Rugāju bibliotēka

Menu

Bibliotēkas lietošanas noteikumi | Pārskats par Rugāju bibliotēkas darbu 2017.gadā |

Jaunākais...

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa 2018

www.bibliotekas.lv/rugaji/pages/ziemelvalstu-biblioteku-nedela/ziemelvalstu-literaturas-nedela-2018.php

|

Novembrī nāc uz bibliotēku un pavadi brīvo laiku interesanti!

|

11.novembris - Lāčplēša diena

|

Latvijas valsts simtgdes akcijas "Cimdotā Latvija" izstāde bibliotēkā.

Latvijas valsts simtgdes akcijas "Cimdotā Latvija" ietvaros Rugāju bibliotēkas telpās sieviešu biedrība "Ūdensroze" organizē rakstainu cimdu izstādi.

 

|

IEVĒRO!!!

23.oktobrī Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem seminārs Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Bibliotēka SLĒGTA.

|

MeklētPar mums

 

Adrese:  Kurmenes iela 36,

Rugāji, Rugāju pag., Rugāju novads,   LV-4570

  e-pasts: rugajubiblioteka@inbox.lv

  m.t. 27858655

rugajubiblioteka www.instagram.com/rugajubiblioteka/   

          Rugāju bibliotēka www.facebook.com/rugajubiblioteka/

rugajubiblioteka18

 

VIENA KLIKŠĶA ATTĀLUMĀ: 

balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx - Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs

 www.letonika.lv Letonika- uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju

 www.news.lv Lursoft Laikrakstu bibliotēka - Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. LATLEX ”Likumi” datu bāze

www.filmas.lv/    Nacionālā Kino centra un Kultūras informācijas sistēmu centra kopīgi veidots portāls , kur paveras dažādas iespējas ceļojumam pa Latvijas filmu pasauli.

BIBLIOTĒKĀ DARBOJAS:

PIRMSSKOLAS BĒRNU LASĪTAVA

JAUNIEŠU LASĪTAVA

SABIEDRISKAIS INTERNETA PIEEJAS PUNKTS

ABONEMENTS

LASĪTAVA

BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ:


Grāmatu un citu bibliotēkas izdevumu izsniegšanu uz mājām.

Uzziņu meklēšana.

Konsultācijas uzziņu meklēšanā.

Datorlasītavas izmantošanu, internetu, rakstu darbus datorā. Pasākumus.

Pirmsskolas bērnu lasītavas pakalpojumus, spēles.

Jaunākā skolas vecuma literatūras fondu.

Jauniešu literatūras krājumu un galda spēles.

Pieaugošo lasītavas pakalpojumus.

 

DARBA LAIKS APMEKLĒTĀJIEM: 

PIRMDIENA    09:00 - 17:00

OTRDIENA     09:00 - 17:00

    TREŠDIENA    09:00 - 17:00 

CETURTDIENA   09:00 - 17:00 

PIEKTDIENA   09:00 - 17:00

 Katra mēneša pēdēja ceturtdiena - Spodrības diena - bibliotēka slēgta.