Žīguru bibliotēka

JANVĀRIS:

''Astoņi stāstiņi par eiro''

Ļoti jauki sākas jaunais 2014. gads. Bibliotēku pameklēja PII ‘’Lācītis’’ ‘’Rūķīšu’’ grupas audzēkņi ar savu skolotāju Elitu un skolotājas palīgu Lindu, lai paskatītos animācijas filmas ‘’8 stāsti par eiro’’.

Izstrādātais metodiskais materiāls „8 stāsti par eiro”  ir vērtīgs atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesā. Izdevums saistošā un mūsdienīgā veidā sniedz zināšanas un izpratni par Eiropas Monetārās Savienības vienoto valūtu eiro, tās rašanās vēsturi un praktisko pielietojumu.

Materiāls aptver dažādus stāstus par jauno valūtu, tajā skaitā par norēķiniem ar eiro, monētu daudzveidību, drošības pazīmēm un iepirkšanos internetā. Materiālā ietilpst arī astoņas animācijas filmas, ko veidojuši dažādi Latvijas animācijas mākslinieki, katrs ar savu individuālo rokrakstu un atšķirīgo tehniku. Animētie stāsti radīti atbilstoši konkrētai vecuma grupai, kopā veidojot vienotu vēstījumu par eiro. Katra stāsta nodaļā iekļauts animācijas filmas sižets, nodarbības apraksts, kā arī darba lapas skolēnam un skolotājam.

Animācijas filmas paredzētas dažādiem vecumposmiem – pirmsskolām, 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Metodiskā materiāla saturs veidots atbilstoši sociālo zinību un ekonomikas mācību priekšmetu standartiem, taču tajā iekļautas daudzas aktivitātes, ko pedagogi varēs izmantot arī citos mācību priekšmetos.

Visas animācijas filmas ir ļoti krāsainas un bērniem saprotamas. Materiālus izstrādāja izglītības ministrija.

Pēc animācijas filmu skatīšanas bibliotēkas vadītāja parādīja bērniem kā izskatās banknotes un monētas no citām valstīm.

Bērni ar lielu aizrautību klausīja, taustīja un skatījās uz mūsu valsts jauno naudiņu.

 

 

FEBRUĀRIS:

Radošā darbnīca ''Mans neparastais svečturis''

01. februārī Žīguru bibliotēka aicināja visus piedalīties radošā darbnīcā ‘’Mans neparastais svečturis’’. Šo iespēju izmantoja 15 skolas vecuma bērni un pusaudži.

Nedēļu iepriekš skolēni paši sagatavoja svečtura pamatnes no sāls mīklas. Un kad sāls mīklas pamatnes izkalta viņi tās izkrāsoja un tikai pēc tam veidoja svečturus no stikla bumbiņām un ar karstas līmes palīdzību. Kopā sanāca 16 dažādu formu un krāsu svečturi. Katram svečturim tika piešķirts savs īpašs nosaukums, kuru izdomāja svečtura darinātājs.

03.02.2014. – 08.02.2014. svečturi ir apskatāmi Žīguru bibliotēkā.

Radošā darbnīca bija veltīta Sveču dienai.

    

 
 

M. Stārastes 100 gadu jubilejai veltīts literārs sarīkojums Žīguru bibliotēkā.

Februārī Žīguru bibliotēka atzīmē latviešu ‘’Pasaku omītes’’ Margaritas Stārastes jubileju. 2. februārī daudzu paaudžu bērnu iemīļotajai rakstniecei apritēja 100 gadi. Par godu mākslinieces dzimšanas dienai visu mēnesi bibliotēkā ir apskatāma viņas darbu un biogrāfijas izstāde.

Vēl pirms dažiem gadiem, neraugoties uz ļoti cienījamo vecumu, māksliniece darbojās, radot jaunus tēlus. Diemžēl 2008. gadā M. Stāraste piedzīvoja insultu, zaudējot kustību spējas, bet rakstnieces prāts palika skaidrs. Un viņa ar tuvu cilvēku palīdzību seko līdzi notikumiem pasaulē.

7. februārī bibliotēku apmeklēja Žīguru PII ‘’Lācītis’’ ‘’Rūķīšu’’ grupas audzēkņi. Bērnu auditorijas priekšā notika M. Stārastes 100 gadu jubilejai veltīts literārs sarīkojums.

Bibliotēkā bērnus sagaidīja Burtu meitene no M. Stārastes grāmatas ‘’Pasaku ābece’’. Burtu meitene nedaudz pastāstīja par rakstnieci, kā arī iepazīstināja bērnus ar viņas grāmatām. No grāmatas ‘’Pasaku ābece’’ bērni vairāk uzzināja par burtiem ‘’P’’ un ‘’R’’, iepazinās ar grāmatu tēliem un pastāstīja Burtu meitenei cik daudz vārdus, kas sākas ar šiem burtiem zina viņi paši. Pasākuma beigās Burtu meitene uzcienāja ciemiņus ar pīrādziņiem, kā arī uz ‘’Rūķīšu’’ grupiņu aizceļoja burtiņi ‘’P’’ un ‘’R’’.

Burtu meitene pateicās saviem mazajiem draugiem un viņu skolotājiem par atsaucību piedalīties M. Stārastes 100 gadu jubilejai veltītā literārā sarīkojumā.

 

 

Tikšanās ar lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu / Jauniešu žūrija 2013 ekspertiem

 21. februārī Žīguru bibliotēka aicināja ciemos uz noslēguma apbalvošanas pasākumu Bērnu / Jauniešu žūrijas ekspertus.

2013. gadā piedalījās 23 eksperti. Uzsākot dalību projektā pavisam bija 24 eksperti, bet līdz noslēgumam, izlasot visas grāmatas no savas klašu grupas, tika 23 bērni un jaunieši.

Bija arī tādi, kas izlasīja ne tikai savas grupas grāmatas, bet arī no vecāko klašu grupām.

Visvairāk grāmatu izlasīja 8. klases skolniece Karīna Aleksāne. Viņa iepazinās gandrīz ar visu projekta grāmatu kolekciju. Šogad priecē arī tas, ka salīdzinot ar pagājušo gadu vairāk piedalījās zēnu.

Tiekoties, visi kopā noskaidrojam grāmatu favorītu no katras klašu grupas:

1. - 2. klase:

Zandere I. ‘’Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti’’

3. - 4. klase:

Kestners Ē. ‘’Punktiņa un Antons’’

5. - 7. klase:

Riordans R. ‘’Zibens zaglis’’

8. - 12. klase:

‘’Purpura karaļa galmā’’ : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti.

 

Bērni un jaunieši izteica vēlmi arī šogad piedalīties lasīšanas veicināšanas projektā un kļūt par ekspertiem jaunajai ‘’Bērnu / Jauniešu žūrijas 2014’’ grāmatu kolekcijai. Viņi ar nepacietību gaida vasaru, kad būs pieejamas jaunas grāmatas.

Eksperti, ka pateicību par paveikto darbiņu saņēma jaukās pildspalvas ar projekta nosaukumu, pierakstu burtnīcas un ‘’graužamo našķi’’.

Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par iespēju bērniem lasīt tik skaistas, interesantas un krāsainas grāmatas. Paldies arī Balvu Centrālajai bibliotēkai par grāmatu piegādi un konsultatīvo darbu, kā arī Žīguru pamatskolas skolotājiem un visiem projekta mazajiem un lieliem ekspertiem.

 

MARTS:

Meteņdienas tradīcijas Žīguru bibliotēkā.

Latviešu gadskārtā pēc seno laiku kalendāra Meteņus svin starp ziemas un pavasara saulgriežiem - šogad 4. martā. Viena no galvenajām tradīcijām Meteņa dienā - vizināšanās ar ragavām no kalna vai ar zirgu. Šogad sanāca tā, ka ziema nelutināja mūs ar sniegu, bet Meteņos netrūkst arī citu tradīciju.

1. martā Žīguru bibliotēka aicināja iedzīvotājus iepazīties ar Meteņa dienas tradīcijām, ticējumiem un tradicionāliem ēdieniem, dzērieniem. Dalībniekiem tika piedāvāts pabeigt ticējumu, vai noteikt ko tas vēsta. Ik viens dalībnieks varēja izbaudīt miežu biezputru, gaļas pīrādziņus un pienu. Iespēju piedalīties izmantoja 10 bērni un jaunieši.

Pasākumā tika izmantotas tematiskas mapes un grāmatas par Latviešu tautas ticējumiem, tradīcijām un godiem no bibliotēkas fonda.

 

 

Aukliņu pīšana Starptautiskā Sieviešu dienā

Kurpju auklas, matu lentes, apģērba auklas – reiz tās bija ikdienas nepieciešamība, taču tās mums var noderēt arī šodien. Aukliņu pīšana joprojām ir ļoti aizraujoša nodarbošanās.

8. martā visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt Žīguru bibliotēkas radošu darbnīcu. Trīspadsmit radošās darbnīcas dalībnieki apguva vienkāršākās aukliņu izgatavošanas tehnikas, kas neprasa sarežģītu darbarīku pielietošanu.

Mazākie dalībnieki pina vītas aukliņas, kas ir visvienkāršākās auklas, kādas var izgatavot. Aukliņa ir tikai jāsavij vītnē, un pēc tam atsevišķie dziju pavedieni it kā paši no sevis savērpjas kopā.

Daži dalībnieki izvēlējās pīt parasto matu pīni no trim, četriem un pieciem pavedieniem.

Bija arī tādi, kas izmēģināja mezglotās mežģīnes tehniku, kas piedāvā nebeidzami daudz iespēju, tikai jāapgūst galvenie mezglošanas veidi.

Viena no dalībniecēm izvēlējās pīt sirsniņu aukliņu, kuru izdomāja uzdāvināt savai mammai Starptautiskā Sieviešu dienā.

Savukārt zēni apguva aukliņu izgatavošanas tehniku, kurā kā palīglīdzeklis tiek izmantots apaļš disks. Tā ir kumihimo tehnika. Tas ir ļoti sens pīšanas veids, kura izcelsmes valsts ir Japāna.

Katrs dalībnieks izgatavoja neparastu dāvanu savam mammām, māsām vai sev pašam.

      

 

E - prasmju nedēļa 2014

E - prasmju nedēļas ietvaros Žīguru bibliotēka piedāvāja apgūt e-prasmes ikvienam, kā arī iepazīties ar e- pakalpojumiem (vid.gov.lv; e-csdd.lv; latvija.lv u.c.). Apmeklētāja Tamara uzsāka apmācības programmu ‘’Pieslēdzies Latvija’’ un tagad pati var uzrakstīt savai mazmeitai vēstuli sociālajos tīklos. Līdz šim to darīju es.
Savukārt apmeklētāja Marina datora kursus apguva bezdarbnieku kursos, bet atnāca uz bibliotēku, lai iepazīties ar e - pakalpojumiem, atkārtot savas zināšanas un piereģistrējas sociālajos tīklos, lai atrast savus radus Krievijā.
Tatjana, kura apguva datoru kursus bezdarbniekos, bet atnāca un piereģistrējas skype, lai varētu sazināties ar savu māsu, kura dzīvo Lietuvā.


 

APRĪLIS:

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

‘’Baltas lapas grāmatai,
Arī melni burti tai.
Grāmata šo burtu daudz,
Mācies, kā tos visus sauc...’’
/P. Sils/


2. aprīlī Starptautiskā bērnu grāmatu diena. PII ‘’Lācītis’’ vēcākās grupas audzēkņu un viņu skolotāju ciemošanās bibliotēkā. Jauno bērnu grāmatu apskats. Bērnu apskatām tika piedāvātās ‘’bērnu/ jauniešu žūrijas 2013’’ jaunāka vecuma grāmatas, jaunas stāstu un pasaku grāmatas, bērnu dzejoļu grāmatas, kā arī grāmatas, kas bija nodotas no Balvu bibliotēkas fonda Žīguru bibliotēkai. Bērniem bija ļoti interesanti skatīties un klausīties. Saņemot gardumus un grāmatzīmes no bibliotekāres viņi priecīgi, pasakot ‘’atā’’ aizgāja uz savu grupiņu.

Lieldienas

‘’Atnāca Lieldiena dziedādama,
Zelta zīlītes bārstīdama;
Aizgāja Lieldiena raudādama,
Zelta zīlītes lasīdama.’’


Sestdien, 19. aprīlī Žīguru bibliotēka aicināja visus piedalīties Lieldienas svinēšanā. Pasākumu apmeklēja 5 skolēni. Kopā ar viņiem mēs gatavojam Lieldienas dekorus, meklējam pareizas atbildes par Lieldienu ticējumiem un, protams, krāsojam olas.

Talka 2014

26. aprīlī meitenes atnāca uz bibliotēku, lai piedalīties talkā. Visi kopā mēs nolauzam etiķa kokam vecus čiekurus, lai dot iespēju augt jaunajiem, izravējam zāli un parušinājam puķes, lai labāk augtu un saslaucījām visus celiņus, kas ved pie bibliotēkas. Pēc tam mēs visi kopā dzeram tēju un baudījām pavasara siltus stariņus.

Liels paldies visiem, kas piedalījās bibliotēkas talkā.

Līdz tikšanos nākošgad!

 

MAIJS:

Zīmējumu radošā darbnīca ''Mana skola - mana klase''

24. maijā Žīguru bibliotēkā notika zīmējumu radoša darbnīca ‘’Mana skola – mana klase’’. Pēc nedēļas sāksies vasaras brīvlaiks un bērniem tika piedāvāts attēlot zīmējumā spilgtākas atmiņas par savu skolu vai klasi. Darbnīcā piedalījās 6 dažāda vecuma bērni.
Zīmējumu tehnika bija visdažādākā – bērni zīmēja ar zīmuļiem, flomāsteriem, kā arī ar krītiņiem. Tā kā laiks bija jauks, radošā darbnīca notika ārpus bibliotēkas telpām.
Lūk, ko bērni attēloja savos zīmējumos: Ligita Volkova un Ralfs Ludikovs zīmēja savu 3. - 4. klases kabinetu, kurā ir daudz mīkstu rotaļlietu.
Adrija Volkova apņēmās zīmēt ķīmijas kabinetu, kurā mācās 7. - 9. klases skolēni. Kaut viņa pati vēl nesasniedza tādu vecumu, lai mācētu ķīmiju (Adrija pabeidza otro klasi), viņai ļoti labi izdevās attēlot zīmējumā savas atmiņas par šo klasi.
Ketija Vasiļjeva izdomāja zīmēt Žīguru pamatskolu (skats no ārpuses). Pamatskola šogad pārdzīvoja lieliskas ārējas izskata pārmaiņas, tāpēc arī Ketijai zīmējums sanāca ļoti krāsains.
Katrīnai Volkovai iznāca uzzīmēt mūzikas kabinetu, kurā ir nošu tāfele, klavieres un skolotājas galds.
Aivis Volkovs attēloja sporta zāli ar lieliem logiem un apzīmējumiem uz grīdas.
Pasākums ilga divas stundas, pēc tam visi dalībnieki saņēma nelielas dāvaniņas un cienājās pie tējas galda, pārrunājot par paveikto.
Visu dalībnieku darbiņi līdz 2. jūnijam būs skatāmi Žīguru bibliotēkā.


  

JŪNIJS:

Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas svētki

2. jūnijā pēcpusdienā Žīguru bibliotēka aicināja lielus un mazus draugus piedalīties Starptautiskos bērnu aizsardzības dienas svētkos. Aicinājumam atsaucās vienpadsmit bērni.
Neskatoties uz to, ka ārā smidzināja lietutiņš, bet bija ļoti silti, mēs ar bērniem tomēr izlēmām visas plānotās aktivitātes neatlikt un sarīkot kā bija plānots ārpus bibliotēkas telpām.
Savas aktivitātes mēs uzsākam no stafetēm. Stafetēs bērni sadalījās divās komandās. Pirmajā stafetē jāsaka bija visjautrākā, jo apkārt krēslam vajadzēja skriet ar pilnu ūdens krūzi rokā, ko vajadzēja nogādāt finišā. Bērni ļoti centās skriet ātrāk un pēc iespējas saglabāt krūzi pilnu.
Otrā stafete - lekšana ar bumbu. Vajadzēja ielikt bumbu starp kājām un sacīkstes varēja sākties, bet pārvietoties bija atļauts tikai lecot neizlaižot bumbu. Meitenēm šajā stafetē gāja visgrūtāk, jo viņiem bija bikses, saskarsmē ar kurām bumba slīd. Bet tas viņiem netraucēja vinnēt gan lēkšanu ar bumbu, gan pirmo stafeti.
Nākamais konkurss bija uz precizitāti. Jaukais cilvēciņš Bobs gaidīja, kad uz viņa statīva uzradīsies kaut viens riņķis. Uzvar tas, kurš vairāk riņķu uzmet uz statīva. Bērniem ar to konkursu gāja daudz grūtāk. Vienīgais, kam izdevās trāpīt precīzi bija Ralfs Ludikovs. Viņš uzmeta vienu riņķi.
Lai iedotu bērniem nedaudz atpūsties un pastrādāt smadzenēm, padomājot arī loģiski, mēs minējam jocīgās, āķīgās un jautājamās mīklas. Gribās teikt, ka bērni ir diezgan gudri un ar vieglumu minēja uzdotās viņiem mīklas.
Pēc mīklu minēšanas mēs nedaudz izvingrinājām kājas, lecot ar lecamauklu. Te veiklākais izrādījās Aivis Volkovs, kurš bez nevienas aizķeršanas nolēca 51 reizi, līdz ar to apsteidza visas astoņas meitenes.
Bērniem bija iespēja izvingrināt arī pirkstiņus uz rokām. Tika piedāvāta zīmējumu radošā darbnīca. Iepriekš bērni izrādīja vēlmi zīmēt par tēmu ‘’Kas es būšu! Mana sapņu profesija’’. Meitenes zīmēja to, par ko gribēs kļūt nākotnē, bet puikas tomēr izvēlējas zīmēt monstrus. Visi darbi līdz 14. jūnijam būs skatāmi Žīguru bibliotēkā.


    

 

Radošā darbnīca ‘’Jāņu ielīgošana’’


Tuvojoties vasaras saulgriežiem, 21.jūnijā Žīguru bibliotēka aicināja visus piedalīties radošā darbnīcā „Jāņu ielīgošana”.
Plkst. 10:00, kad bija sanākušas visas 10 dalībnieces, sākām  pīt vainagus skaistu Līgo dziesmu pavadībā.
Jāņu zāles vainagu pīšanai bija salasījusi Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda, kā arī līdzi paņēmušas pašas meitenes. Vainagos tika ievītas visdažādākās Jāņu zāles – pīpenes, rudzupuķes, pēterpogas, sarkanais un baltais āboliņš, madaras, asinszāles, zvaniņi, dažādas smilgas un ozolu zari. Katrai meitenei sanāca brīnišķīgs vainadziņš.
Nopinušas skaistos vainagus, cienājāmies ar sarūpēto Jāņu sieru, speķa raušiem un kvasa dzērienu. Runājām par Līgo tradīcijām un tradicionāliem ēdieniem, dziedājām un klausījāmies Līgo dziesmas ar interneta vietni www.youtube.com.

 

 AUGUSTS:

Pieredzes apmaiņas brauciens Žīguru bibliotēkā


Brīvdienās 9. - 10. augustā Žīguros ciemojās 4 sievietes, kas 2013. gadā pabeidza LKA LKK un ieguva bibliotēku un informācijas specialitāti. Divas no tām strādā bibliotēkās -  Staburagā un Mērsragā, bet divas pagaidām nestrādā bibliotēkā. Viņas ir no Ogres un Valmieras puses.
Sestdien pēc pusdienām mēs visi kopā apmeklējām Žīguru bibliotēku. Meitenēm bija iespēja apskatīt plašas bibliotēkas telpas, izstādes un arī ierakstīt savus iespaidus un novēlējumus Žīguru bibliotēkas iespaidu avīzē.
Padzerot kafiju, mēs devāmies uz Annas Āzes Meža muzeju, kur Anna Āze pastāstīja un parādīja daudz ko interesanta par mežu. Meitenēm bija iespēja paturēt rokās bisi, apskatīt meža ekspozīcijas, uzzināt daudz ko jaunu par mežu, kokiem un meža iemītniekiem.
No Meža muzeja mēs devāmies uz Žīguru Kultūras namu, kur KN direktore Valentīna Kaļāne laipni izvadāja mūs pa KN telpām un pastāstīja par tām. Vēlāk Kultūras namā notika vakars ar kapelām, kuru mēs arī labprāt apmeklējām.
Svētdien, 10. augustā mēs apmeklējām Latvijas Valsts Mežu atpūtas vietu mežā. Aizbraucām uz Mitrakalnu, kur meitenēm bija iespēja apskatīt vecu ūdens dzirnavu drupas, kā arī apskatīt dabas ainavas no kalna virsotnes.
Vakarpusē tika organizēta pastaiga pa Žīguriem. Mēs iegriezāmies Žīguru pamatskolas teritorijā, kur apskatījām stadionu un sporta laukumu, bijām pie jaunizveidotās pludmales, pie Žīguru MRS, dzelzceļa stacijas, pie pagasta pārvaldes ēkas, kā arī apmeklējām Žīguru estrādi un Brāļu kapus.
Vēlu vakarā meitenes aizbrauca katra uz savām mājām. Kā atmiņu par Žīguriem viņas saņēma krūzītes ar uzrakstu ‘’Žīguri’’.

SEPTEMBRIS:

Dzejas dienas Žīguros

Šobrīd jau droši var teikt, ka rudens kā devīgs mākslinieks dabas ainavā sācis ievilkt visdažādākās krāsu gammas. Dienas manāmi sarūk. Dārzos būkšķēdami vēl joprojām krīt āboli. Pamazām dzērves jau kārtojas rindās, lai aizlidotu uz siltajām zemēm. Šajā laikā, kad mūs pārņem nevaldāma vēlme brist pa rudens piebirušu lapu paklāju, Dzejas dienu laiks ir klāt.

Arī šogad Žīguros šis laiks bija īpaši skaists. Turpinot iesākto tradīciju, Žīguru pagasta bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda un Žīguru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Orlovska apvienoja savus radošos spēkus, lai bērniem interesantā veidā pavēstītu, ka dzeja var aizraut ikvienu, ka dzeja pievelk.

11.septembra rītā uz tikšanos ar mazajiem pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” bibliotēkas apmeklētājiem bija atnākusi lellīte Lolīte (Anastasija Plačinda), kura pastāstīja bērniem, ka šajā dienā dzejniekam Rainim ir dzimšanas diena. Mazie klausītāji ar aizrautību klausījās lellītes Lolītes stāstījumā par Raiņa dzīvi, par to, kā viņš kļuva par dzejnieku un kā iepazinās ar savu mūža mīlestību Aspaziju, kā arī par dzejnieka literatūras darbiem. Lellīte Lolīte neaizmirsa pastāstīt arī par to, kā viņa nokļuva pie savas saimnieces, kā spēlējās un kā iemācījās tik labi lasīt. Savukārt bērni Lolītei pastāstīja, ka viņiem arī ir mīļākās lelles, ar kurām tie labprāt spēlējas, pārģērbj un liek gulēt. Kopā būšanas prieks bija patiess!

12.septembra pēcpusdienā uz ne mazāk aizraujošu tikšanos Žīguru bibliotēkā ežu ģimene (Anastasija Plačinda, Sanita un Žaklīna Orlovskas) aicināja Žīguru pamatskolas 1.-4.klašu skolēnus. Nākot ciemos pie bērniem, eži pa ceļam bija savākuši dažādas rudens veltes un īpašas kļavu lapas, uz kurām rudens vēji bija uzrakstījuši skaistus dzejoļus. Bērni ar neviltotu prieku izvēlējās lielākās un skaistākās kļavu lapas, lai izlasītu un uzzīmētu savu dzejoli īpaši tam paredzētā logā. Ežu saime centās palīdzēt ikvienam „māksliniekam”.

Savukārt 5.-9.klašu skolēnus bibliotēkā pārsteidza ikdienas draugs Dators (Anastasija Plačinda) un viņa līdzbiedrs Datorvīruss (Žaklīna Orlovska). Viņu uzdevums bija pārliecināt datorlietotājus, ka dzeja arī datorā (tāpat kā grāmatā) ir lipīga un pievelk pat tos skeptiķus, kuri apgalvo, ka dzeja ir garlaicīga. Skolēniem tika dota iespēja par to pārliecināties pašiem, meklējot sev tīkamākos vai piedāvātos dzejoļus portālā letonika.lv un pēc tam zīmējot mandalas.

Kā atmiņu par Dzejas dienām ikviens bibliotēkas apmeklētājs – gan mazais, gan lielais saņēma Žīguru bibliotēkas grāmatzīmes un rudens našķus - ābolus.

Liels paldies Žīguru bibliotēkas vadītājai Anastasijai Plačindai par ieguldīto darbu pasākumu tapšanā!

Žīguru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Orlovska sadarbībā ar Žīguru bibliotēkas vadītāju Anastasiju Plačindu

    

OKTOBRIS:

Zīmējumu radoša darbnīca ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’

4. oktobrī Žīguru bibliotēkā notika zīmējumu radoša darbnīca ‘’Mans mīļākais dzīvnieks’’. 4. oktobrī pasaulē atzīmē Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu un bērniem tika piedāvāta iespēja attēlot savus vismīļākos dzīvniekus . Darbnīcā piedalījās 7 dažāda vecuma bērni.
Zīmējumu tehnika bija visdažādākā – bērni zīmēja ar zīmuļiem, flomāsteriem, kā arī ar krītiņiem. Tā kā laiks vairs nav tik silts radošā darbnīca notika bibliotēkas telpās.
Lūk, ko bērni attēloja savos zīmējumos: Vismazākie darbnīcas dalībnieki Mairis un Annija zīmēja zivtiņas. Annijai zīmēt palīdzēja 3. klases skolniece Adrija Volkova. Pati Adrija uzzīmēja skaisto un labsirdīgo suni. Savukārt Mairis uzzīmēja ne tikai skaisto zivtiņu, bet arī briesmīgo haizivi. Bērni cer, ka nākotnē viņiem būs savs liels akvārijs ar skaistajam zelta zivtiņām.
Aurika Vasiļjeva izdomāja zīmēt lepno runci un viltīgu čūsku. Savukārt Aurikas māsa Ketija uzzīmēja skrejošo zirgu. Zirgs sanāca ļoti skaists.
Ceturtās klases skolniece Eleonorai iznāca uzzīmēt nez kāpēc bēdīgo lāci.
Aivis Volkovs brīnišķīgi attēloja pērtiķi, kurš karājās uz liānas un lāci, kas staigā blakus.
Pasākums ilga divas stundas, pēc tam visi dalībnieki saņēma nelielas dāvaniņas un cienājās pie tējas galda, pārrunājot par paveikto.
Visu dalībnieku darbiņi līdz 11. oktobrim būs skatāmi Žīguru bibliotēkā.


                               Jāņa Baltvilka 70 gadu jubilejai veltīts daiļrunātāju konkurss Žīguros


24. oktobrī sadarbībā ar Žīguru Kultūras namu notika dzejnieka J. Baltvilka 70 gadu jubilejai veltīts daiļrunātāju konkurss bērniem, kurā piedalījās Žīguru PII ‘’Lācītis’’ izglītojamie un Žīguru pamatskolas 1. – 6. klašu skolēni.
Uz pasākumu no tuvakā meža bija ieradies Vilks (Anastasija Plačinda), kurš meklēja zaķus. Izradās, ka no meža bija pazuduši visi zaķēni gan lieli gan mazi, bet Vilks bija ļoti izsalcis. Tad Vilks padomāja, ka zaķēni varēja atnākt uz dzejas daiļrunātāju konkursu lai ne tikai paskatīties, bet arī piedalīties tajā. Un Vilkam bija taisnība – visi skaisti mazi un lieli zaķēni sedēja zālē. Vilks apsolīja pagaidām zaķus neēst, jo viņam pašam bija interesanti paklausīties mazo zaķu uzstašanos. Nu tad konkurss varēja sākties.
Katrs dalībnieks deklamēja vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots, atbalstīts un mudināts mazais daiļrunātājs uzstājās savu vienaudžu, skatītāju un žūrijas (Rutta Jeromane – Viļakas pamatskolas bibliotekāre, dzejniece; Lilita Šnepere – Viļakas PII ‘’Namiņš’’ vadītāja; Ija Krilova – Viļakas novada Žīguru pamatskolas skolotāja) priekšā.
Konkursu vadīja pats Vilks (A. Plačinda – Viļakas novada Žīguru bibliotēkas vadītāja).
Noklausoties trīspadsmit dalībnieku uzstāšanos, žūrija katram no viņiem piešķīra nomināciju, kā arī balvas, kuras sarūpēja Žīguru bibliotēka:
Elīza Pužule - Vislabākais mazais daiļrunātājs (5 gadi);
Žaklīna Orlovska – Vislabākais lielais daiļrunātājs (6. klase);
Elīza Slišāne – Labākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);
Milana Baklagina – Labākais lielais daiļrunātājs (4. klase).
Visjaunākais konkursa dalībnieks bija Žīguru PII ‘’Lācītis’’ audzēknis Emīls Pavlovs. Emīlam ir tikai trīs gadiņi. Viņš kopā ar savu skolotāju Nataļju Dmitrijevu mācījās dzejoli ‘’Lielais akvarelis’’. Konkursa žūrija Emīlam piešķīra nomināciju Mazākais daiļrunātājs.
Aleksandrs Mosins – Skaļākais daiļrunātājs (5. gadi);
Betija Pankule (6 gadi) un Beāte Kaņepe (3.klase) – Interesantākais daiļrunātājs;
Annija Plačinda –  Emocionālākais daiļrunātājs (1. klase);
Marija Prancāne – Klusākais daiļrunātājs (2. klase);
Evelīna Taukule – Drosmīgākais daiļrunātājs (3. klase);
Ligita Volkova – Nopietnākais daiļrunātājs (5 klase);
Lada Škeļonoka – Bailīgākais daiļrunātājs (6. klase).

Muzikāls sveiciens visiem klātesošajiem izskanēja no Žīguru KN bērnu vokāliem ansambļiem ‘’Čiekuriņi’’ un ‘’Čiekuri’’, kā arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolas 3. – 6. un 7. – 9. klašu vokāliem ansambļiem, kuri izpildīja dziesmas ar Jāņa Baltvilka vārdiem.

Par pasākuma organizēšanu saku lielu paldies Žīguru KN pasākumu organizatorei Daigai Elksnītei, pateicos dalībniekiem, viņu skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam, žūrijas locekļiem par atsaucību.
Uz tikšanos nākamgad!

NOVEMBRIS:

Radošā darbnīca ''Tradīcijas mārtiņdienu sagaidot''

Sestdien, 8. novembrī Žīguru bibliotēka aicināja uz radošu darbnīcu ‘’Tradīcijas Mārtiņdienu sagaidot’’. Aicinājumam atsaucās 6 skolas vecuma bērni. Visi kopā mēs izgatavojam katrs savu Mārtiņdienas gaili. Gaiļa gatavošanai bērni izmantoja dziju, kartonu, krāsaino papīru, tualetes papīra rullīšus, filca materiālu. Katram bērnam sanāca savs smuks un krāsains Mārtiņdienas gailis. Katrs bērns par radošo pieeju un veltītu laiku saņēma saldo cukurgailīti.
Pirmdien, 10. Novembrī Mārtiņdienā uz bibliotēku ierādās Mārtiņdienas bērni. Viņi nodziedāja dziesmu, kopā mēs laižamies rotaļā. Beigās sākās budēļos iešana pa visām bibliotēkas telpām. Bija ļoti jauki. Par padarīto darbiņu mazi draugi saņēma konfektes.  
  

 

Valsts svētku nedēļa Žīguru bibliotēkā
 


Skaista un svētku noskaņojuma pilna bija Valsts svētku nedēļa arī Žīguru bibliotēkā.
Bibliotēkas logos var redzēt svētku noformējumu, bet iekštelpās deg skaisti svečturi un lampas rota sarkanbaltsarkanas ozollapas.
Pirmdien, 10. novembrī Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolu, kur kopā ar pagarinātās grupas bērniem tika veidotas svētku patriotiskās piespraudītes no sarkanām un baltām lentītēm. Piespraudes sanāca auseklīša formā. Bērni ar lielu aizrautību tās gatavoja. Mazākajiem bērniem nācās palīdzēt, jo viņiem tas darbiņš bija nedaudz par grūtu. Piespraudītes palika bērniem.
Otrdien, 11. novembrī Plkst. 10:00 Žīguru bibliotēkā pulcējās Žīguru sievas lai kopā paskatītos A. Lielbārda DVD ierakstu ‘’Psalmu dziedāšana Latgalē’’, kurā dzied Rekovas sievas.
Žīguru sievas ne tikai skatījās, bet arī lūdzās par mirušajiem un dziedāja psalmus kopā. Divas stundas paskrēja nemanāmi. Katrai sievai tika piesprausta valsts svētku lentīte uz krūts.
Trešdien, 12. novembrī bija iespēja visas dienas garumā piedalīties zīmējumu rādošā darbnīcā ‘’Mana Latvija’’.
Darbnīcu apmeklēja 13 bērni un katram sanāca sava Latvija. Vienam tas ir dabas skats, otram – Latvijas karte, citam bērniņam Latvija nozīme upes un ezeri… pārējiem Latvijas karogs un koki.
 Visi darbiņi skatāmi bibliotēkā līdz mēneša beigām.
Ceturtdien, 13. novembrī plkst. 14:00 tika translēta mākslas filma ‘’Rīgas sargi’’ no filmu portāla www.filmas.lv , kā arī bērnu multiplikācijas filmas, tādas kā ‘’Latvietis’’ - astoņās minūtēs asprātīgi izstāstīta pilnīgi visa Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām., ‘’Vai Rīga jau gatava’’ - reiz, sensenos laikos, Daugavas krastos dzīvoja laimīgi Lāčplēsis un Laimdota... Humoristiska fantāzija par Rīgas 800 gadu ilgo vēsturi, ‘’Neparastie rīdzinieki’’ - filmā var redzēt Rīgu kā pasakainu, noslēpumiem pilnu, dažādu fantastisku būtņu apdzīvotu pilsētu, kurā kopā ar cilvēkiem mājo arī citas ļoti neparastas, apbrīnojamas radības... Filmas galvenais varonis cālēns Justiņš sapņo kļūt par Rīgas sargātāju – zelta gaili pilsētas augstākajā tornī.
Liels paldies Žīguru pamatskolas skolotājiem un direktorei S. Romānei par atsaucību un brīnišķīgu sadarbību!

 

Troļļa piedzīvojumi Žīguros
 


Kad dzirdam pasakas vai nostāstus par troļļiem, tad aizvien iedomājamies Skandināviju. Šķiet, ka tikai tur var sastapt šos pasaku varoņus. Troļļi...
Troļļi spļauj liesmas un indi, un tajos personificēti cilvēkam naidīgi, akli un grūti valdāmi dabas spēki. Troļļi ir dažādi, tik veci kā pati daba, mazkustīgi un neveikli, milzīgi un smagi. Trollis ir dzimis milzīgu mežu klusumā, kur it kā apstājas laika ritējums. Troļļi mīt arī kalnos. Tiem ir rupji sejas vaibsti un dažreiz mēdz būt arī aste. Troļļu vecenēm un trollenēm ir garš, smails deguns. No pasakām troļļa tēls ir ieceļojis Ziemeļvalstu literatūrā.
Ik gadu novembrī Latvijas bibliotēkas iesaistās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas projektā. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 18. reizi, Latvijā  - 17. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.
Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Troļļi Ziemeļos.
Viens no tādiem Ziemeļu Troļļiem (Žīguru bibliotēkas vadītāja A. Plačinda), kura vārds ir Riters apmaldījās Žīguros, meklējot Žīguru bibliotēku. Trešdien, 19 novembrī Trollis Riters iemaldījās Žīguru pamatskolā pie pagarinātās grupas bērniem. Trollis gan bija pārsteigts, ieraugot tik kuplu bērnu skaitu, jo viņš bija cerējis sastapt pagasta bibliotekāri, lai atgādinātu viņai par Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļu. Bet ja nu viņš bija ieradies pie bērniem, tad labprāt pastāstīja viņiem par troļļiem un izlasīja S. Bēes dāņu pasaku ‘’Troļļi dziļi mežā’’. No pasakas bērni uzzināja, kur dzīvo troļļi, no kā tās būtnes baidās visvairāk un ka troļļiem ir ļoti daudz bērnu.
Piektdien, 21. novembrī staigājot pa Žīguriem un tā arī nesatiekot bibliotēkas vadītāju Trollis Riters atkal bija atnācis uz Žīguru pamatskolu, kur apmeklēja 5. - 6. klases literatūras stundu. Stundā viņš iepazīstināja skolēnus ar dāņu tautas pasaku ‘’Izmuļķotais trollis’’. Pasaka bija smieklīga un tajā pašā laikā pamācoša.
Izejot no skolas bērni parādīja Trollim, kurā virzienā viņam jāiet, lai nokļūt bibliotēkā, bet Trollis atkal apmaldījās. Viņš bija atčāpojis pie Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ vecākās ‘’Rūķīšu’’ grupas bērniem. Viņi bija ļoti pārsteigti ieraugot Trolli Riteru un nezināja, kas tas tāds ir. Tad Trollis pastāstīja bērniem par Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļu un iepazīstināja mazos jaunos draugus ar T. Jānsones stāstu ‘’Mumins un jaunais draugs’’. Bērni ļoti uzmanīgi un ar lielo interesi klausījās stāstu par mazo trollīti Muminu.
Kad Trollis Riters pabeidza savu stāstu bērni bija tik laipni un parādīja Trollim kur viņam jāiet, lai nokļūt bibliotēkā.
Laimīgs Trollis Riters aizgāja, bet apsolīja atgriezties pēc gada. Ceram, ka viņam tomēr izdevās apmeklēt Žīguru bibliotēku!

DECEMBRIS:

Dāvana pagasta eglei


Tuvojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, Anastasijai Plačindai un Gintai Locānei radās ideja izgatavot rotājumus pagasta eglei, jo eglīte taču ir galvenais šo svētku simbols.
Adventes laikā visi pagasta iedzīvotāji tika aicināti uz radošu darbnīcu ‘’Dāvana pagasta eglei’’- ikvienam bija iespēja novērtēt to prieku, ko sagādā pašu rokām gatavoti Ziemassvētku rotājumi. Bērni un jaunieši ar centību, radošu noskaņojumu īstenoja savas fantastiskās idejas un izgatavoja eglei skaistas rotas, kurām izmantoja pavisam vienkāršus materiālus.
Vēl lielāku prieku jauniešiem sagādāja egles rotāšana- tas bija ļoti jautri, turklāt eglīte izdevās krāšņa un oriģināla!
Pēcpusdienā pie egles varēja sastapt Bēdīgo Rūķi (Ginta Locāne), kurš raudāja par to, ka nav sniega un eglītē nedeg gaismiņas. Viņam palīgā nāca jautrie rūķi no vokālā ansambļa „Čiekuri’’. Rūķi ne tikai dziedāja un dejoja, bet arī iepriecināja ar brīnumsvecītēm un pat uzbūra sniegpārslas. Bēdīgais Rūķis jau kļuva priecīgāks, bet vislielākais prieks tomēr visiem bija, kad Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs sveica visus svētkos un fanfarām skanot iededza skaisto egli.
Paldies pagasta pārvaldniekam Oļegam Keskam par atbalstu un darba rūķiem par atsaucību!
Vēlām, lai Ziemassvētku egle ienes jūsu mājās līksmību un prieku, gaišumu un sirsnību, siltumu un mīlestību!


Žīguru bibliotēkas vadītāja A. Plačinda sadarbībā ar
 Žīguru pagasta sporta organizatoru G. Locāni

 

  

Websitebaker