Vectilžas pagasta bibliotēka
 

Gada pārskati

Pārskats par darbību 2011.gadā.

Pārskats par darbību 2014.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2017.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2018.gadā (PDF formātā)

Pārskats par darbību 2019.gadā (PDF formātā)