Rekavas bibliotēka

Maksas pakalpojumi

Pielikums Nr.2

 

APSTIPRINĀTS

      

Rekavas bibliotēkas maksas pakalpojumi

 

Pakalpojuma veids

Daudzums

Cena (Ls)

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

A4 formāts 1 lappuse

0,05

Informācijas izdruka no datora

A 4 formāta 1 melnbalta lappuse

0,05

A 4 formāta 1 melnbalta lappuse ar attēlu

0,10

A 4 formāta 1 krāsaina (teksta) lappuse

0,20

A 4 formāta 1 krāsaina lappuse ar attēlu

0,40

 

   

Lietotājs maksas pakalpojumu apmaksā skaidra naudā, pretī saņemot pakalpojumu stingrās uzskaites kvīti.

  

Rekavas bibliotēkas vadītāja

/A. Kokoreviča/