Medņevas pagasta bibliotēka
 

Novadpētniecība

empty placeholder

Padomju saimniecība „Medņeva”

1969.gadā kolhoza „Zelta vārpa”(pastāvēja no 1950.g.) teritorijā tika nodibināta padomju saimniecība „Medņeva”. To vadījuši divi direktori. No 1969. – 1977. gadam Grigorijs Ivanovs, no 1977. – 1991 gadam – Regīna Brokāne.

Padomju saimniecības „Medņeva” galvenās specializācijas nozares bija piena, liellopu un cūkgaļas ražošana, kā arī linkopība.

Padomju saimniecības dibināšanas sākumā strādāja 500 strādājošo, vēlāk skaits samazinājās līdz apmēram 200, tai skaitā 40 bija lauksaimniecības speciālisti (agronomi, zootehniķi, inženieri, elektriķi, kantora darbinieki u.c.)

Lasīt tālāk...

empty placeholder

Saļmu dziedātājas Medņevas pagastā (2014.gadā)

Aizgalīnes ciems
Natālija Smuška(1936)saļmu sācēja
 
Aizpurves ciems
Malvīna Ločmele (1936)dzied etnogr.ans.
Virģinija Raginska
Rita Zelča
Skaidrīte Šaicāne
 
Bordovas ciems
Līvija Circene

Lasīt tālāk...