Žīguru bibliotēka

JANVĀRIS:

Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums ‘’Barikādes atmiņās’’

20. janvārī Žīguru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Benitu Trošku ciemojās Žīguru bibliotēkā, lai vairāk uzzināt par notikumiem, kas norosinājās 24 gadus atpakaļ.

Barikāžu notikumi nebija Baltijas tautu izvēle. Tie bija šo tautu liktenis, pārbaudījums, kuru tās godam izturēja. Preses, televīzijas un radio darbinieki grūtos apstākļos spēja nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem objektīvu informāciju par notiekošo. Fotogrāfi un kinodarbinieki centās iemūžināt unikālos notikumos.

Bibliotēkā tika demonstrēts Rīgas Stradiņa universitātes studentu veidots raidījums ‘’Runa TV’’, kurā studenti intervē barikāžu laikā TV un radio darbiniekus par tā laika notikumiem.

Skolēniem bija arī brīnišķīga iespēja paskatīties Žaņa Bezmena video ‘’Barikādes Rīgā. Latvijas vēsture 1991’’, kurā ir saliktas bildes no Barikāžu nedēļas Rīgā. Kā dzīvoja cilvēki un cēla barikādes.

Skolēni skatījās arī dokumentālo filmu ‘’Drūma bezjēdzība - 1991. gada 20. janvāris’’, kurā ir apkopota tā laika notikumu hronoloģija, kā arī raidījumu ‘’Mūsu Barikāžu laiks’’, kurā cilvēki - tā laika dalībnieki dalās atmiņās.

Pasākuma laikā notika arī pārrunas ar skolēniem.

Materiāli tika ņemti no interneta vietnes www.youtube.com

 

 

Rīta stundas dzejas lasījumi Žīguru bibliotēkā

23. janvārī Žīguru bibliotēkā pulcējās Žīguru pamatskolas 5. - 6. klašu skolēni ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Sanitu Orlovsku, lai tuvāk iepazītos ar dzejnieka Friča Bārdas biogrāfiju un dzejas darbiem.

25. janvārī dzejniekam Fricim Bārdam - 135. Bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda iepazīstināja skolēnus ar dzejnieka biogrāfiju.

Dzejas stundā dalībniekiem tika dots uzdevums atrast izvēlēto F. Bārdas dzejoli datubāzē www.letonika.lv un ierakstīt dzejolī trūkstošus vārdus. Visi skolēni brīnišķīgi tika galā ar šo uzdevumu. Kad pazudušie vārdi tika atrasti, bērni izteiksmīgi izlasīja gatavo dzejoli.

Par paveiktajiem darbiņiem skolēni saņēma ‘’Latvijas Republikas Tiesībsargs’’ galda kalendārus un krāsainās grāmatzīmes.

Liels paldies skolotājai Sanitai Orlovskai par sadarbību!

 

  

FEBRUĀRIS:

Lasīšanas veicināšanas projekta Bērnu / Jauniešu žūrija 2014 noslēgums

20. februāra pēcpusdienā Žīguru bibliotēkā pulcējās lasītāji uz noslēguma pasākumu Bērnu / Jauniešu žūrija 2014. Viņi visi bija eksperti, kuri veiksmīgi izlasījuši savai vecuma grupai piedāvātās grāmatas. Grāmatu kolekcija sastāvēja no piecām grāmatām.  Kā jau iepriekšējos gados, arī 2014. gada žūrijas grāmatu kolekcija bija sadalīta pa vecuma posmiem: 5+(1.-2. kl.), 9+(3.-4. kl.), 11+(5.-8. kl.), 15+(9.-12. kl.)

Žūrijas lasītājiem/ekspertiem bija jāizlasa grāmatas, bet, ja bija vēlēšanās lasīt kādu grāmatu no cita vecuma posma, to varēja izdarīt, un tas tikai iepriecināja bibliotekāri.

 No septembra līdz janvāra vidum cītīgi tika lasītas grāmatas.
    Savas domas un vērtējumu par izlasītajām kolekcijas grāmatām varēja izteikt, aizpildot elektronisko anketu. Jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās 16 lasītāji. Pēc rūpīga darba lasītāji/eksperti noteica populārākās grāmatas bibliotēkā 2014. gadā no žūrijas piedāvātajām:

1. - 2. klase:

Skotons R. ‘’Runcis Puncis’’

3. - 4. klase:

Ridels K. ‘’Ada un peles rēgs’’

 5. - 7. klase:

Ambjērnsens I. ‘’Samsons un Roberto’’

 8. - 12. klase:

Vivo. ‘’Noljāras kristāli’’

Rigss R. ‘’Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem’’

Selzniks B. ‘’Hugo Kabrē izgudrojums’’

 

Pasākuma izskaņās čaklākos žūrijas lasītājus bibliotēkas vadītāja sveica ar atzinības rakstu un nelielām balviņām.

Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par iespēju bērniem lasīt tik skaistas, interesantas un krāsainas grāmatas. Paldies arī Balvu Centrālajai bibliotēkai par grāmatu piegādi un konsultatīvo darbu, kā arī Žīguru pamatskolas skolotājiem un visiem projekta maziem un lieliem ekspertiem.

 

Radošā darbnīca ‘’Sveču liesmās veroties’’

21. februārī bērni un jaunieši pulcējās Žīguru bibliotēkā, lai kopā piedalītos lukturu un svečturu darbnīcā.

Svečturs (arī svečaunīks, svečnīks, svečinīks) – sveces vai sveču balsts, pamatne. Latgalē svečturs aplūkojams kā: 1. Skaltura pēctecis. 2. Dekoratīvās mākslas veidojums.

3. Rituālu palīgelements.

Latviešu sadzīvē un folklorā svecēm (Sveču dīna) tiek piešķirta liela nozīme. Tādēļ likumsakarīgi, ka pakāpeniski rodas nepieciešamība arī pēc svečtura, lai gan folklorā tas tiek pieminēts reti.

Svečturs Latgolā ienāk vien 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, aizstājot skalturi vai lietojot paralēli citiem gaismas avotiem – lukturiem un petrolejas lampiņām.
Citu saimniecisku ēku apgaismošanai vai ceļa izgaismošanai laukā tika izmantoti skali vai sveces dažādos lukturos, kas bija galvenokārt pašu darināti.

 

Lukturīšiem par pamatu tika izmantotas tukšas burciņas. Un tad darbnīcas dalībniekiem atlika tikai nedaudz pafantazēt. Protams, viņiem tika iedoti paraudziņi kā var parasto burku pārveidot par skaistu lukturi vai svečturi.

Dalībnieki ar lielu centību darināja savus lukturīšus un beigās katrs no viņiem piešķīra savu īpašu nosaukumu svečturim.

Lukturīši ir apskatāmi bibliotēkā līdz 28. februārim.

Gatavos svečturus - lukturīšus bērni nolēma dāvināt māmiņām Sieviešu dienā.

MARTS:

E- prasmju nedēļa


E - prasmju nedēļas ietvaros 24.03.2015. - 28.03.2015. Žīguru bibliotēka piedāvāja apgūt e-prasmes ikvienam, kā arī iepazīties ar e- pakalpojumiem:

•    AS „Latvenergo” klientu portāla www.e-latvenergo.lv iespējas (iespēja ātri, ērti un bez komisijas maksas norēķināties par elektroenerģiju, iegūt informāciju par AS “Latvenergo” pakalpojumiem;
•    SEB, CITADELE, SWEDBANK bankas piedāvātie e-pakalpojumi (internetbankas lietošana un iespējas, regulāro maksājumu veikšana, dažādu pirkumu noformēšana ar interneta starpniecību, SMS banka);
•    iespēja apgūt datorpamatprasmes, izprast to pielietošanas iespējas;
•    iespēja noteikt savu e - prasmju līmeni, izmantojot IT Barometru;
•    iepazīties ar plašāko interneta uzziņu resursiem www.letonika.lv; www.periodika.lv; www.lursoft.lv. 
10 cilvēki izmantoja šo iespēju un interesējās par visdažādākajiem jautājumiem. Vairāk cilvēkus interesēja i- bankas iespējas.
   

Atzīmējot Aspazijas 150 gadu jubileju...


‘’Jau no sākta gala, kad pašķirstām vecus dokumentus, redzam, ka sievietēm un vīriešiem ir katram sava vēsture - kā divas paralēles, kas nevar satecēt kopā, un tomēr visa pasaules laime un nākotne pastāv iekš tam, kad tie beidzot atradīsies un vienkārši vērtēsies - galvas un sirds inteliģence’’
Aspazija


Aspazija - talantīga, spilgta, spēcīga un pretrunīga personība Latvijas vēsturē. ‘’Aspazija ir kā negaisa un vētras zvans,’’ 1911. gadā rakstīja Andrejs Upīts. Līdz galam neizpētīts dzīvesstāsts, kas apvijies leģendām - kā gaišām, tā pelēkām. Dzīves laikā mīlēta un noliegta kā neviens cits. Dzejniece un tulkotāja, šerpa dāma, kas runājusi to, ko domājusi, turklāt dēvējusi sevi sengrieķu valdnieka Perikla mīļākās vārdā - par Aspaziju.
27. martā, atzīmējot Aspazijas 150 gadu jubileju Žīguru pamatskolas 5. - 6. klases skolēni, apmeklējot Žīguru bibliotēku, iepazinās ar dzejnieces biogrāfiju, dzīvi, lugām un dzejoļu krājumiem. Dzejā Aspazija bija romantiķe. Pirmais krājums, kas iznācis 1897. gadā bija ‘’Sarkanās puķes’’. Skolēniem bija iespēja noskatīties dzejas video ‘’Laime’’.
Aspazijas otrajā dzejoļu krājumā ‘’Dvēseles krēsla’’, kas iznācis 1901. gadā ir skumji un drūmi motīvi, kas stāsta par izpostīto puķu dārzu un vītušām nākotnes sapņu rozēm. Skolēnu uzmanībai tika demonstrēts video ar dzejoli ‘’Sapnis’’.
Tālāk sekoja dzejoļu krājumi ‘’Saulains stūrītis’’ (1910) un ‘’Ziedu klēpis’’ (1911). Skolēni skatījās video ar dzejoļiem ‘’Par pumpurīti un lapām’’ un ‘’Mēnessnakts’’.
Kopā ar skolēniem pārrunājam arī par tādiem dzejoļu krājumiem kā ‘’Izplesti spārni’’ (1920); ‘’Raganu nakts’’ (1923); ‘’Trejkrāsaina saule’’ (1926), ‘’Asteru laikā’’ (1927). Tika demonstrēti video ar dzejoļiem ‘’Vienu pašu!’’; ‘’Maija lietutiņš’’; ‘’Visjaukākais sapnis’’ un ‘’Mēness starus stīgo’’.
Un tomēr Aspazijas vārds latviešu literatūrā nav šķirams no Raiņa vārda. Rainis daudzkārt uzsvēris: ‘’Man vienmēr liekas, it kā visa mūsu dzīve divatā nav nekas cits kā brīnišķīgi skaists dzejolis, ko vēl neviens nav uzdrošinājies uzrakstīt, pat ne iedomāties’’.
Kā atmiņu par šo burvīgu literatūras stundu skolēni saņēma pirmā Aspazijas dzejoļu krājuma ‘’Sarkanās puķes’’ kopijas.
Liels paldies Žīguru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Sanitai Orlovskai par sadarbību!
Video materiāli tika ņemti no interneta vietnes www.youtube.com


   

 

 APRĪLIS:

Pasakas lasīšana Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā


 Reiz sensenos laikos ziemeļu valstīs dzīvoja pasaku meistars Hanss Kristians Andersens, kura pasakas nu jau otro gadu simtu ceļo pa visu pasauli, vienmēr asprātīgas, mūžam jaunas un valdzinošas. Nu tās ciemos atnākušas arī pie mums.
2. aprīlī - Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā, rīta stundā, Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ Rūķīšu grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Anitu apmeklēja Žīguru bibliotēku, lai tuvāk iepazītos ar izcilu dāņu rakstnieku, vienu no pazīstamākajiem pasaku meistariem pasaulē H. K. Andersenu, kuram 2. aprīlī bibliotēka svinēja 210 gadu jubileju. Bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda iepazīstināja bērnus ar rakstnieka biogrāfiju un ar vienu no H. K. Andersena pasakām ‘’Īkstīte’’. Bērni ar aizrautību klausījās un lūdza paradīt viņiem bildes no grāmatas. Kā pateicību bērni saņēma saldu našķi.
Liels paldies Žīguru PII ‘’Lācītis’’ vadītājai Anitai Agejevai un skolotājiem.
Radošā darbnīca ‘’Lieldienu grozu darināšana’’ Žīguru bibliotēkā


Pavasaris un Lieldienas ir klāt! 4. aprīlī Žīguru bibliotēka piedāvāja saviem apmeklētājiem soli pa solim apgūt brīnišķīgu Lieldienu grozu darināšanu. Darbnīcu vadīja Žīguru pamatskolas 8. klases skolniece Ērika Ivanova. Procesā iesaistījās jaunākie bibliotēkas apmeklētāji – bērni un jaunieši.
Lokani bērzu un citu koku zari, kurus jaunieši sagādāja piektdienas rītā, krāsainās spalviņas, pūpoli, dažāda krāsa lentītes, karstā līme un drāts – to visu dalībnieki izmantoja, taisot savu īpašu Lieldienu grozu.
Visi darbnīcas dalībnieki paņēma līdzi pašu gatavoto grozu un kurš zina, varbūt tieši tajā groziņā Lieldienu zaķis no rīta atnesa skaistās un krāsainas olas.
Liels paldies Ērikai Ivanovai un visiem dalībniekiem.

 

Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļas ietvaros Žīguru bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvāja iesaistīties dažādas aktivitātēs. Bija iespēja apmeklēt Žīguru pamatskolas 1. – 4. klases skolēnu izstādi ‘’Mežs un tā iemītnieki’’. Interesanti, ka paši darbu autori ar lielu interesi apmeklēja izstādi.
Bibliotēkas vadītāja piedāvāja apmeklētājiem piedalīties aptaujā, novērtējot bibliotēkas darbu 2014. gadā. Rezultāti tiks apkopoti vēlāk.
Bibliotekāres palīdzība darbā ar internetbanku bija nepieciešama trim bibliotēkas apmeklētājiem.
Bibliotēku apmeklēja arī paši mazākie Žīguru Pirmsskolas Izglītības iestādes audzēkņi kopā ar savu skolotāju Nataļju. Bibliotēkas vadītāja lasīja viņiem Latviešu tautas pasaku ‘’Zaķis un lapsa’’. Pēc lasīšanas mazie draugi skatījās multiplikācijas filmu ‘’Kā brālītis Trusītis uzvarēja lauvu’’. Materiāli tika ņemti no pasakas datubāzes www.pasakas.net .
Žīguru pamatskolas skolēni, apmeklējot bibliotēku, uzzināja daudz ko interesantu par grāmatām, lasīšanu un bibliotēku, kā arī noskatījās grāmatu domino bibliotēkā. Tagad viņi zin cik izdevumu ir Žīguru bibliotēkas krājumā, cik apmēram sver viss bibliotēkas krājums, kādas bija pirmās grāmatas, kāda ir vislielākā grāmata pasaulē, un kāda ir vispirktākā grāmata pasaule.
Skolēniem bija interesanti uzzināt, ka vidēji cilvēki pavada lasot 6,5 stundas nedēļā un agrāk bibliotēkās grāmatas grāmatu plauktos tika piestiprinātas ar ķēdēm u.c. Pēc bibliotēkas vadītājas stāstījuma skolēniem tika piedāvāts piedalīties viktorīnā un pārbaudīt cik uzmanīgi klausītāji viņi bija.
25. aprīlī bibliotēkas vadītāja piedalījās Lielajā Talkā, sakopjot bibliotēkas apkārtni.

 

 MAIJS:

Tematiskā stunda ''Latvijas Brīvības svētki''

5. maijā Žīguru bibliotēku apciemoja Žīguru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Benitu Trošku, lai kopā uzzināt par notikumiem, kas norisinājās 25 gadus atpakaļ un kas par svētkiem ir 4. maijs.

1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam. Deputāti, kuri pēc balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar ziediem un skaļām gavilēm. Komunisti un interfrontieši, kas atteicās piedalīties balsošanā, parlamenta namu atstāja pa sētas durvīm. Šo momentu skolēniem bija iespēja noskatīties īsfilmā ''4. maijs, 1990. g.'', kā arī Liepājas vidusskolas skolēnu veidoto īsfilmu ''Latvija. 4. maijs.''

Tematiskas stundas beigās skolēni noskatījās video klipu ''4. maijs. Latvijas neatkarības atjaunošanas diena''.

Visi materiāli tika ņemti no interneta vietnes http://www.youtube.com

 

 

                                               Radošā meistardarbnīca ‘’Manai Māmiņai no Sirds’’

 

Tuvojoties pavasara skaistākajiem svētkiem, Māmiņu dienai, 9. maijā Žīguru pagasta bērni sarūpēja skaistus mirkļus savām māmiņām. Uz radošajām aktivitātēm Žīguru pagasta bibliotēkā bija aicināts ik viens, kurš vēlējās sagatavot pārsteigumu māmiņai. Bibliotēkas vadītāja piedāvāja visiem izveidot 3D glezniņas, vai izmantot panno tehniku. Katrs bērns izvēlējās krāsainu foto rāmīti, kurš viņam visvairāk iepatikās. Nodarbībā valdīja radoša atmosfēra, katrs dalījās ar savu ideju, acīs bija liels prieks par skaisti darinātu dāvanu māmiņai. Māmiņu dienā runājam par sajūtām... sirsnību. Bērns izveido savu gleznu, lai pārsteigtu un iepriecinātu māmiņu jau no paša rīta... gultā... Katram glezniņa ir savādāka, katram savs stāsts, sava mamma...

 

M. Runguļa lasījumi PII‘’Lācītis’’ vecākās grupas audzēkņiem.

15. maijā rīta lasīšanas stundu bibliotēkā apmeklēja Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ vecākās grupas audzēkņi. Lasīšanas stunda bija veltīta rakstniekam, dzejniekam Mārim Rungulim, kuram 16. Maijā paliks 65 gadi.

Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja mazos ciemiņus ar rakstnieka biogrāfiju, pastāstot par to, ka M. Rungulis ne tikai raksta grāmatas, bet arī ir strādājis par redaktoru žurnālā par dabu ‘’Zīlīte’’, kā arī izveidoja atsevišķu žurnālu maziem bērniem ‘’Ezis’’. Māra Runguļa grāmatas vairakkārt ir ieguvušas Bērnu žūrijas balvas, kā arī Literatūras gada balvu (‘’Kaķu ģenerālis’’) un pastariņa prēmiju (‘’Pēterītis un Anniņa’’).

Kopā mēs apskatījām M. Rungulim veltītu izstādi, kā arī bibliotēkas vadītāja nedaudz iepazīstināja bērnus ar katru no izstādes piedāvātajām grāmatām.

Vēlāk mēs minējām mīklas no M. Runguļa grāmatas ‘’Pele un Karamele’’.

Par atmiņu lasīšanas pasākumam bērni saņēma ‘’Zilīte’’ un ‘’Ezis’’ žurnālu klāstu’’.

 

 

Jauno bērnu grāmatu apskats bibliotēkā

22. maijā pēcpusdienā Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ vecākās grupiņas bērni apmeklēja bibliotēku, lai iepazītos ar jaunām bērnu grāmatām.

Bibliotēkas vadītāja (A. Plačinda) iepazīstināja mazos draugus ar Māras Cielēnas dzejoļu grāmatu ‘’Nāriņas pidžama’’. Jaunais dzejoļu krājumiņš ir piemērots mazajiem lasītājiem. Dzejoļi iespiesti lieliem burtiem, un tie lieliski var noderēt lasītprasmes apguvei.

Bērni iepazinās grāmatā ar draiskulīgu meiteni Kiku Miku (L. Žutaute ‘’Kika Mika un Nekārtības rūķītis’’), kurai katru dienu ir daudz ko darīt, taču vakaros savas istabas kārtošanu viņa uzskata par muļķīgu nodarbošanos. 

Bija arī jauna tikšanās ar sirsnīgo un interesanto Mūmammu un viņas draudzeni Vārnu (J. Vīslandere ‘’Mūmamma lasa’’), ko mazie lasītāji jau iepazinuši no grāmatas ‘’Mūmammas pavasara tīrīšana’’. Asprātīga, krāsaina grāmata mazajiem lasītājiem ar neparasti interesantām oriģinālajām ilustrācijām.

Bibliotēkas vadītāja pastāstīja bērniem par Grega dienasgrāmatas 9. daļu, Nikijas dienasgrāmatas 4 daļu, kā arī iepazīstināja ar R. Blaumaņa pasaku ‘’Velniņi’’. Tā ir viena no krāšņākajām pērlēm latviešu bērnu literatūrā. Grāmata sagatavota pēc 1968. gada izdevuma.

Bērniem bija iespēja apskatīt grāmatu ar meiteni burkānu krāsas matiem, kura mīl nesāt dažādas krāsas zeķes un divtik lielākas kurpes (A. Lindgrēne ‘’Grāmata par Pepiju Garzeķi’’).

Kopā tika apskatītas bērnu grāmatas krievu valodā, L. Laicena stāstu grāmata ‘’Laimes putns’’ domāta sākumskolas bērniem, kā arī jauns ceļvedis svētku svinēšanai ‘’Svētku ABC’’. Ceļvedī var atrast tādus svētkus kā 4. maijs, Zinību diena, Tēva diena u.c. gadskārtu svētkus, kā arī visu par svētku svinēšanas tradīcijām un rašanos.

Liels paldies skolotājai Elitai par sadarbību!

JŪNIJS:

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Žīguru bibliotēkā

1.jūnijs jau kopš 1925.gada visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Arī šogad 2. jūnijā Žīguru bibliotēka pulcēja pie sevis vairākus Žīguru pagasta bērnus, lai jauki pavadītu pēcpusdienu kopā.

Bērniem tika piedāvāts piedalīties zīmējumu radošajā darbnīcā ‘’Dzīvo zaļi Žīguros’’.  Zīmējumos bērni izteica savas domas un piedāvāja idejas, kas pagastu varētu padarīt krāšņāku, zaļāku un skaistāku.

Mazākie bērni kopā ar saviem vecākiem zīmēja uz asfalta ar krītiņiem.

Zīmējumu izstāde ir apskatāmā bibliotēkā līdz 30. jūnijam.

Kad roku pirkstiņi tika izkustināti, atnāca laiks paspēlēt kustību rotaļas. Visi kopā izspēlējam spēles ‘’Ķeršana ar bumbu’’, ‘’Mednieki un pīles’’, kā arī komandas spēles – ‘’Bumbas padošana rindās’’ un ‘’Bumbas padošana kolonnās’’. Vēl noskaidrojām, kura komanda visprecīzāk var trāpīt mērķī.

Kad visas kustību rotaļas tika nospēlētas, bērni leca ar lecamauklu un spēlēja badmintonu.  

Un kādi svētki ir bez cienasta un bez baloniem? Katrs dalībnieks pie kopgalda saņēma krāsaino balonu par piedalīšanos pasākumā.

Jāņu ielīgošana

Lai koptu latviskās tradīcijas, 20.jūnijā pie Žīguru bibliotēkas lieli un mazi Jāņa bērni tika aicināti uz rādošu darbnīcu. Radošajā darbnīca apmeklētājiem bija iespēja izzināt Jāņu zāles, pīt ziedu un ozola vainagus. Vēlāk visi kopā ēdam Jāņu sieru un dzeram kvasu.

        

AUGUSTS:

Viļakas novada svētki 2015

Pie Žīguru bibliotēkas svētku apmeklētājiem bija iespēja apskatīt foto izstādi "Viļakas novada pagasti". Bibliotēkas telpās bija piedāvāta Viļakas novada muzeja foto izstāde ar nosaukumu
"Viļakas novads", kā arī apmeklētāji varēja uzzināt ar ko lepojas Susāju pagasts, apskatot foto izstādi. Neizpalika arī radošā darbnīca " Brīnumainās pārvērtības" (seju apgleznošana)
pie bibliotēkas. Šo iespēju izmantoja kupls bērnu skaits. Gribētāju vidū apgleznot seju bija arī pieaugušie. Bērni ar pacietību stāvēja rindā lai pārvērtos par kādu no meža iemītniekiem.

  

Žīguru pagasta prezentācija Viļakas novada bibliotēkā

No 10. augusta Viļakas novada bibliotēkā bija skatāma Žīguru pagasta izstāde. Izstādē bija iespēja apskatīt hokeja kluba ‘’Žīguri MRS’’ kausus, formas, medaļas; Žīguru KN rokdarbnieču pulciņa darbus, kā arī musturdeķi. Rokdarbus varēja ne tikai apskatīt, bet arī iegadāties. Vēl izstādē tika piedāvātas apskatei paštaisītas lelles un oberegi no projekta ‘’Zolovkini posidelki’’. Tiem apmeklētājiem, kam vairāk interesēja krūzes, izstādē varēja apskatīt Valentīnas Kaļānes krūzīšu izstādi. Viņas kolekcijā ir 151 krūze. No Kultūras nama tika nogādati foto albūmi. Fotogrāfijas stāsta par kultūras dzīvi Žīguru pagastā.

  

SEPTEMBRIS:

Pirmklasnieku ekskursija uz bibliotēku

‘’Šodien iešu es uz skolu,

Līdzi ņemšu jauno somu.

 

Tajā iekšā grāmatas, pildspalvas un burtnīcas...’’

Piektdien, 4. septembrī no paša rīta bibliotēku apmeklēja pirmklasnieki pavadībā ar 4. klases skolēniem un skolotāju Aiju Orlovsku. 4. klasē tagad iet jauns puisītis no Kupravas pagasta, kurš pirmo reizi pabija Žīguru bibliotēkā, tāpēc viņam bija visinteresantākā tā ekskursija. Gan pirmklasnieki, gan 4. klases skolēni iepriekš jau apmeklēja bibliotēku. Pavadot pirmos sešus gadus bērnudārzā viņi bija bieži ciemiņi bibliotēkā uz lasīšanas stundām un bērnu grāmatu apskatēm.

 

Tagad bibliotēkā notika nelielas pārmaiņas. Pārkārtota abonementa telpa. Tur tagad ir plašāk ne tikai starp plauktiem, bet palika plašāka arī bērnu zona. Lasītavā nedaudz pārkārtoti galdi lasīšanai. Tagad te ir vieta gan maziem lasītājiem, gan pieaugušajiem. Visas galda spēles tagad atrodas nevis lasītavā, bet bērnu zonā.

To visu bibliotēkas vadītāja pastāstīja un parādīja saviem maziem skolas draugiem.

 

Rādoša darbnīca ‘’Laiks uz skolu''

5. septembrī  bibliotēkā kopā ar skolēniem gatavojam no tualetes papīra rullīšiem un no stikla burciņām trauciņus zīmuļu vai pildspalvu glabāšanai.

 

Darbnīca tika izmantotas grāmatas: ‘’Darām kopā’’; Eriņa A. ‘’Tinam, pinam, līmējam’’; Tomasone K. ‘’Krāsainas aukliņas’’. 

Žīguru pagasta prezentācijas noslēgums Viļakas novada bibliotēkā

Pienāca laiks pateikties cilvēkiem, kas piedalījās izstādes veidošanā: Ginta Locāne – hokeja kluba ‘’Žīguri MRS’’ pārstāve; S. Romāne bija tā, kura īstenoja projektu ‘’Zolovkini posidelki’’; Nataļja Nāgele pārstāvēja rokdarbnieču pulciņu ar skaisto musturdeķi ‘’Žīguri’’ un citiem darbiņiem, kurus bija iespēja arī iegādāties.

Valentīna Kaļāne bija atsaucīga un uzticēja izstādei savu krūzīšu kolekciju, kā arī bija projekta ‘’Zolovkini posidelki’’ īstenotāja. Diemžēl Valentīna nevarēja atbraukt uz izstādes noslēgumu.

Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne izteica pateicības vārdus visiem klātesošajiem un dāvināja kalendārus 2016. gadam. Nelielas pateicības dāvanas klātesošās saņēma arī no Žīguru bibliotēkas. Kopā būšana pie kafijas galda padarīja šo laiku vēl jaukāku.  

  

 

 

Dzeja nemelo!

          Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēju slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus, bet septembris ir mēnesis, kad vasara atblāzmojas pēdējos saules staros, pirmajās rudens peļķēs un lietū. Tieši septembra mēneša Dzejas dienās, tāpat kā dabā, daudz dažādu spilgtu krāsu noskaņu. Tieši krāsu pamanāmība ir dzejas vēstneši.

           Kā katru gadu Žīguru bibliotēka kopā ar Žīguru pamatskolu organizē Dzejas dienas. Latvijā 2015. gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kā arī UNESCO iekļāvis dzejnieku dzimšanas dienas starptautiskajā svinamo dienu sarakstā.

           Šogad Raiņa dzimšanas dienai īpaša nozīme – šīs Dzejas dienas var uzskatīt par sava veida kulmināciju Aspazijas un Raiņa gadam, jo tieši pirms 50 gadiem tika uzcelts Raiņa piemineklis Esplanādē, bet gadu vēlāk sākās Dzejas dienu tradīcija.

          22. septembrī Žīguru bibliotēku apmeklēja 1. – 4. klašu skolēni, kuriem bija piedāvāts noskatīties animācijas filmas ar Raiņa dzejoļiem „Mākonītis un Mākonīte’’, „Saule un Mēness’’ un „Zelta sietiņš’’ un Aspazijas dzeju ‘’Sēd uz sliekšņa pasaciņa’’.

          Pēc animācijas filmu noskatīšanās skolēniem bija sagatavots neliels praktisks darbiņš  „Neparasta dzejošanas metode’’. Katram skolēnam tika sagatavots viens Raiņa dzejolis, kurā pavisam „nejauši” pazuduši daži vārdiņi. Daļu no dzejoļa teksta vajadzēja uzrakstīt vārdiem, daļu - aizstāt ar attēliem, simboliem vai zīmējumiem. Bērni pielika visu savu radošumu un mākslu. Darbi sanāca ļoti krāsaini un interesanti. Pārsteidza bērnu iztēle, jo pilnīgi visi skolēni tika galā ar uzdevumu un katram no viņiem sanāca savs neparastais dzejolis. Darbiņi šobrīd ir apskatāmi Žīguru bibliotēkā līdz mēneša beigām. Saņemot rudens vitamīnus un grāmatzīmi atmiņai, bērni devās atpakaļ uz skolu.

          Tās pašas dienas pēcpusdienā bibliotēku apmeklēja mazie bibliotēkas kaimiņi – Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ vecākās grupiņas audzēkņi. Bibliotēkas vadītāja pastāstīja mazajiem draugiem par Dzejas dienu tradīcijām un par dižo dzejnieku jubilejām. Bērni ar lielu interesi skatījās animāciju ar Raiņa dzeju, jo daži no viņiem gatavojas dzejas runātāju konkursam, kas notiks jau oktobrī.

          Savukārt 23. septembrī Žīguru pamatskolā notika dzejas pēcpusdiena 5. – 7. klašu skolēniem. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties „Dzejas sacīkstēs’’. 7. klasei tādas sacīkstes nebija nekas jauns un neparasts, jo literatūras stundās viņi šādās sacīkstēs jau bija piedalījušies, bet 5. – 6. klase bija nedaudz pārbijušies. Beigās visi skolēni tika galā ar uzdevumu un uzvarēja draudzība. Lai nedaudz izkustētos, pēc dzejas lasīšanas skolēniem tika piedāvāta kustību rotaļa ar dziesmu „Zelta sietiņš’’. Skolotājas Sanitas Orlovskas pavadībā bērni ar kustībām ritmiski attēloja dziesmas tekstu.

           Paldies visiem skolēniem par aktīvu piedalīšanas un atbalstu Dzejas dienās!

Visi video un audio materiāli tika ņemti no interneta vietnes http://www.youtube.com

 

Informāciju sagatavoja:

Žīguru pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Orlovska

Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda

Foto: Anastasija Plačinda

 

 

OKTOBRIS:

 

Dzejas daiļrunātāju konkurss Žīguros

Jau piekto gadu pēc kārtas Žīguru bibliotēka sadarbībā ar Žīguru kultūras namu rīko dzejas daiļrunātāju konkursu. Šogad konkurss bija veltīts J. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai.

9. oktobrī Žīguru kultūras namā pulcējās mazi un ne tik mazi daiļrunātāji. Te bija bērni no Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ un no Žīguru pamatskolas 1.-6. klašu skolēni. Viņus sagaidīja meitiņa Ritiņa (Anastasija Plačinda) kopā ar lellīti Lolīti. Bērni konkursam bija sagatavojuši Jāņa Raiņa dzejoļus.

Katrs dalībnieks deklamēja vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots, atbalstīts un mudināts mazais daiļrunātājs uzstājās savu vienaudžu, skatītāju un žūrijas (Ginta Locāne – Viļakas novada izglītības kultūras un sporta pārvaldes lietvede; Sanita Orlovska – Žīguru pamatskolas direktore; Alise Nāgele – studente, bijusī Žīguru pamatskolas skolniece) priekšā.

Konkursu vadīja pati meitiņa Ritiņa (A. Plačinda – Viļakas novada Žīguru bibliotēkas vadītāja).

Noklausoties piecpadsmit dalībnieku uzstāšanos, žūrija katram no viņiem piešķīra nomināciju, kā arī balvas, kuras sarūpēja Žīguru bibliotēka:

Rinalds Slišāns - Vislabākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);

Lauris Palameiks - Vislabākais lielais daiļrunātājs (2. klase);

Sintija Bukovska - Labākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);

Beāte Kaņepe - Labākais lielais daiļrunātājs (4. klase).

Visjaunāki konkursa dalībnieki bija Žīguru PII ‘’Lācītis’’ audzēkņi Dāvids Volkovs un Martins Vrubļevskis. Viņiem ir tikai trīs gadiņi. Zēni kopā ar savam skolotājam Nataļju Dmitrijevu un Kristīni Vasiļjevu mācījās dzejoļus ‘’Lācis’’ un ’’Zosu saruna’’. Konkursa žūrija Dāvidam piešķīra nomināciju Mazākais daiļrunātājs, bet Martins no žūrijas viedokļa bija Emocionālākais daiļrunātājs.

Aleksandrs Mosins – Drosmīgākais daiļrunātājs (6 gadi);

Adrija Volkova – Kustīgākais daiļrunātājs (4. klase);

Elīza Slišāne – Interesantākais daiļrunātājs (1. klase);

Mija Ludikova – Klusākais daiļrunātājs (4 gadi);

Elīza Pužule – Skaļākais daiļrunātājs (6 gadi);

Evelīna Taukule – Nopietnākais daiļrunātājs (4. klase);

Annija Plačinda – Izteiksmīgākais daiļrunātājs (2. klase);

Nelli Žuravļova – Saulainākais daiļrunātājs (5 gadi);

Ligita Volkova – Atraktīvākais daiļrunātājs (6. klase).

Muzikāls sveiciens visiem klātesošajiem izskanēja no Žīguru KN bērnu vokāliem ansambļiem ‘’Čiekuriņi’’ un ‘’Čiekuri’’, kā arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vokālā ansambļa, kuri izpildīja dziesmas ar Jāņa Raiņa un Aspazijas vārdiem.

 

Par pasākuma organizēšanu saku lielu paldies Žīguru KN pasākumu organizatorei Daigai Elksnītei, pateicos dalībniekiem, viņu skolotājiem par ieguldīto darbu gatavojoties konkursam, žūrijas locekļiem par atsaucību.

Paldies vecākiem par lielo atsaucību un atbalstu dzejoļu mācīšanā!

Uz tikšanos nākamgad!

 

Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda

Foto: Valentīna Kaļāne

Elita Locāne

 

            

 


NOVEMBRIS:

Krišjānim Baronam 180 veltīts pasākums Žīguru pamatskolā ''Ietin tautasdziesmu kamolā''

Šogad Dainu tēvam Krišjānim Baronam apritētu 180 gadi. Mūža lielāko daļu K.Barons veltījis latviešu tautasdziesmām - to vākšanai un kārtošanai. „Dainu tēvs”- šis apzīmējums ir pirmais, kas nāk prātā ikvienam – gan lielam, gan mazam tautasdziesmu lasītājam, kad tiek skandēts Krišjāņa Barona vārds. Tautasdziesmās, tāpat kā tautiskā jostā, slēpjas dzīves gudrība, skaidrība un mīlestība.

Tāpēc 3.novembris Žīguru pamatskolā bija svētku diena, kas skolas telpās pulcēja gan Žīguru pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” mazos draugus, gan skolas 1.-6.klašu skolēnus uz pasākumu „Ietin tautasdziesmu kamolā!”, lai visi kopā izdziedātu, izdejotu un izgleznotu tautasdziesmas.

Mūzikas skolotāja Inita Raginska bija parūpējusies par atraktīvām, vēl skolas telpās nebijušām rotaļām un tautasdziesmām. Atpūtas brīdī gan mazie, gan lielie pasākuma dalībnieki varēja aplūkot izstādi, ko sarūpēja Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda kopā ar skolotāju Benitu Trošku, kā arī krāsoja tautasdziesmu kamolīšus. Patīkami pārsteidza mūsu bērnudārza draugi, jo kopā ar audzinātājām viņi bija parūpējušies par muzikālu sveicienu skolēniem.

Pasākuma noslēgumā (kā jau pēc katra labi padarīta darba) visi saņēma nopelnīto „algu” - skolas pavāres Dzintras cepto garšīgo pīrāgu.

Žīguru pamatskolas direktore Sanita Orlovska

Mārtiņbērnu bibliotēkas apmeklējums

10. novembrī Mārtiņdienā Žīguru pirmsskolas iestādes ''Lācītis'' gan lielie ''Rūķīšu'' grupas audzēkņi, gan mazie ''Lācēnu'' grupiņas bērni apmeklēja bibliotēku un kopā ar bibliotēkas vādītāju dejoja un gāja rotaļās. Vēlāk bibliotēkas vadītāja apmeklēja Mārtiņdienas gadatirgu, kas noritēja Žīguru pamatskolā.

Patriotu nedēļa bibliotēkā

Bibliotēkā bija apskatāma pastāvīga izstāde par Latviju. Telpas un logi ir svinīgi noformēti. 7. novembrī bibliotēkā pulcējās ģimenes ar bērniem lai kopā veidotu svētku lukturīšus no dzijas, papīra, krāsām, salvetēm. Katram sanāca savs īpašs lukturis. Gatavus lukturīšus bibliotēkas vadītāja iededzināja Lāčplēša dienā uz koka, kas aug pie bibliotēkas un ejot pa bibliotēkas celiņu. Vēlu vakarā tas izskatījās iespaidīgi un skaisti. 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi Žīguru bibliotēkā

"Draudzība ziemeļos" ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas (9.-15.novembris) šī gada tēma.

Vārdam draudzība nav izteiktas definīcijas. Katrs ar šo vārdu izprot kaut ko citu, bet tomēr kaut ko līdzīgu. Draudzība var pastāvēt starp diviem un vairāk cilvēkiem. Bet par draudzību to var saukt tikai tad, ja šie cilvēki, kas viens otru sauc par draugu, ir atklāti viens pret otru, neapceļ, nemānās, neaprunā viens otru, starp viņiem nepastāv sacensības, viņi ir vienoti.

Ir draugs, ir īsts draugs, bet kas ir labākais draugs? Manuprāt, labākais draugs ir tas, kuram tu uzticies visvairāk. Tas bez kura tev ir grūti.

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda 12. novembrī Rīta stundā viesojās Žīguru pamatskolā pie 5. un 6. klašu skolēniem. Skolēniem tika demonstrēta draudzība Ziemeļvalstu bērnu grāmatās (izstāde). Pārrunājam par tādām grāmatām kā A. Lindgrēnes ‘’Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta’’, ‘’Brāļi Lauvassirdis’’, ‘’Grāmata par Pepiju Garzēķi’’, U. Starka dzejoļi ‘’Diktators’’ un par citam interesantam grāmatām. Vēlāk tika lasīts fragments no Marjuna S. Šelnesas grāmatas "Raksti smiltīs". Pēc lasījuma skolēni dalījās domās par draudzības nozīmīgumu un to, ko gribētos no drauga sagaidīt, kā būt labam draugam. Turpinājumā sekoja radošā darbnīca – draudzības apļa izgatavošana. Ar šādiem apļiem skolēni varēs izrotāt savu klasi.

Pēcpusdienā bibliotēkas vadītāja apmeklēja Žīguru pamatskolas pagarināto grupu. Bērniem tika piedāvāti divi lasījumi – pasakas. Pirmā pasaka ir Dzidras Rinkules – Zemzares ‘’Draudzības spēks’’ un otrā ir ‘’Pasaka par diviem rūķiem – Lielo Es un Mazo Es’’ no Baibas Apermanes stāstu krājuma ‘’Desmit pasakas par draudzību’’. Pēc lasījumiem ar maziem skolēniem tika pārrunāts par to, kā draugs nedrīkst rīkoties un kas ir draudzība.

Katrs skolēns saņēma vafeļu sirsniņu un otrā pusē uzrakstīja sveicienu un labus vārdus savam draugam vai klasesbiedram.

13. novembrī no rīta un pēcpusdienā bibliotēkas vadītāja apmeklēja Žīguru pirmsskolas iestādes ‘’Lācītis’’ mazo ‘’Lācēnu’’ grupiņu un vecāko ‘’Rūķīšu’’ grupiņu. Bērniem tika lasītas norvēģu tautas pasaka un latviešu pasakas. Kā apliecinājumu mazie bērnudārza audzēkņi saņēma krāsainās medaļas ar uzrakstu ‘’Žīguru bibliotēkas mazais draugs’’, bet lielākiem bērniem tika uzdāvinātas virtenes ar dažādu valstu karogiem, kas piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektā. Kopā aplūkojam katru karogu, noskaidrojam tas valsts un sameklējam tas valstis globusā.

Paldies skolotājai Benitai Troškai, skolotājām Kristīnei Vasiļjevai un Elitai Locānei par atsaucību un atbalstu. 

               

 

DECEMBRIS:

Lasīšanas stunda ‘’Latgaliešu dziesminieks un tautas varonis - Pīters Miglinīks’’

Decembrī latgaliešu dziesminiekam Pīteram Miglinīkam - 165 (1850 - 1883). Bibliotēkā bija iespēja apskatīt izstādi sakarā ar dziesminieka jubileju.

 

Tikšanās ar skolēniem un dzejnieka personas popularizēšana.

 

Sadarbojoties ar Žīguru pamatskolu, bibliotēkas vadītāja apmeklēja latviešu valodas un literatūras stundu, lai pastāstīt skolēniem par tādu personību ka Pīters Miglinīks.

Tika pārstāstīta dziesminieka dzīves biogrāfija, apskatītas grāmatas latgaļu valodā, kā arī pastāstīts par mūsu novada dzejnieku Ontonu Slišānu. Neizpalika arī O. Slišāna bērnu grāmatu apskats. Katrs no skolēniem iepriekš jau bija dzirdējis latgaļu valodu, bet rakstību ne visi redzēja un tāpēc bērni ar lielo interesi apskatīja O. Slišāna bērnu dzejoļu grāmatas.

  

Ziemassvētku radošā darbnīca un Pateicības pēcpusdiena bibliotēkas apmeklētājiem

19. decembrī bibliotēkā satikās tie, kurš gribēja izgatavot Ziemassvētku dekoru, ar kuru var ne tikai izrotāt savu māju, bet tāds dekors būtu lieliskā dāvana tuvajiem cilvēkiem. Darbnīcu apmeklēja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie un pat ģimenes. Mums ļoti jautri gāja. Mēs gatavojam konfekšu eglītes. Dalībniekiem vajadzēja pašiem atnest konfektes un egļu virteni tāda krāsa, kāda viņiem gribās. Dažiem bērniem pietrūka konfekšu un tad viņi izmantoja dabas materiālus. Darbnīcas laikā mēs runājam par Ziemassvētku tradīcijām un ticējumiem, kā arī par to, kā katrs svin Ziemassvētkus. Kad eglītes bija pabeigtas, mēs ķeramies pie neparasto sniegpārsliņu gatavošanas.

Pēc darbnīcas dalībniekus gaidīja svētku torte ar tēju un kafiju. Kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem pie svētku galda pārrunājam par paveikto 2015. gadā un par iecerēm nākamajā gadā. Apmeklētājiem bija iespēja izteikt savus priekšlikumus un idejas sakarā ar bibliotēkas darbu. Kas patīk un kas nepatīk, ko gribētos vairāk un kādas idejas varam īstenot kopā. Savukārt bibliotēkas vadītāja pateicās visiem par atbalstu un par piedalīšanu visāda veida pasākumos un konkursos.

     

 

Websitebaker