Žīguru bibliotēka

JANVĀRIS:

Literārā stunda veltīta V. Ļūdēna 80 gadu jubilejai

Kur lai šovakar es lieku

Savu Ziemassvētku prieku?...

Kurš gan nezin šo dzejoli… Vitauts Ļūdēns (1937 – 2010) bija latviešu dzejnieks un publicists. Kopumā autoram izdoti vairāk kā 15 dzejoļu krājumi bērniem un aptuveni tik pat daudz dzejoļu krājumi pieaugušajiem. Atsevišķi V. Ļūdēna darbi pārtapuši par dziesmām. Šis autors ir īpašs ar to, ka viņa dzejas krājumi izdoti arī ārpus Latvijas kā latviešu tā arī lietuviešu, igauņu un krievu valodā.

27. janvārī Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolu un Žīguru PII ‘’Lācītis’’ lai iepazīstināt bērnus ar V. Ļūdēna biogrāfiju un dzejas krājumiem. Dažas dzejnieka pasakas pārtapušas par multiplikācijas filmām. Un bērniem bija iespēja noskatīties animācijas filmu par V. Ļūdēna radīto skudriņu Tipu kā arī multiplikācijas filmu par Sienāzi Sisi Vijolkāju.

Liels paldies skolotājiem par atsaucību!

Video materiāli tika ņemti no interneta vietnes www.youtube.com

 FEBRUĀRIS:

Februāris Žīguru bibliotēkā

Februārī Žīguru bibliotēka atzīmēja dzejnieces, dramaturģes un sabiedriskās darbinieces Māras Zālītes 65 gadu jubileju. 20. februārī  Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolas 6. – 7. klašu skolēnus. Pusaudži iepazinās ar dzejnieces biogrāfiju, kā arī ar viņas grāmatām. Māras Zālītes publicistikai raksturīga aktualitāte un emocionalitāte, precīzs cēloņsakarību un kopsakarību konstatējums. Viņas runas un raksti izdoti Austrālijā, Sidnejā. Māra Zālīte ir Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle (1998), Latvijas Autoru biedrības AKKA/LAA prezidente (kopš 2000), saņēmusi literārās prēmijas – V. Majakovska (1982, Gruzijā), A. Upīša (1985), O. Vācieša (1989), Aspazijas (1992), J. G. Herdera (1993, Vācijā), kā arī Literatūras gada balvu dramaturģijā (2002) un Gada balvu literatūrā (2005). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). Skolēniem bija iespēja noskatīties materiālus ar Māras Zālītes interviju un nelielu video daļu no rokoperas ‘’Lāčplēsis’’.

Visi video materiāli tika ņemti no interneta vietnes www.youtube.com

Februāris ir mēnesis, kad tiek apbalvoti Žīguru bibliotēkas lasīšanas veicināšanas projekta Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas 2016 lielie un mazie eksperti. Šogad pirmo reizi dalību projektā uzsāka Žīguru PII “Lācītis’’ vecākās grupas ‘’Rūķīši’’ audzēkņi. Ar grupas skolotājas Elitas Locānes palīdzību tika izlasītas visas sešas 5+ vecuma grupas grāmatas, kā arī aizpildītas anketas. 23. februārī bibliotēkas vadītāja apmeklēja mazos draugus un visi kopā noskaidrojam un sarindojām izlasītas grāmatas pa vietām, izveidojot lielu plakātu, kā arī paši mazāki eksperti tika apbalvoti.

24. februārī bibliotēkā pulcējās Žīguru pamatskolas skolēni uz apbalvošanas pasākumu. No augusta līdz janvāra beigām cītīgi tika lasītas grāmatas.
    Savas domas un vērtējumu par izlasītajām kolekcijas grāmatām skolēni izteica, aizpildot elektronisko anketu. Jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās Žīguru pamatskolas 14 skolēni. Pēc rūpīga darba lasītāji/eksperti noteica populārākās grāmatas bibliotēkā 2016. gadā no žūrijas piedāvātajām.

Kopā projektā piedalījās 30 dalībnieki. Viens no tiem bija ‘’Vecāku žūrijas’’ pieaugušais dalībnieks. 2016. gada kolekcijā tika ietvertās 6 grāmatas katra vecuma grupā. Lielākā daļa dalībnieku projektā piedalās ne pirmo gadu.

Pasākuma izskaņās visus žūrijas lasītājus bibliotēkas vadītāja sveica ar pateicību un nelielām balviņām.

Liels paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par iespēju bērniem lasīt tik skaistas, interesantas un krāsainas grāmatas. Paldies arī Balvu Centrālajai bibliotēkai par grāmatu piegādi un konsultatīvo darbu, kā arī Žīguru pamatskolas un Žīguru PII ‘’Lācītis’’ skolotājiem un visiem projekta maziem un lieliem ekspertiem.

 MARTS:

E - prasmju nedēļa bibliotēkā

E - prasmju nedēļas ietvaros 23.03.2017. - 31.03.2017. Žīguru bibliotēka piedāvāja apgūt e-prasmes ikvienam, kā arī iepazīties ar e- pakalpojumiem:

·         VID klientu portāla www.vid.gov.lv iespējas. EDS (elektroniskās deklarācijas sistēmas) izmantošana, konsultēšana.

·         SEB, CITADELE, SWEDBANK bankas piedāvātie e-pakalpojumi (internetbankas lietošana un iespējas, par internetbanka izmaiņām darījumiem vīrs 30,00 eiro (noteikumi stājās spēkā no 1. aprīļa),   regulāro maksājumu veikšana);

·         Mobilo aplikāciju izmantošana;

·         iespēja apgūt datorpamatprasmes, izprast to pielietošanas iespējas;

·         iespēja noteikt savu e - prasmju līmeni, izmantojot IT Barometru;

·         iepazīties ar plašāko interneta uzziņu resursiem www.letonika.lv; www.periodika.lv; www.lursoft.lv 

·         Uzzināt vairāk par drošību interneta vidē.

 

Iespēju mācīties izmantoja 7 cilvēki. Pensionāri apgūva datora iemaņas, bet vidēja vecuma cilvēki vairāk interesējās par izmaiņam internetbanka pakalpojumos.

 

APRĪLIS:

 

Literārā stunda veltīta K. Apškrūmas 80 gadu jubilejai

Sakarā ar Kornēlijas Apškrūmas 80 gadu jubileju bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolas 6. un 7. klašu skolēnus. Viņi  iepazinās ar dzejnieces biogrāfiju, dzīvi un darbiem. Kornēlijas Apškrūmas darba mūžs saistīts ar Virešu pagasta bibliotēku, kur dzejniece nostrādāja vairāk kā četrdesmit trīs gadus. Grāmatas, literatūra, dzeja, viss kas saistīts ar kultūru ir dzejnieces sirdslieta.

Dzejniece stāsta par sevi:

Esmu dubultragainis – Vērša gada Auns. Labi vien ir, jo visu mūžu dzīvei nācies iet cauri ar lielu spītību. Par visdārgāko vietu joprojām uzskatu savu bērnības zemi – pazaudēto mājvietu Valkas rajona Palsmanes, tagad Grundzāles pagastā, kur ‘’Dauguļu’’ mājās sākās mans dzīves gājums. Tur manas pasaules uztveres pirmsākumus veidoja vecāki un daba – meži, purvi, pļavas un toreiz vēl burvīgā Vizlas upīte. Nokļūt uz dzejas ceļa palīdzēja Mirdza Ķempe, pa īstam uz tā nostājos, kas 1992. gadā iznāca dzejoļu krājums ‘’Mājvieta’’. Mīlu grāmatas, mežu, puķes, visu skaisto. Visvairāk trūkst brīvā laika. Cenšos turēties ticības un cerības varavīksnē, tajā, kas atnes gaismu. Turpinu izteikt sevi dzejā, lai starojumu, kas nāk no Debesīm, izgaismotu un atdotu pasaulei.

Dzejnieces biogrāfijas materiāli tika ņemti no interneta vietnes: www.gramata21.lv/users/apskruma_kornelija/

 

 

Lieldienu darbnīca ‘’Olu Ola’’

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, saules svētki, saistīti ar tās kustību un dienas garumu. Lieldienas senatnē bijušas saistītas ar dažādiem ticējumiem un tradīcijām.

Raksturīga Lieldienu tradīcija, kas pazīstama daudzām tautām ir olu vārīšana un krāsošana. Cik īsti veca ir olu krāsošanas tradīcija latviešiem, šodien precīzi noteikt ir grūti.

Lieldienu olu krāsošanas tradīcijas iemesli ir daudz noslēpumaināki. Visticamākais šķiet praktiskais – kādreiz gavēņa laikā pirms Lieldienām olas ēst neatļāva. Lai tās saglabātu un nesajauktu ar svaigajām, olas vārīja ūdenī, kuram piemestas dabiskas krāsvielas.

Mūsdienās olu krāsošana joprojām ir populāra, aizraujoša, radoša nodarbošanās. 15. aprīlī visiem interesentiem bija iespēja, izmantojot dažādas tehnikas, krāsot olas. Meitenēm sanāca svītrainās olas, bet puiši krāsoja Minjonus un Monstrikus. Bibliotēkā valdīja ļoti silta atmosfēra. Lieldienu zaķi logos priecēja ar savu smaidu ikvienu bibliotēkas apmeklētāju. Apmeklētāji bija aizrauti ar olu krāsošanu. Kopā būšanas laiks pavadīts interesanti un lietderīgi.  

Liels paldies visiem par piedalīšanos.

 

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Bibliotēku nedēļas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dažādiem bibliotēku darba aspektiem. No 18. – 22. aprīlim Žīguru bibliotēka piedāvāja apmeklētājiem dažādas aktivitātes.

18. aprīlī bibliotēkas vadītāja aicināja ciemos 1. – 4. klašu skolēnus, lai kopā izspēlētu aizraujošo aktivitāti ‘’Veļasauklas dzeja’’. Bibliotēkā bija savilkta veļasaukla un skolēniem vajadzēja no vārdu sajaukuma izkārt vārdiņus izmantojot knaģus.  Konstruēt teikumu vajadzēja tā, lai sanāktu dzejolis. Un mums sanāca:

Prieks mirdz virs galvām

Pie paša loga saule zeltaina jau klāt

Uz rokām nav vairs cimdu jo

Bērniem pienāca jauks pavasars

 

Lietus līst un pērkons dārdinot

Ārā uzzied lieli pūpoliņi

Zem paša jumta smaidīgs cilvēks

Darināja bērniem pieci karodziņi.

 

20. aprīlī tika piedāvāta ‘’Ēnu diena bibliotēkā’’. Mērķis – iepazīstināt bibliotēkas apmeklētājus ar bibliotēkas vadītājas darbu. Šo iespēju izmantoja 3 bibliotēkas apmeklētāji.

21. aprīļa rītā bibliotēkas vadītāja apmeklēja Žīguru PII ‘’Lācītis’’ audzēkņus, lai pastāstītu viņiem par jaunajām bērnu grāmatām. Bibliotēkas mazajiem draugiem ļoti patīk jaunas grāmatas.

Pēcpusdienā bibliotēku apmeklēja tie, kam gribējās piedalīties aktivitāte ‘’Manu vecāku bērnības grāmata’’. Bērni pastāstīja par izvēlēto grāmatu. Daudzas no tām ir bibliotēkā. Pastāstot, bērniem tika dota iespēja uzzīmēt grāmatas galveno varoni.

22. aprīlī bibliotēkā satikās tie, kam patīk veidot stāstus. Viņiem tik piedāvāta aktivitāte ‘’Nejauši stāsti’’. Katrs dalībnieks meta metamo kauliņu un izvilka no bļodas tik daudz vārdus, cik punkti tika uzmesti. Vārdi tika izmantoti stāstā. No sākuma dalībniekiem bija nedaudz grūti, bet pēc tam, katrs no viņiem izmantojot visu savu fantāzija izveidoja jauku stāstu. Vēlāk katram stāstam tika piešķirts nosaukums un stāsts tika prezentēts.

Paldies bibliotēkas apmeklētājiem par piedalīšanos!

Visi darbi līdz mēneša beigām bija apskatāmi bibliotēkā.

 

Literārā stunda veltīta P. Brūvera 60 gadu jubilejai

Sakarā ar dzejnieka, tulkotāja Pētera Brūvera 60 gadu jubileju notika literārā stunda Žīguru pamatskolā un Žīguru PII ‘’Lācītis’’. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja bērnus ar dzejnieka biogrāfiju un darbiem. Pēters Brūveris rakstījis dziesmu tekstus muzikālām izrādēm. Rakstījis arī grāmatas bērniem. Dzejnieka dzejoļi, kā arī krājumi kopumā nav vērtējami atsevišķi, jo ik dzejolis papildina un turpina nākamo, un to pašu var teikt arī par krājumiem. Literārās stundas dalībniekiem bija iespēja noskatīties dzejas video ‘’Kur’’ un ‘’Stikla laivas’’, kā arī noskatīties animācijas filmu ‘’Neparastie rīdzinieki’’, kurai teksta autors bijis Pēters Brūveris.

Visi materiāli tika ņemti no interneta vietnes www.youtube.com

 

 MAIJS:

Latvijas Valsts simtgadei veltīti pasākumi

4. maijā Žīguru bibliotēkas vadītājai Anastasijai Plačindai bija iespēja iestādīt bibliotēkas ozolu kopā ar pārējām pagasta iestādēm. Vakarā notika piedalīšanas koncertā Žīguru kultūras namā.

Mātes dienas un Starptautiskās ģimenes dienas darbnīca

Kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem gatavojam apsveikuma kārtiņas saviem vismīļakājiem.

 JŪNIJS:

‘’Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena’’

Kā katru gadu jūnija pirmajās dienās Žīguru bibliotēka rīko pasākumu bērniem un jauniešiem. Sportojam, zīmējam, minējam mīklas un ēdam garšīgu pīrāgu. Pasākums notika svaiga gaisā.

Jāņu ielīgošana

Jāņu ielīgošanā pinam vainagus, runājām par tradīcijām un ēdam sieru, pīrādziņus, kā arī dzeram kvasu.

 

 

Websitebaker