pirmdiena, 2019.gada 20. maijs
Pasākumi, norises

PASĀKUMI MAIJAM

Izstādes:

2.maijā – dzimusi latviešu dzejniece un tulkotāja Dagnija Dreika (1951)

,,Kad tas Dundulis, Tarškutis vai Blizgulis bliež, neviens nevar justies drošs, ka netrāpīs viņam.”                                                                                   /Sens leišmaliešu teiciens/

2.maijā - latviešu rakstniekam Alfredam Dziļumam - 112 (1907-1976)

,,Krūze nokrita uz grīdas un pāršķīrās divās daļās. Abas puses šūpodamās palika pie saimnieces kājām guļot. Nate mazliet satrūkās. Viņa pieliecās, paņēma krūzi rokās un apskatīja plīsumu. Trauks bija pašķīries taisni tajā vietā, kur toreiz Ēriks to ieplēsa. Jēča iemīlētā lauska vēl stāvēja savā vietā. Nate uzmanīgi salika krūzi kopā, saspieda, un tagad tā izskatījās gluži vesela. Lūk, būtu nu tāda laime kā toreiz Jēcim, tad varētu trauku atkal salīmēt! Bet vai tas atmaksāsies? Tā jau ir veca, nolietota krūze. Sen tai laiks bija gulēt sētmalē vai zem klēts pie citiem suķiem…”

6.maijā – rakstniekam Jānim Klīdzejam – 105 (1914-2000)

,,Katram cilvēkam ir tikai vienas pašas dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod to vietu, no kuras viņš var sākt mazliet priecāties par savu dzīvi, jo tam vairāk tiek no visa kā, ko viņš no dzīves vēlējies.”                                                                               /J.Klīdzejs/

8.maijā - pirmsskolas vecuma bērni kopā ar skolotāju Dainu Gļaudu ciemosies bibliotēkā, bērnu radošie darbi  ,,Izkrāso pavasari”,  pēc pasākuma  pavasara galerija būs skatāma izstādē.

Aruļa Markusa mīksto rotaļlietu izstāde: ,,Mājdzīvnieki”

12.maijā – Mātes diena

,,Mātes mīlestība ir kā aplis, kam nav ne sākuma, ne beigu. Tā apļo un apļo – aizvien plašāk, skarot ikvienu, kas ir tai pietuvojies. Aptver tuvākos kā rīta dūmaka, sasilda kā pusdienslaika saulīte un apsedz ar tik skaistu seģeni kā vakara zvaigžņotā debess. Mātes mīlestība ir kā loks, kuram nav ne sākuma, ne beigu.”                   / Erts Erbens/

 

Jaunāko grāmatu izstāde: ,,Laba grāmata – dāvana, ko? Autors novēlējis cilvēcei.” /Addisons/