 80 (1933). Viņa darbu izstāde.

20.05.2013. – 31.05.2013.

 

 


 

 

Viļakas novada Žīguru bibliotēkas darba plāns 2013. gada aprīlim

 

Darba nosaukums

Īss apraksts

Laiks
‘’Veselības noslēpumi’’

Tematiskā izstāde veltīta Pasaules veselības dienai. Grāmatas un periodiskie izdevumi ar aktuālu informāciju par cilvēka slīmībām un viņa veselības stāvokli.

01.04.2013. - 09.04.2013.

‘’Izklaides stundas bibliotēkā’’

DVD multfilmu demonstrēšana bērniem un DVD filmu demonstrēšana pieaugušajiem sestdienās. DVD materiāls ir no Balvu centrālas bibliotēkas fonda.

15.04.2013. – 30.04.2013.

‘’Bibliotekārās stundas bibliotēkā’’

Fragmentu priekšlasījumi no J. Hašeka romāna ‘’Krietnā kareivja Šveika dēkas pasaules karā’’ 1.- 4. klašu bērniem un 5. – 7. klašu skolēniem. Priekšlasījumi veltīti J. Hašeka 130 gadu jubilejai (1883 – 1923)

15.04.2013. – 30.04.2013.

Pēdējās izmaiņas: Oct 31 2013 14:28:16

Atpakaļ
  • Bibliotēkas Viļakas novadā

 


Skatīt Viļakas novada bibliotēkas lielākā kartē