Rugāju bibliotēka

MeklētPar mums

 

 

 Kurmenes iela 36,

Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads,   LV-4570

 e-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv

  m.t. 27858655

rugajubiblioteka   rugajubiblioteka18

                            Rugāju bibliotēka

 

 

 

 

BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:

PIRMSSKOLAS BĒRNU LASĪTAVA

JAUNIEŠU LASĪTAVA

SABIEDRISKAIS INTERNETA PIEEJAS PUNKTS

ABONEMENTS

LASĪTAVA

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:

Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.

Uzziņu meklēšana. 

Konsultācijas uzziņu meklēšanā.

Datorlasītavas izmantošanu, internetu, rakstu darbus datorā.

Pasākumus.

Pirmsskolas bērnu lasītavas pakalpojumus, spēles.

Jaunākā skolas vecuma literatūras fondu.

Jauniešu literatūras krājumu un galda spēles.

Pieaugošo lasītavas pakalpojumus.

DARBA LAIKS APMEKLĒTĀJIEM: 

PIRMDIENA    09:00 - 17:00

OTRDIENA     09:00 - 17:00

    TREŠDIENA    09:00 - 17:00 

CETURTDIENA   09:00 - 17:00 

PIEKTDIENA   09:00 - 17:00

 Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.