Uz sākumu Login

Jaunākais...


Jūs esat te: Jaunieguvumi

 

21.08.2019

Saņemti 7 iespieddarbi par pašvaldības līdzekļiem – 54,59 EUR

     Latviešu literatūra

1.Apškrūma K. Šī zeme ir Dieva dāvana.
2.Judina D. Devītais.
3.Rušmane A. Vienpatnieki.
4.Šulce Dz. Suņu kalns.

     Ārzemju literatūra

5.Džūela L. Zelta meitene.
6.Eljota K. Trakā vasara.
7.Hūvere K. Veritija.

 

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 18.04.2019

Jaunieguvumi (25 eks.) - pašvaldības līdzekļi (280,39 EUR )        

 Latviešu literatūra

1. Auziņš A. Sieviete neprot zaudēt.

2. Judina D. Lāsts.

3. Manfelde A. Zemnīcas bērni.

4. Paukšs H. Pele slazdā (L.r.)

5. Rēdliha I. Vēl viena dziļa ieelpa.

6. Švarca S. Gliemezis uz rīta takas. ( L.r.)

7. Švarca S. Klusumu meklējot.

 

Ārzemju literatūra

 

8. Alnats L. Mums pieder debesis.

9. Barija Dž. Brīvais kritiens Kuram var uzticēties.

10. Bisī M. Laiks ir slepkava.

11. Ēriksone K. Nomodā.

12.Kellija K. Gads, kas mainīja visu.

13.Keplers L. Uguns liecinieks.

14.Miņjē B. Nenodzēs gaismu!

15.Nesbē J. Makbets.

16.Ouena N. Zirneklis istabas stūrī.

17.Pāsilinna A. Mīlīgā indes brūvētāja.

18.Petersa P. Rubīnsarkanā istaba.

19.Pinboro S. Viņai nemanot.

20.Restlunda B. Monmartras šarms.

21.Robertsa N. Zemstraumes.

22.Vuds T. Hameleons.

 

Nozaru literatūra

 

23.Bērne L. Sirds lūgšanas.

24.Neiburgs U. Grēka un ienaida liesmās. 2.grām.

25.Smaļinskis N. 100 stāsti par Latviju.

Bezatlīdzībā: Rancāne A. Aiz azara bolti bārzi…

 

 

Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem 26.02.2019

Jaunieguvumi  (31 eks.) - pašvaldības līdzekļi (262,58 EUR)

Latviešu literatūra
1.Avotiņa D. Soliņš pie Salacas.
2.Bula R. Stopētāju lieta.
3.Dimante I. Paslēptā dzīve. (L.r.)
4.Dreika D. Šaubu mitekļi.
5.Judina D. Amnēzija.
6.Judina D. Ēnas spogulī. (L.r.)
7.Horna M. Atgriešanās dzimtenē. (L.r.)
8.Mikele A. Zelta būrītis.
9.Pakraste L. Laika lokos.
10.Račko K. Samaitātā.
11.Rukšāne G. Vilinājums. (L.r.)
12.šadre D. Sens attēls.
13.Zigmonte D. Pavasara krustceles.
 
Ārzemju literatūra
14.Baha T. Kamēliju sala.
15.Kreiss R. Zaglis.
16.Larka S. Cerība pasaules malā.
17.Makintoša K. Es tevi redzu.
18.Miranda M. Perfektā svešiniece.
19.Robertsa N. Noķer mani, ja vari.
20.Sabaļauskaite K. Silva Rerum VI.
21.Teilore L. Sniega roze.
22.Vaita K. Vēlmju koks.
 
Bērnu un jauniešu literatūra
23.Auseklis U. Četras otas. Gadalaiku dzejoļi bērniem.
24.Feibels T. Es par tevi zinu visu.
25.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata 13. Sabrukums.
26.Kļavis A. Asinis uz dzintara. 3.gr.
27.Murmane A. Ar sirdi pret klikšķi.
28.Pitkevica G. Čau, ko tu dari? Bērnu anekdotes.
29.Zoji S. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga. 3.gr.
 
Nozaru literatūra
30.Ekstermane B. Latviešu zīmju spēks.
31.Lasmane L. Pagalma mantojums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jaunieguvumi (11 eks.) - bezatlīdzībā saņemtie un dāvināj. (91,58 EUR)

1. Ceipe G. Dieva tautas dzimšana.
2. Runcis R. Gaismas ķermenis.
3. Pazīsti Latvijas zivis.
4. Kaša V. Par tevi, Latvija.
5. Slišāne A. #100dečiLatvijai.
6. Slišāns O. Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ.
7. Tāvu zemes kalendars, 2019.
8. Ziemeļlatgales dzimtu spēka stāsti Latvijai.
9. Visiting neighbours. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 100 dārgumi.
10.Jansone A. Labie ļaudis.
11.Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai.
 

 

Jauno grāmatu diena 05.11.2018

Jaunieguvumi ( 31 eks. ) – pašvaldības līdzekļi ( 259,68 EUR )

Latviešu literatūra

1.Akmentiņš A. Skolotāji.

2.Apškrūma K. Latvija gaismas draudzē.

3.Avotiņa D. Tāds laimīgs cilvēks.

4.Dimante I. Divi džokeri un papardes zieds. (L.r.)

5.Dimante I. Nāve Kraukļu ciemā.

6.Eņģele I. Pusnakts saules hronikas. (L.r.)

7.Fridrihsone M. Aina no cita laika. (L.r.)

8.Hansone H. Pārdotais Saules kalns. (L.r.)

9.Judina D. Uzraksti man... vakar.

10. Kreca I. Snoushilas muižas mantinieki.

11.Krekle M. Dzīvības spītīgie asni. (L.r.)

12.Kūlis Ē. Nemīlētais Herbs un mesjē Trojs. (L.r.)

13.Plūcis R. Sieviete ar pistoli. (L.r.)

14.Veinberga J. Svešais draugs.

15.Viegliņa-Valliete G. Valdnieka Nameja meita.

16.Žuravska Dz. Vieta, kur sirds silst.

Ārzemju literatūra

17.Devero Dž. Pagātne tavās plaukstās.

18.Galbraits R. Zīdtārpiņš.

19.Hornbija A.S. Mandeļu vācēja.

20.Jonuleita A. Ābolu smarža.

21.Konelijs M. Farmaceits. Divi patiesības veidi.

22.Mariņina A. Jautājuma cena. 1.grām.

23.Mariņina A. Jautājuma cena. 2.grām.

24.Mensela Dž. Debesīs sadziedas putni.

25.Montefjore S. Deverilu pēdējais noslēpums. 3.grām.

26.Sendija K. Ļoti liela māja laukos.

27.Šūmeikere S. Misters Ročesters.

28.Teilore K. Pļavas ziedu vasara.

29.Vaita K. Laika upes krastos.

Literatūra bērniem un jauniešiem

30.Kļavis A. Bēgšana no čūsku valstības. 2.grām.

31.Rekur ir! Jauni dzejoļi Latvijas bērniem.

 

 Dāvinājumi

1.Raibīs. Pistacejis.

2.de Sent-Ekziperī A. Mozais priņcs.

3.Maija dziedājumi dažādos Latgales novados (audioviz. mater.)

 

Bezatlīdzībā nodotie iespieddarbi

1.Piejūra, smiltāji un virsāji. 1.sēj.

2.Upes un ezeri. 2.sēj.

3.Dabiskās pļavas un ganības. 3.sēj.

4.Purvi, avoti un avoksnāji. 4.sēj.

5.Iežu atsegumi un alas. 5.sēj

6.Meži. 6.sēj.

 

 Jaunieguvumi ( Bērnu un jauniešu žūrijas 2018 grāmatas - 18 eks. ) - pašvaldības līdzekļi ( 136,50 EUR )

1.Brūveris P. Brūveri brūvē.

2.Dibika M. Pastnieks Pele.

3.Ēvreoss H. Brūne.

4.Ferēkena K. Mani sauc Jans...

5.Hamilla K. Vislabākās zāles.

6.Hegartijs Š. Tumšmute.

7.Kaplāna V. Kā vilku piemin...

8.Kārlsone E. Aukliņa, putns un es.

9. Koks de M. Kā vecmamma vislaik samazinājās.

10.Leonarda M.G. Vaboļpuika.

11.Manfelde A. Kurš no mums lidos?

12.Paklone I. Okeāns un tuksnesis.

13.Selli T. Mia ir priecīga.

14.Zandere I. Zirgā.

15.Kalninskis T. Zaķa Garauša laimes zeme.

16.Kestere U. Nelūgtie ciemiņi.

17.Kļavis A. Melnais akmens. 1.grām.

18.Simuka S. Sirdsmāsas.

 

Jauno grāmatu diena 14.04.2018

Jaunieguvumi ( 28 eks. ) – pašvaldības līdzekļi ( 217,07 EUR )

Latviešu literatūra
1. Auziņš A. Mīlestības mācība.
2. Bula R. Atpakaļceļš. (L.r.)
3. Gaile I. Neredzamie.
4. Ingrems R. Atskatīties rītdienā.
5. Judina D. Tīrītājs.
6. Račko K. Debesis pelnos.
7. Sīmane I. Svētlaimes medniece.
8. Šteinberga I. Kam negadās.
9. Tirzītis G. Livonijas saulriets. (L.r.).
 
Ārzemju literatūra
10. Deivisa A. Kurpju karaliene.
11. Džeimsa E. Atmiņu ezers.
12. Džonsone M. Rudens dēka
13. Heiere Dž. Venēcijas mīla.
14. Kīza M. Šarmantā vīrietī iemīlēties nedrīkst.
15. Kellija K. Viss sākās ar Parīzi.
16. Konelijs M. Liesmojošā istaba.
17. Levī M. Jūtas, stiprākas par nāvi.
18. Montefjore S. Deverilu pils meitas. 2.gr.
19. Pārksa A. Svešinieks manās mājās.
20. Tesaro K. Smaržu kolekcionāre.
 
Bērnu un jauniešu literatūra
21. Cielēna M. Pa īstam un pa jokam.
22. Grigulis K. Putnu grāmata.
23. Laukmane M. Uz austiņām austiņas.
24. Rungulis M. Papagailis papardēs.
 
Nozaru literatūra.
25. Danilāns A. Dzīvo priecīgs un vesels!
26. Ķaune N. Leišu un poļu laikmets Livonijā.                                                       
27. Lai laba atmiņa un gaišs prāts.                                                                   
28. Mežs I. Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos. Latgale.

 

Dāvinājumi un bezatlīdzībā nodotie iespieddarbi

1. Bērzpils vidusskola.
2. Cipulis D. Latvijas vēsture.
3. Mūrniece L. Gandrīz dienasgrāmata.
4. Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts.
5. Kreicbergs T. Lopu ekspresis.
6. Neiburga N. Tēvs, Natiņa un latviskie sapņi.
7. Rimša A. Aijas Rimšas dziesmu klade.
8. Tev izdevās, ezīt! Eža kažociņš.

 

Jauno grāmatu diena 20.02.2018

Jaunieguvumi – pašvaldības līdzekļi

Latviešu literatūra
1.Avotiņa D. Liktenim tīk pajokot.
2.Avotiņa D. Likteņmezgli.
3.Freimane I. Magones laiks.
4.Judina D. Kad klusums kliedz.
5.Mikele A. Kritušais eņģelis.
6.Salgrāve I. Kaut ko padarīt.
7.Stumbre L. Fokstrots.
8.Zālīte M. Paradīzes putni.
9.Zīle B. Melu meistars.
 
Ārzemju literatūra
10.Ārnstede S. Apmelotā.
11.Džeferisa D. Tējas plantatora sieva.
12.Eljota K. Par pagājušo nakti…
13.Gilberta E. Lielā burvība.
14.Lāgerkrancs D. Meitene, kas meklēja savu ēnu.
15.Madeleine L. Mazā Parīzes konditoreja.
16.Mortone K. Ezera māja.
17.Sendija K. Ne gluži ideāla ģimene.
18.Teilore L. Salā sastingusī saule.
 
Bērnu un jauniešu literatūra
19.Apšeniece L. Darbošanās prieks.
20.Apšeniece L. Lidojošā slieka.
21.Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata. 12. Laižamies!
22.Lindgrēne A. Trokšņu ciema bērni.
 
Nozaru literatūra.
23.Danilāns A. Dzīvo vesels!

                       2017. gads

Jaunieguvumi - bezatlīdzībā nodoti, dāvinājumi - 9 iespieddarbi. 27.11.2017

1. Kara varoņi.

2. Mōras Zeme. 1.sēj.

3. Olūts 22.

4. Tāvu zemes kalendars, 2018.

5. Urbanovičs J. Kai dybynōja Latviju.

6. Kalniete S. Cinītis.

7. Jēruma I. Hosams Abu Meri. Libānietis. Sirdī latvietis.

8. Jurševica. Latvijas hokeja pavasaris.

9. Vaiders.

 

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 07.11.2017

Jaunieguvumi - pašvald. līdz. - 24 iespieddarbi

Latviešu daiļliteratūra

1. Butrima D. Kaislīgie rododendri. (L.r.)

2. Jakubovska M. Ievu kalni, ievu lejas. (L.r.)

3. Judina D. Gredzens.

4. Jundze A. Sarkanais dzīvsudrabs.

5. Mārtuža E. Langobardi. (L.r.)

6. Orinska G. Ienaidnieki. (L.r.)

7. Zīle M. Četru vēju tronis. (L.r.)

8. Račko K. Saplēstās mežģīnes.

Ārzemju daiļliteratūra

9. Boida H. Kad tu nāksi.

10. Filipsa S. E. Mana spožākā zvaigzne.

11. Kellija K. Tikai starp māsām.

12. Krofta K. Kamēr tu gulēji.

13. Lenoksa J. Juveliera sieva.

14. Montefjore S. Mīlas un kara dziesmas. 1.gr.

15. Robārdsa K. Ultimāts.

16. Robertsa N. Kad saulriets noskūpsta debesis.

17. Satopolo Dž. Gaisma, kuru mēs pazaudējām.

18. Solomone E. Kur laime mīt.

19. Ferrante E. Aizbēgt vai palikt. 3.gr.

20. Ferrante E. Pazudušais bērns. 4.gr.

21. Galbraits R. Dzeguzes sauciens.

22. Railija L. Olīvkoks.

Bērnu un jauniešu literatūra

23. Patersons Dž. Dārgumu mednieki.

24. Smita Dž. E. Iespēja iemīlēties no pirmā skatiena.

 

 

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem un bērniem 19.05.2017

Jaunieguvumi - pašvald. līdz. - 20 iespieddarbi

Daiļliteratūra pieaugušajiem

1. Apškrūma K. Ceļojums gadalaikos.

2. Cine Ā. Zis izze rasol. ( L.r. )

3. Ermlere F. Manuskripts.

4. Kokle-Līviņa V. Dzīve mirkļu mainībā.

5.Molpasa Dž. Miesassargs.

6. Ričmonda M. Laulību līgums.

"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2017" grāmatas

1. Auseklis U. Kaķēns margrietiņās.

2. Bakmans F. Omce sūta sveicienus un atvainojas.

3. Baltais lācis.

4. Bonds M. Pasaka par peļu pili.

5. Ibotsone E. Ceļojums uz Amazoni.

6. Kasparavičs Ķ. Īsi stāstiņi par lietām.

7. Laukmane M. Divdesmit pieci mākoņi.

8. Šukis D. Ezītis, kurš mīlēja slepeni.

9. Turtšaninova M. Marēsi. Sarkanā klostera hronikas.

10.Vērdiņš K. Tētis.

11.Parvela T. Muris un Vulfs.

12.Stumbre L. Pūcīte ar zeltainajām acīm.

13.Vīgante D. Ledus apelsīns.

 

Jauno grāmatu diena pieaugušajiem un bērniem 05.04.2017

Jaunieguvumi - pašvald. līdz. - 20 iespieddarbi

Latviešu daiļliteratūra

1. Apškrūma K. Vēstules domās un īstenībā.

2. Kaijaks V. Vēstule.

3. Kota L. Istaba.

4. Pohodņeva M. Naida simetrija.

5. Veinberga J. Klavierkoncerts.

Ārzemju daiļliteratūra

6. Bosko F. Mīlestības patiesā nozīme.

7. Ferrante E. Brīnišķīgā draudzene. 1.gr.

8. Ferrante E. Jaunais uzvārds. 2.gr.

9. Flanagans R. Šaurais ceļš uz dziļumiem.

10. Klementa Dž. Lūgšanas par nolaupītajām.

11. Linka Š. Pieviltā.

12. Makintoša K. Es ļāvu tev iet.

13. Nesbē Jū. Asinis sniegā.

14. Šepetis R. Jūras sāļums.

Literatūra bērniem un jauniešiem

15.Iesim pasaulē.

16. Ivanova L. Zeķu Zaķa pidžamu ballīte.

17. Staka A. Āpsēns Pēcis negrib mazgāties.

18. Rinkule-Zemzare Dz. Vasariņa.

19. Vislabākais lācis pasaulē.

Nozaru literatūra

20. Rubenis J. Viņš un Viņa.

 

Jauno grāmatu diena 17.03.2017

Jaunieguvumi - pašvald. līdz. - 14 iespieddarbi

Daiļliteratūra

1. Ābele I. Duna.

2. Džeimsa E. Sveika, mana jaunā dzīve!

3. Dimante I. Cita meitene jeb Senā kāzu nakts. (L.r.)

4. Eglīte B. Ceturtais bauslis.

5. Judina D. Ceturtais kauliņš.

6. Ka dzersi šnabi, moš byus labi!

7. Manfelde A. Virsnieku sievas.

8. Zoldnere D. Atspulgi akā. (L.r.)

Literatūra bērniem un jauniešiem

9. Kreituse A. Puika, kas zīmēja kaķus.

10. Ozola M. Ala.

11. Pastore L. Operācija "Maska".

12. Saga Zoji. Meitene tīmeklī dodas turnejā.

13. Samauska I. Skaļā klase.

14. Urtāne R. Bērnības smarža.

Citi jaunieguvumi -  3 iespieddarbi

1. Atpile I. Mūdynuot muokuļus.

2. Vestleiks Donalds E. Dūmi.

3. Ērgle Z. Mūsu sētas bērni.

 

Jauno grāmatu diena 10.02.2017

Jaunieguvumi - pašvaldības līdzekļi - 16 iespieddarbi

Daiļliteratūra

1. Abdullajevs Č. Ačgārnā realitāte.

2. Auziņš A. Kā toreiz Virdžīnijā. ( L.r.)

3. Devero Dž. Lepnums un aizspriedumi.

4. Ermlere F. Meistarstiķis.

5. Frīmena K. Evergrīnas ūdenkritumi

6. Judina D. Septiņi vakari.

7. Lekberga K. Bākas sargi.

8. Robertsa N. Asara zirnekļa tīklā.

9. Spārks N. Talismans.

10. Stepēna M. Kā vaļā palaists rīta vējš.

11. Tenne G. Gredzens ar dārgakmeni. ( L.r.)

12. Vaita K. Ūdens atmiņa.

Nozaru literatūra

13. Anženžē V. Izšūšana krustdūrienā.

Bērniem un jauniešiem

14. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata. 11. gr. Uz naža asmens.

15. Tamms H. Nindzja Timijs un baltā pērtiķa noslēpums.

16. 365 joki starpbrīži bērniem un vecākiem.

Citi jaunieguvumi - 8 iespieddarbi - 2017.g. febr.

Daiļliteratūra

1. Bankovskis P. Trakie veči.

2. Caucis G. Ā. Viena latvieša stāsts. Mūža svētdiena.

3. Melgalve I. Mēness teātris.

4. Treibergs T. Drudzis.

5. Ūdre S. Aizlauztais spaits.

Nozaru literatūra

6. Odiņa A. Labas uzvedības grāmata.

7. Petričeka R. Bertrams Rozenbergs. Fiat justitia.

8. Simanovičs K. Torņakalna sprediķi.

 

Jaunieguvumi - dāvinājumi ( 22 eks. ) 22.11.2016

Daiļliteratūra

1. Andresels P. Atriebes ceļi.

2. Bariko A. Šis stāsts

3. Demils N. Ģenerāļa meita.

4. Torgrims E. Dizainers.

5. Frensiss D. Uzvaras brīdī.

6. Hills Dž. Ceļš zem debesīm.

7. Kaningems M. Miesa un asinis.

8. Kortāsars H. Kāds, vārdā Lūkass.

9. Malaparte K. Āda.

10. Mārtuža E. Nepiesavināma.

11. Morisone T. Žēlastība.

12. Rukšāne D. Ķīpsalas putni.

13. Rulfo H. Pedro Paramo.

14. Sidzje dai. Balzaks un Mazā Ķīniešu Šuvēja.

15. Sivuns O. Brand Popārta romāns.

16. Vīse J. Brīnums tirgus laukumā.

Nozaru literatūra

17. Anastasio Dž. Lielā kāzu grāmata.

18. Bārnarda Dž. Audumi interjerā.

19. Gavars V. Blakus dalītam kodolam.

20. Rīzs D.M. Četras vienošanās.

21. Rīzs D.M. Mīlas meistars.

22. Šošanna B. Dzens un iemīlēšanās māksla.

 

Jauno grāmatu diena 16.11.2016

Jaunieguvumi - pašvaldības līdzekļi (13 eks.)

Daiļliteratūra

1. Abdullajevs Č. Saprāta upuris.

2. Cine Ā. Vēstule draugos. (L.r.)

3. Doda K. Atriebes impērija.

4. Fridrihsone M. Kāda Aina Nekurienē. (L.r.)

5. Gailīte A. Sk. Sintijas stāsts.

6. Heiere Dž. Dārgumu medības.

7. Hora R. Cerību spārnos.

8. Krofta k. Meitene bez pagātnes.

9. Šmite L. Lidojumam sakļauti spārni. ( L.r.)

Bērnu literatūra

10. Hējers D. Sacīkstes ar nāvi un citi spoku stāsti.

11. Rungulis M. Pastaiga mirušo pilsētā.

12. Saga Z. Meitene tīmeklī.

13.Tamms H. Nindzja Timijs un ceļojums uz Sansoriju.

 

Jaunieguvumi 06.10.2016 - dāvinājumi

Nozaru literatūra

1. Latgales latviešu kongress, 1917.

2. Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē.

3. Sivicka I. Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi.

4. Tāvu zemes kalendars, 2017.

5. Atgriešanās Eiropā Latvijas prezidentu, ministru un diplomātu esejās.

Bērniem un jauniešiem

6. Garā pupa 2016.

7. Fārmere N. Skorpiona nams.

 

Jaunieguvumi 21.09.2016 - pašvaldības līdzekļi

Latviešu daiļliteratūra

1. Avotiņa D. Nezūdošā vērtība.

2. Dimanta I. Pilnmēness nakts zieds.

3. Ingrems R. Bīstamā patiesība.

4. Judina D. Trīs klikšķi līdz laimei.

5. Kļavis A. Likvidētie autobusi.

6. Puriņa I. Pazuduši lidojumā.

7. Šadre D. Ceļmalas puķes.

Ārzemju literatūra

8. Koberbēla L. Lakstīgalas nāve.

9. Mensela Dž. Brīvais lidojums.

10.Robertsa N. Mēnessgaismas atvarā.

Bērnu literatūra

11. Tamms H. Nindzja Timijs un nozagtie smiekli.

Nozaru literatūra

12. Kopā kapos.

 

Jaunieguvumi 26.08.2016 - Bērnu žūrijas grāmatas - VKKF

1. Brūveris P. Grāmata Gundegai.

2. Bugavičute-Pēce R. Mans vārds ir Klimpa...

3. Grejs Dž. Zvērači. Kraukļu vārdotājs.

4. Gripari P. Labais velniņš un citas Brokā ielas pasakas.

5. Murakami H. Par ko es runāju...

6. Lokhārta E. Mēs bijām meļi.

7. Ness P. Septiņas minūtes pēc pusnakts.

8. Zevina G. Grāmatnieks, kurš atrada dzīvi.

 

Jaunieguvumi 03.08.2016 - dāvinājumi

1. Olūts 21.

2. Rupainis A. Māra mostas.

3. Kaša V. Briežuciems.

 

Jauno grāmatu diena 08.06.2016

Jaunieguvumi - 27 eks., t.sk. bērnu žūrijas grām - 16 ( pašvald. līdz. )

Daiļliteratūra

1.Devero Dž. Negaidītais mantojums.

2. Doda K. kārdinājums. Etīde tumšsārtos toņos.

3. Ermlere F. Rīgas buča. ( Lata rom.)

4. Gross E. 15 sekundes.

5. Kazuša A. Bruno ( Lata rom.)

6. Krekle M. Ilgu putni ar sasietiem spārniem.

7. Mariņina A. Eņģeļi uz ledus neizdzīvo. 2.sēj.

8. Moja Dž. Pēdējā vēstule no mīļotā.

9. Moja Dž. Viens plus viens.

Bērnu literatūra

10. Štelmahere V. Es dzīvoju zaļajā Latvijā.

"Bērnu žūrijas- 2016" grāmatas

11. Briedis L. Saputrotā putra.

12. Cielēna M. Bērzu ballīte.

13. Eglīte E. Tikšanās laikā.

14. Ikstena N. Mātes piens.

15. Janpaule J. Tālsaruna.

16. Krisps K. Tikai ne Aivija Pokita!

17. Lindgrēne A. Emīls un Īda no Lennebergas.

18. Lūisa Dž. Sarkanais ibiss.

19. Parvela T. Ella un draugi.

20. Rauda P. Princese pa pastu.

21. Riphāgena L. Vieni paši mājās.

22. Rungulis M. Sāļās pankūkas.

23. Samauska I.  Muša, kura gribēja būt lidmašīna.

24. Zandere I. Lupatiņu rīts.

25. Zvirgzdiņš J. Lauvas rūciens.

26. Žutaute L. Kika Mika un lielā tumsa.

Nozaru literatūra

27. Mēnesss, daba, cilvēki.

Dāvinājumi - 5 eks.

1. Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Mitoloģiskā saule.

2. Tamužs V. Ķīmiķis ķemmē un saķemmē.

3. Začek S. Riga+

4. Latvijas rūpniecība pirms un pēc neatkarības atgūšanas.

5. Riekstiņš J. Padomju impērijas koloniālā politika un Latvijas kolonizācija, 1940-1990.

 

 

Jauno grāmatu diena 12.04.2016

Jaunieguvumi - 21 eks. ( t.sk.,19 eks. - par pašvald. līdz.; 2 - projekta ietvaros )

Latviešu daiļliteratūra

1. Lipska R. Fēniksa liktenim lemtie. Lata rom.

2. Repše G. Bogene.

3. Rūmnieks V., Migla A. Debess aiztur elpu.

4. Švarca S. Rotaļas mijkrēslī. Lata rom.

5. Žuravska Dz. Labirinta sindroms.

Ārzemju daiļliteratūra

6. Eljota K. Vēlos būt tev līdzās.

7. George N. Lavandu istaba.

8. Heiere Dž. Frederika.

9. Kesa K. Prinča līgava. Atlase. 1. gr.

10.Kesa K. Prinča līgava. Elite. 2. gr.

11.Kesa K. Prinča līgava. Vienīgā. 3. gr.

12. Konelijs M. Piektais liecinieks.

13. Lāgerkrancs D. Meitene zirnekļa tīklā.

14. Mariņina A. E;n;ge;li uz ledus neizdzīvo. 1. sēj.

15. Patersons Dž. Otrā iespēja.

16. Railija L. Pusnakts roze.

Nozaru literatūra

17. Blaua L. Uldis Dumpis. Zemgalietis.

18. Maklstone M. Dž. 200 krāsaini raksti.

19. Rancāne A. Saules gads. lielā diena.

Bērnu literatūra

20. Apšeniece L. Cipariņu rotaļas.

21. Smits A. T. Leo pilsētā.

 

Jauno grāmatu diena 12.02.2016

Jaunieguvumi:16 eks. par pašvaldības līdzekļiem

Latviešu daiļliteratūra

1. Auziņš A. Bez sievietēm grūti.

2. Auziņš A. Pasaules lāpītājs.

3. Avotiņa D. Divas koka karotes un roze.

4. Horna M. Liktenīgais salidojums.

5. Margēvičs T. Šķērsiela 13. Latvieša dibināts gulags.

6. Račs. G. Laikam laika nav.

7. Rušmane A. Aleksandrs. Dzīves grāmatzīme.

8. Zīle M. Sapnis par Heidelbergu.

Ārzemju daiļliteratūra

9. Fenvika L. Nams Kornvolā.

10. Nesbē Jū. Policija.

11. Nesbē Jū. Spoks.

12. Robertsa N. Ilūziju gūstā.

13. Robertsa N. Montgomeriju ģimene.

Bērnu literatūra

14. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata. 10. gr. Vecā skola.

15. Zvirgzdiņš J. Cekulaina zīle dzied.

Nozaru literatūra

16. Latviešu tautas teikas.

 

 

Jauno grāmatu diena 12.11.2015

Jaunieguvumi: 21 eks. par pašvald. līdz.

Latviešu daiļliteratūra

1. Bukšs A. Parādu piedzinēji.

2. Butrima D. Caur tinas aci.

3. Eņģele I. Labais cilvēks.

4. Krekle M. Zaudētāju guvums.

5. Liepiņa I. Mana draudzene ēna.

6. No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi.

7. Šmite L. Pilna upe.

8. Zīle M. Dullā dzeguze.

Ārzemju literatūra

9. Abdullajevs Č. Vientuļo siržu nams.

10.Devero Dž. Jasmīna smarža.

11.Džeimss P. Mirušajiem pa pēdām.

12.Džonsone M. Randiņš tējnīcā.

13.Elliss D. Adrenalīns.

14.Filipsa S.E. Varoņi ir mana vājība.

15.Hārmela K. Aizmirstības kanēļa smarža.

16.Lindstrēma I. Vasaras mēnesnīcas gaismā.

17.Makinērnija M. Mīlestības ieleja.

18. Mensela Dž. Mīlestības neparedzamās sekas.

19.Robertsa N. Sausserža saldā smarža.

20.Šlepiks A. Mans vārds ir Marīte.

21.Vuds T. Mednieks.

 

Jauno grāmatu diena 28.10.2015

Jaunieguvumi: 9 eks. par pašvald. līdz.

Daiļliteratūra

1. Apškrūma K. Dzirdēt ar sirdi.

2. Gailīte Sk. Tilts starp horizontiem.

3. Lārka S. Maoru dievietes asaras. 3. grām.

4. Nesbē J. Sikspārnis.

5. Railija L. Lavandu dārzs.

Bērnu literatūra

6. Kaula kažociņš.

7. Zelta ābele un sudraba avots.

Nozaru literatūra

8. Latv. Avīzes gadagrāmata 2016.

9. Nomakšķerē, pagatavo un apēd!                                                                                            

 

Jaunieguvumi ( Bērnu žūrijas grāmatas )( pašvald. līdz. )

1. Uldis Auseklis. Bante un tante.                                               

2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais atklājums.                                          

3. Juris Zvirgzdiņš. Miega pasaka.                                                     

4. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. No Rīgas līdz Rīgai.                  

5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas gadalaiks.                                         

6. Dina Sabitova. Cirks lādītē.                                                           

7. Arno Jundze. Kristofers un Ēnu ordenis.                                                                                 

8. Ieva Melgalve. Bulta, Zvaigzne un Laī.                                         

9. Jānis Baltvilks. Kaķuzirņi un kurmjukārkli.                                   

10. Ieva Samauska. Govs uz bagāžnieka.                                                 

11. Oidira Ava Olafsdotira. Astoņu ziedlapu roze.                           

12. Māris Bērziņš. Svina garša.                                                          

13. Inga Gaile. Vai otrā grupa mani dzird?                                       

14. Daina Tabūna. Pirmā reize.

 

 

Jauno grāmatu diena 29.04.

Jaunieguvumi ( 15 eks. )( pašvaldības līdzekļi )

 Daiļliteratūra:

Apškrūma k. Saules pieskāriens.
Judina D. Siers otrajai pelītei.
Pakraste L. Spārīte.
Puriņa I. Sirds valoda.
Doda K. Skandāliste.
Ērnestama M. Marionešu meitas.
Granausks R. Migla virs ielejām.
Kellija K. Medus karaliene.
Lehtolainena L. viņas ienaidnieks.
Tesaro K. Flirts.
     Nozaru literatūra:
Ādamsone D. Dziedātprieks.
Blaua L. Harijs Spanovskis. Nekas jau nebeidzas.
Kēniga I. Saldas un sāļas plātsmaizes.
Reinsone S. Meža meitas.
Kusiņa L. Svētku ceļvedis svētku svinēšanai Latvijā.
 
Jauno grāmatu diena 31.03.2015
 
Daiļliteratūra:
1.     Adlers-Olsens J. Lieta Nr. 64.
2.     Bauere I. Līdz septītajai paaudzei.
3.     Devero Dž. Nakts pieder mīlētājiem.
4.     Gailīte Sk. Es stāstīšu visu…
5.     Larka S. Maoru zelts. 1.gr.
6.     Larka S. Kauri koka ēnā. 2.gr.
7.     Pankola K. Vēl viena deja.
8.     Puriņš A. „Nāc droši iekšā, brāl!”.
9.     Sabaļauskaite K. Silva rerum III.
10.Vaita K. Kad pudeļkokā dzied vējš.
Bērnu un jauniešu literatūra:
      11. Es māku lasīt.
      12. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata. Nu gan neveicas.
      13. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata. Garais ceļojums.
      14. Nemiera L. Lidojums.
Pārējā literatūra:
      15. Ziedu valoda.
 
Jauno grāmatu diena 20.02.2015                                             
      (21 eks. jaunieguvumi )
Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas:
Daiļliteratūra                                                             
1.    Apsveikumi, vēlējumi.           
2.    Avotiņa D. Rūdis.                                                      
3.    Devero Dž. Šampanietis brokastīs.                        
4.    Doda K. Rozā briljanta noslēpums.                                                
5.    Gregorija F. Vētras nesēji ( 2. grām. no Tumsas ordenis ).
6.    Kalandarovs M. Vīza uz dzelmi Ārpus atļautās robežas.                          
7.    Koreckis D. Rokenrols Kremļa dzīlēs 6. Spiegi un                                              
8.    Linstrēma I. Kāzas Hardingstolmā.                         
9.    Mariņina A. Pēdējā rītausma.                      
10.Robertsa N. Kolekcionārs.                                                              
11.Zīle A. Ieva dārza dziļumā. ( Lata rom.)
Nozaru literatūra
12.Ģimenes krājumi
Bērnu literatūra
13.Svaža Ruta. Burtu pasakas
14.Vai tu zini, kā darbojas pasaule?
Dāvinājumi:
Daiļliteratūra
    1.Vidners Z. Es uzaugu Latvijā.
Nozaru literatūra
2. Aivenss S. Debesis tik tumšas.
3. Keišs St., Kazinovskis A. Reģionālā attīstība Latvijā …
4. Klaucāne A. Latvijas pēdējā sentauta turies.
5. Rancāns Dz. Truškopība.
6. Silkalns E. Par grāmatām un dzīvi.
7. Sprūžs J. Dīķsaimniecība.

 

30.10.2014  Projekta “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros saņemtās grāmatas ( 7 grāmatas par 47,89 EUR )

Daiļliteratūra
1.      Dikērs Ž. Patiesība par Harija Kebēra lietu.
2.      Ruka E. Izdzīvo. Piedzīvo. Lido.
3.      Stepnova M. Lazara sievietes.
Nozaru literatūra
4.      Fedja. Teodors. Tulio.
Bērnu literatūra
5.      Baltvilks J. Preču vilciens.
6.      Ļūdēns V. Kartupeli, kartupeli.
7.      Samauska I. Kā mirabella Mia reiz kāpostiņus rija.
 

 Jauno grāmatu diena 29.10.2014

Jaunieguvumi:
Daiļliteratūra
1.      Devero Dž. Mēnessgaismas simfonija.
2.      Jansone I. Umurkumurs, jeb, Ardievas feminismam.
3.      Jēruma I. Ugunsdzēsēju balle.
4.      Krekle M. Zeme mani nes.
5.      Lanss Ē. Detektīvs vienai vasarai.
6.      Lekberga K. Pamestais bērns.
7.      Mārtuža E. Bize vētras acī.
8.      Martuževa Br. Kopotas dzejas.
9.      Puriņa I. Terluisa.
10.Žuravska Dz. Nakts mūža garumā.
Nozaru literatūra
1.      Bērsons I. Segvārdi un segburti.
2.      Latvijas mazās Gaismas pilis.
3.      Vilks A. Traģēdija X. 1. grām.
4.      Izglītības ceļvedis 2014.
Bērnu literatūra
1.      Apšeniece L. Sēņu lietus.
2.      Taube M. Mūsu Latvija.
 
 
Jauno grāmatu diena 25.06.2014
 
Jaunieguvumi (pirkums + dāvinājums )
Latviešu literatūra:
1. Apškrūma K. Labi vārdi mūža gadiem.
2. Muciniece K. Eņģeļu acis. 3. grām.
3. Zigmonte D. Pavedieni.
4. Žuravska Dz. Testaments.
5. Valks J. Zivju gripa Šmitostā.
 
Ārzemju literatūra:
6. Brukfīlda A. Mīlestības tilti.
7. Eljota K. Mans vīrs dzīvo kaimiņos.
8. Flega F. Sveicam pasaulē, Mazulīt!
9. Gregorija F. Fortūnas rats. Lēdija Riversa.
10. Gregorija F. Laumu bērns.
11. Gregorija F. Jaunavas mīļākais.
12. Hiksone Dž. Azenkūras līgava.
13. Jangs V.P. Būda.
14. Levī M. Aiziet, lai atgrieztos.
15. Lindstrēma I. Nedēļas nogale Zēderholmā.
16. Makkols Smits A. Espreso stāsti.
17. Spārks N. Drošais patvērums.
18. Valdena L. Lielo geizeru ielejā.
 
Nozaru literatūra:
19. Fekseuss H. Māksla lasīt domas.
20. Konservēšana. Rokasgrāmata čaklai saimniecei.
21. Latviešu tautasdziesmas. 10. sēj. Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas.
22. Latviešu tautasdziesmas. 9.sēj. Jauniešu sadzīve. Puišu un meitu attiecības.
23. Broņislava Martuževa.
24. Neiburgs U. „Dievs, Tava zeme deg!”
25. Teic, māmiņa, manu darbu.
 
Bērnu/Jauniešu žūrijas – 2014 grāmatas:
1. Cielēna M. Mazais mākoņzaurs.
2. Dimsone M. Rozā kvarca brālība.
3. Kota L. Matilde un Terēze, jeb, kā būt te, tur un citur.
4. Lorēna K. Vistiņa iemīlējusies.
5. Ložiņskis M. Grāmata.
6. Pastore L. Maskačkas stāsts.
7. Ridels K. Ada un peles rēgs.
8. Rigss R. Mis Peregrīnes nams brīnumbērniem.
9. Rungulis M. lapsu kalniņa mīklas.
10. Tungala L. Daudzpusīgais ronis.
11. Uspenskis E. Tēvocis Fjodors, suns un kaķis.
12. Zvirgzdiņš J. Ahoi! Plūdi Daugavā.

 

 

Jauno grāmatu diena. 02.04.2014
Jaunieguvumi ( pirkums )
 
Latviešu daiļliteratūra:
1. Ābele I. Klūgu mūks.
2.Pakraste L. Valsis mūža garumā.
3. Zīle M. Vārdotājas brīvdienas.
 
Ārzemju daiļliteratūra:
4. Adlers-Olsens J. Vēstule pudelē.
5. Ārnstede S. Izprecinātā.
6. Devero Dž. Meitene, kas iemācīja smieties.
7. Linka Š. Mantinieki. 3.grām.
8. Makoja S. Maiznieka meita.
9. Moja Dž. Pirms atkal tiksimies.
10.Nesbē J. Leopards.
11.Robertsa N. Ēnu līcis.
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
12. Apšeniece L. Katram sava valodiņa.
13. Molds K. Baisais ceļojums.
14.Štelmahere V. Es dzīvoju Latvijā.

 

 

Jauno grāmatu diena. 04.03.2014
Jaunieguvumi ( pirkums )
 
Daiļliteratūra:
1. Avotiņa D. Dzērvju svētība.
2.Gailīte Sk. Durvis nav aizslēgtas.
3. Judina D. Mēnesis pie jūras.
4. Judina D. Ziemas blūzs.
5. Svīre M. …un neuzzinās neviens.
6. Deja S. Spoguļojos tevī. 2.grām.
7. Linka Š. Vētru laiks. 1.grām.
8. Linka Š. Savvaļas lupīnas. 2.grām.
9. Vaita K. Liedaga koki.
 
Nozaru literatūra:
10. Rancāne A. Divpadsmit Latgales loki.
11. Soloņins M. Melu tīmeklī.
 
Jauno grāmatu diena 13.02.2014
Jaunieguvumi
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
 
1. Stāraste M. Čipa un Čapa gada gaitas.
2. Vācietis O.   Astoņi kustoņi.
3. Matiass un Amadū.
 
Daiļliteratūra:
 
4. Avotiņa D. Jūlija.
5. Deja S. Atkailinos tevī.                                 
6. Deja S. Ievijos tevī.
7. Gregorija F. Baltā princese. 
8. Mensela Dž. Bez piecām minūtēm laimīgi.     
9. Koreckis D. Medniekam pa pēdām.
10.Zālīte M. Pieci pirksti.
 
Nozaru literatūra:
11. Latvijas leģendas. 1.d.                                                        
12. Latvijas leģendas. 2.d.                                                       
13. Latvijas leģendas. 3.d.

 

Jaunieguvumi augustā ( 2013 )
 
Dāvinājumi ( 2 grām. ). 
Mikule M. Mūsu mazais pārgājiens.
Ziedonis I. No Jāņiem līdz Murjāņiem.
 
Pašvaldības līdzekļi ( 9 grām. ).
    
Daiļliteratūra:
Džonsone M. Negaidīta romance.
Koreckis D. Rokenrols Kremļa dzīlēs. 5. grām.
Lekberga K. Sludinātājs.
Mārtins Č. Kalns starp mums.
 
Nozaru literatūra:
Ķepse V. Kāzas.
Skrīvele M. Latvijas ābeles.
Šteinberga A. Pedagoģiskā psiholoģija.
Volfs E. Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos.
Joku pasakas.
 
Jauno grāmatu diena 26.06.2013
Dāvinājumi:
1. Mans Ziedonis.
2. Lāksonena H. Kad gos smei.
3. Joņevs J. Jelgava 94.
4. Selindžers Dž. Uz kraujas rudzu laukā.
 
Pašvaldības līdzekļi:
1. Daudz laimes.
2. Kokle-Līviņa V. Tēvu zemes mīlestība.
 
Bērnu literatūra:
3. Draiski dzejolīši.
4. Mīlu tevi, māmiņ!
 
Nozaru literatūra:
5. Feldmane M. Augļu un dārzāju konservēšana.
6. Eiropas Literatūras vēsture.
7. Jāņu dziesmas un ticējumi.
8. Ķirbju ēdieni.
9. 3 x 9 Jāņi.
10. Mildastantes pavārgrāmata.
11. Pasopa A. Viegli pagatavojami ēdieni.
 
Jauno grāmatu diena 23.05.2013
Iepazīšanās ar „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2013” grāmatu kolekciju.
 
Pašvaldības līdzekļi:
1.Andersone L. H. Runāt.
2. Barberī M. Eža elegance.
3.Gaile I. Migla.
4. Janošs. Ak, skaistā Panama.
5. Lūisa Dž. Debesu vanags.
6. Nadina Dž. Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts.
7. Olivera L. Pirms es krītu.
8. Pēterītis un Anniņa.
9. Krauzere K. Ezera Annija.
10. Lons P. Šausmu autobuss.
11. Lorija L. Devējs.
12. Rauda P. Berts un otrā B.
13. Rozēns A. Pārsteiguma ballīte Hūbertam.
14. Vilka L. Dana medaljons.
15. Zandere I. Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti.
 
Jauno grāmatu diena 16. 05. 2013
 
Dāvinājumi.
Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca. I sēj.
 
Pašvaldības līdzekļi.
Daiļliteratūra:
1. Ziedonis I., Ikstena N. Nenoteiktā bija.
2. Krūzija Dž., Meijers B. Agnese.
3. Mariņina A. Tīģeru cīņa ielejā. 2.d.                                                   
4. Vaita K. Pārmaiņu vējš.                                                                   
5. Devero Dž. Lavandas rīts.                                                                
6. Riordena K. Romas brīvdienas.
7. Montefjore S. Absolūtās laimes meklējumos.                                    
8. Montefjore S. Mīlestības nošu raksti.
9. Montefjore S. Sirdspuksti tālumā.                                                    
10. Koulija A. Sestā atslēga.                                                                
11. Fainders Dž. Ķīlnieks.
12. Kola E. Lisabonas lieta.
13. Prestons D., Čailds L. Mirušo grāmata.
14. Prestons D., Čailds L. Tumsas rats.
15. Kuntss D. Otrais.
16. Čemberlena D. Solis pretī mīlestībai.
17. Čemberlena D. Trauslais dzīvības brīnums.
18. Greidijs Dž. Trakie suņi.
19. Kalandarovs M. Vīza uz dzelmi.
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
20. Meldras un Matīsa ceļojums vēsturē. Ūdris J. .
21. Tikai meitenēm. Pusaudžu gadi.                                                                  
22. Tikai puikām. Pusaudžu gadi.
  
Nozaru literatūra:
23.Kā izārstēt un nepieļaut sirds un asinsvadu slimības. Eselstins K.B.
 
Jauno grāmatu diena 02.04.2013
Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
 
1. Grāvīte L. Matīss un autosports.
2. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata.VI. Gandrīz noziedznieks.
3. Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata.VII. Trešais lieks.
4. Latviešu tautas dzīvnieku pasakas.
 
Daiļliteratūra:
 
5. Koelju P. Akras manuskripts.
6. Larka S. Kivi aicinājums. 3.gr.
7. Mariņina A. Tīģeru cīņa ielejā. 1. sēj.
8. Mortone K. Aizmirstais dārzs
9. Robertsa N. Dzīvot vēlreiz.
10. Sēle L. Kaislību pavārgrāmata.
11. Ziedonis I., Ziedonis R. Leišmalīte.
 
Nozaru literatūra:
12. Dreimanis V. V. Brīnišķīgais mežs.
13. Latvijā iecienīti ēdieni.
14. Plaudis A. Es un Tu.
15. Vuda E. ceļvedis origami pasaulē.
16. Ziņģītes veselības receptes.
17. Ziņģīte I., Danilāns A. Speķītim nav ne vainas.
 
Jauno grāmatu diena 05.03.2013
Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
 
1. Kinnijs Dž. Grega darbu grāmata.
 
Daiļliteratūra:
 
2. Dilana L. Debesis tepat līdzās.
3. Džeimsa E.L. Tumsa piecdesmit nokrāsās. 2.gr.
4. Džeimsa E.L. Brīvība piecdesmit nokrāsās. 3.gr.
5. Džonsone M. Baltās kāzas.
6. Filipsa S.E. Bēgošā līgava.
7. Gailīte S. Neredzamo važu gūstā.
8. Nilsena T. Apvērstās debesis.
9. Robertsa N. Otrā iespēja.
 
Nozaru literatūra:
10. Grāfa Ž. Fantastiskas zeķes.
11. Kangare V. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana.
 
Dāvinājumi:
1. Čailds L. Nāves zona.
2. Džeimsa E.L. Greja piecdesmit nokrāsas. 1.gr.
3. Strods P. Pareizraksteibas vōrdneica.
4. Bleiere D. Eiropa ārpus Eiropas… Dzīve Latvijas PSR.
5. Feldmanis I. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas
6. Lipša I. Izklaides kultūra Latvijā.
7. Meli, blefs, avantūra.
8. Tici sev.
 
Jauno grāmatu diena 12.02.2013
LNB programmas ietvaros saņemtās grāmatas:
 
1. Banga V. Rīgas jūgendstils.
2. Bauere I. Ede, Pumpura sieva.
3. (Divas) puses: Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās.
4. (Divas) puses. Latviešu kara stāsti. ( klausāmgrāmata 0
5. Gimpels J. Arhitektūras vēsture.
6. Kaminska R. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā.
7. Klētnieks J. Svētie noslēpumi.
8. Kofmans Z.P. Kurzeme… francūža acīm.
9. Lasmanis M. Vārdi un mūzika.
10. Latvijas vēstures atlants.
11. Linna V. Nezināmais kareivis.
12. Margēvičs T. Zigfrīda Annas Meierovica sadalītā mīlestība.
13. Radiņš A. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē.
14. Repše G. rakstnieki ir. Gadsimta sākuma skatiens.
15. Segliņš V. Senās Ēģiptes rakstu krājumi.
16. Streičs J. 1991. Tas garais cilvēkbērna gads.
17. Zanders O. Ko Kurzemes meži un jūra šalc.
 
Dāvinājumi: 
1. Ziemeļlatgales lasījumi I.
2. Lāce D. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts J.D. Felsko.
3. Roze M. Rozes laiks.
4. Vilipsons A. Vilipsons.
 
Jauno grāmatu diena 14.01.2013
Balvu CB projekta ietvaros saņemtās grāmatas ( 50 eks. par Ls 311,06 )
 
Daiļliteratūra:
1. Aleksijeviča S Černobiļa.
2. Blaumanis R. Rūdolfa stāsti.
3. Bolis J. Likuma ēnā.
4. Brontē A. Agnese Greja.
5. Deģis A.D. Mellsila pirāti.
6. Druva M. Vai Andrejs Eglītis?
7. Erskina B. Čuksti smiltīs..
8. Hānbergs Ē. Janeks uzmeklē Birznieku.
9. Heniņš A. Smilšu pulkstenī birst cits laiks.
10. Heniņš A. tur Pērkons nikni jodus dzenā.
11. Heniņš A. Velnakmens veļas.
12. Indulēna M. Geišas pasakas.
13. Judina D. Dīvainais Līgovakars..
14. Kļavis A. Ceļojošā cirka gūstekņi. Viņpus vārtiem.3.gr.
15. Kolbergs A. Dumpis uz laupītāju kuģa.
16. Lekberga K. Akmeņkalis.
17. Oksanena S. Attīrīšanās.
18. Rušdi S. Pusnakts bērni.
19. Sēle L. Poga ar sudraba rozi..
20. Svečenovska I. Hanss Kristians Andersens.
21. Zīle M. Trīs košas dāmas.
22. Žīgure A. Es stāstu par Latviju.
23. Žuravska Dz. Atgūtās pajumtes. Skarbajā krastā. 5. gr.
 
Nozaru literatūra:
24. Āboliņa Singajevska V. Mans mūžs.
25. Blaua L. Jānis Paukštello. Tintē, bet balts.
26. Kā veidot tradīcijas.
27. Kraukle D. Gadatirgi Latvijā. Latgale.
28. Kursīte J. Kāzas Latgalē.
29. Lieldienu grāmata.
30. Mazvērsīte D. Raimonds Pauls. Pieskāriens.
31. Plaudis A. Nogrimusī Eiropa.
32. Sēja G. Latvieša virtuve.
33. Spēles ceļiem tuviem un tāliem.
34. Šneidere M. Eduards Smiļģis.
35. Šulce H. Vācijas vēsture.
36. Zvaigzne J. Jūnijs. Litene. 1941.
37. Žīgure A. Viņi. Ceļā.
 
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
 
38. Grāvīte L. Matīss iepazīst teātri.
39. Gudru ņēmu padomiņu.
40. Klišāns V. Matīss spēlē hokeju.
41. Ķestere I. Skolas spoks.
42. Ļovina R. Apburtās zemes pasakas.
43. Meiteņu grāmata.
44. Rainis J. Dzejoļi bērniem.
45. Riordans R. Zibens zaglis.
46. Samauska I. Princešu grāmata.
47. Vismīļākā pasaku grāmata.
48. Peterī K. Saules karaliene.
49. Sundstens B. Mana pirmā grāmata par klimatu un laiku.
50. Tieva, gara tēva josta…

                   

                         2013. gads

 
Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 14.11.2012
Jaunieguvumi – 13 grām. ( pašvaldības līdzekļi )
 
Daiļliteratūra
1. Balode I. Rīga – Pekina, jeb Ceļošana un izdzīvošana nesezonā.
2. Di Morjē D. Karaļa ģenerālis.
3. Heilijs A. Viesnīca.
4. Judina D. Dīvainais Līgovakars.
5. Kārtere A. Vakari cirkā.
6. Koreckis D. Pa velna pēdām.
7. Lekarē Dž. Uzticīgais dārznieks.
8. Makkalova K. Divpadsmit.
9. Vargass Ljosa M. Pilsēta un suņi.
10.Veisbergere L. Harry Winston briljantu medības.
11.Višņevskis J. L. Bikini.
 
Nozaru literatūra
12. Galēja I. Konservēšanas rokasgrāmata.
13. Sirdij mīļas dziesmas.
 
Dāvinājumi - 4 grām.
 
1. Daukšts B. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām.
2. Fon Mikes L. Birokrātija.
3. Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls.
4. Zunda A. Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie ( 1930-1940 ).
 
 

 

Jauno grāmatu diena 24.05.2012
Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
Daiļliteratūra
Latviešu autori:
1. Ikstena N. Besa
2. Kokle - Līviņa V. Kad Jāņu gredzenos savīti mūži
3. Latviešu blēņu stāsti
4. Lukjanskis E. Sieviete visam mūžam
5. Muciniece K. Eņģeļu acis. 2. grām. Vēstules
6. Zelčs P. Anekdošu – humora mistris. 1. grām.
7. Žuravska Dz. Senču mantojums un lāsts
8. Rancāne A. Bezdelīgu pasts
9. Svīre M. Māsas
10. Kūlis Ē. Mana Anete mersedesā
11. Rūmnieks V., Migla A. Viestura zobens
12. Laimi vēlot
 
Ārzemju autori:
13. BrukfīldaA. Pastaiga mākoņos
14. Koreckis D. Rokenrols Kremļa dzīlēs 4. Vēl viens spiegs
15. Filipsa S. E. Dienvidu roze
16. Hailenda T. Kritušie eņģeļi
17. Lī Linda F. Dūjas ceļš
18. Šiškins M. Vēstulnieks
19. Maknota Dž., Devero Dž. Mīlas veltes
20. Pankola K. Krokodilu dzeltenās acis
21. Nesbē Jū. Atriebes dieviete.
 
Bērnu un jauniešu literatūra”
22. Dreiže L. Naktstauriņš
23. Disnejs. Vinnijs Pūks Labas manieres
24. Samersa Dž. Meža burvja meita
 
Nozaru literatūra:
25. Lielbārdis A., Boiko M. Psalmu dziedāšana Latgalē
26. Romanova O. Aptieciņa tavā virtuvē
27. Naita L. Šūšana un izšūšana. Rokasgrāmata
28. Treimane G. Telpiskas atklātnes
29. Vokers N. V. Svaigas dārzeņu un augļu sulas
30. Pucena S., Vītola I. Tautas aptieka. Tradīciju burtnīca
31. Karojošā piemiņa 16. marts un 9. maijs
32. Rancāns A. Šaipus. Viņpus
33. Kaškure A. Koki un krūmi Latvijas dārzam
34. Silfa M. Iedvesmas tavai dvēselei

 

 

Jauno grāmatu diena 04.04. 2012
Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
 
Daiļliteratūra:
Aljende Isabella. Fortūnas meita
Aljende Isabella. Sēpijas portrets
Devero Džūda. Kaisles naktis
Difenbau Vanesa. Ziedu valoda
Garsija Kami. Skaistā tumsa
Hēgs Pēters. Klusā meitene
Keita Lorena. Kaislība
Larka Sāra. Balto mākoņu zemē
Larka Sāra. Maoru dziesma
Nikolss Deivids. Viena diena
Olivera Lorena. Delīrijs
Robertsa Nora. Mīlas svelme
Sabaļauskaite Kristina. Silva Rerum II
Valdena Laura. Maorietes lāsts
Višņevskis J. L.Vientulība tīmeklī
 
 
Literatūra bērniem un jauniešiem:
Dots devējam atdodas
Kinnijs Džefs. Grega dienasgrāmata.
 
Nozaru literatūra:
Zelmene Māra. Riti, dziesmu kamolīti. 3.
 
 
KKF mērķprogramma:
Bula Dace. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa
Kroders Oļģerts. Mēģinu būt atklāts.
„Mēs. XX gadsimts”.

 

 

Jauno grāmatu diena 12.03. 2012
27 grāmatas - iegādātas par pašvaldības līdzekļiem
 
Latviešu daiļliteratūra:
Auziņš A. Klausās un smej.
Avotiņa D. Vīramāte.
Freimanis M. Cilvēks parastais un viņa dienasgrāmata.
Martuževa Br. Deg uguntiņa.
 
Ārzemju daiļliteratūra:
Aljende I. Garu nams.
Devero Dž. Karaļa sala.
Hora R. Stikla mākslinieka meita.
Koreckis D. Antikillers 3. 2. grām.
Norta F. Savvaļas ķirši.
Stoketa K. Kalpone.
 
Bērnu un jauniešu literatūra:
Iededzies par savu tautu, valsti un valodu!
Interesantas vietas. Aizraujošā bērnu enciklopēdija.
Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata: Neērtā patiesība.
Mana pasaku ābece.
Nemiera L. Kaķa lāsts.
Sjūela A. Melnais Skaistulis.
Dziesmas bērniem
Gračovs A. Kas jāzina katrai meitenei.
Gračovs A. Kas jāzina katram zēnam.
 
Nozaru literatūra:
Birzkofs I. Mūzikas terapija depresijas ārstēšanai.
Karaša D. Latviešu sadzīves tradīcijas un godi.
Kumelītes.
Ķiploki.
Latviešu cimdu raksti.
Stengrūms Dž. Dižas idejas mazā grāmatā.
To nedrīkst nezināt!
Zima D. Visi horoskopi.

 

2012. gads

Jauno grāmatu diena 08.12.2011
Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
Daiļliteratūra:
 
1. Dreiže L. Laimes monitorings
2. Judina D. Tase melnas kafijas
3. Džonsone M. Neprātīgā vasara
4. Keita L. Eņģeļu mīlestība. 2. gr.
5. Makeigs D. Reta Batlera ļaudis
6. Šefanovska I. Ziemassvētku ludziņas
 
Nozaru literatūra:
7. Cellere S. Ziemassvētku rotājumi
8. Čakare L. Dievs māca man savus baušļus
9. 400 veselības augi Latvijā
10. Jansone I. Vīrs dzer! Dēls dzer! Ko iesākt?
11. Jansone I. Zog! Ko iesākt?
12. Lapsa L. Cits ķēķis
13. Padziedāsim jautras dziesmas
14. Sēja G. Svētki un maltītes
 
Jaunieguvumi ( dāvinājumi )
 
15. Āze A. Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus, sīkkrūmus un liānas
16. Zīle M. Pīrādziņ, atvaino!...

 Jauno grāmatu diena 08.11.2011

 Jaunieguvumi ( pašvaldības līdzekļi )
 
 Daiļliteratūra:
1. Apškrūma K. Liepu un ozolu paēnā
2. Doda K. Kreļļu bandīti
3. Filipsa S. E. Tauriņa efekts
4. Gailīte A. S. Dzirkstis no dievišķās uguns
5. Gailīte S. Taureņa lidojums akmenī
6. Gailīte S. Vienā dienā – visa dzīve
7. Gulbis H. Brīnišķīgā dzīve
8. Judina D. Tik vienkārši
9. Kellija K. Tikai reizi dzīvē
10. Makkalova K. Rēgs
11. Petersons P. Prom ārā zirgus zagt
12. Svīre M. Audums kāzu kleitai
13. Žuravska Dz. Ne jau pēdējo dienu dzīvojam
 
14. Osmanis J. Kūleņkūleņiem
15. Mana valoda ir mans gods
  
 Nozaru literatūra:
16. Ikšelis A. Ceļojums mākslas pasaulē
17. Marinēšana, skābēšana, sālīšana
18. Zelta šlāgeri
 
Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 01.07. 2011
Iegādātas 16 grāmatas ( pašvaldības līdzekļi )
 
Daiļliteratūra
1. Dīns Dž. Nozieguma anatomija.
2. Grietēna M. Kad visi striķi trūkst
3. Haida E. Abortu daktere
4. Hārtlijs E. Dž. Atreja maska
5. Henrija V. Ģimenes dēka
6. Kostello Dž. Sekojot laimes putnam
7. Lesinga D. Bens pasaulē
8. Lesinga D. Piektais bērns
9. Makjuans I. Česilas pludmalē.
10. Millere H. Elpas šūpoles
11. Pārksa A. Mans mīļais itālietis
12. Sabaļauskaite K. Silva Rerum
13. Skots M. Burve
14. De Spirito D. Divatā ar Tokio Hotel
15. Mejs S. Lielo domu mazā grāmata
 
Nozaru literatūra
16. Kārnegijs D. Panākumu māksla
 
Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem 27.05.
 
Grāmatas par pašvaldības līdzekļiem
Bērnu un jauniešu literatūra
1. Cellere E. Kima var būt stipra
2. Cielēna M. Deguns debesīs
3. Havukainena A. Tatu un Patu ērmīgās ierīces
4. Kronbergs J. Mākoņu grāmata
5. Olte M. Matīsa piedzīvojumi mežā
6. Rauda P. Princese Skella un Leta kungs
7. Šmits Ē.E. Oskars un Rozā dāma
8. Tans Š. Aizpilsētas stāsti
9. Vīslandere J. Mūmammas pavasara tīrīšana
10. Zandere I. Princešu piedzīvojumi
11. Zvirgzdiņš J. Mufa
 
Daiļliteratūra
12. Džeimsa Ē. Dzeguzes nams
13. Evanss N. Drosmīgie
14. Gārdners Ē. S. Jaunava krustcelēs
15. Gortners K. V. Kastīlijas mantojums
16. Konelijs M. Putnubiedēklis
17. Koreckis D. Antikillers 3. 1. grām.
18. Lindsa G. Zelta bibliotēka
19. Mensela Dž. Mīlestības loterija
20. Montefjore S. Tiksimies zem mīlas koka
21. Robārdsa K. Aušīgā lēdija
22. Tjunītis A. Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā
23. Žuravska Dz. Skarbajā krastā. 6. grām.
 
Nozaru literatūra
24. Brice B.Vingrosim ar dziesmiņu
25. 100 dziednieki Latvijā
26. Gardi konservi ģimenei
27. Grīnbergs A. Latvijas ūdenskritumi un krāces
28. Jansone I. C vitamīna noslēpumi
29. Jansone I. Ēdīsim pirmos pavasara vitamīnaugus – rabarberus un skābenes
30. Meža veltes veselībai un uzturam
31. Sēņu gatavošanas receptes
32. Skrīvele M. Augļu koku un ogulāju veidošana
 
LNB dāvinājumi
Nozaru literatūra
1. Izglītības Ceļvedis 2011
2. Kīslings K. Jūs sveicina mīlestība
3. Kristīgās augstākās izglītības stratēģija: pieredze un perspektīvas Latvijā
4. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem ( māc. grāmata )
5. Svētais Meinards – pirmais Latvijas bīskaps

 

Jauno grāmatu diena bērniem un jauniešiem 27.04. 2011
Krājumā ienākušas jaunas grāmatas
( 21.04. 2011 )
 
Bērnu un jauniešu literatūra
 
1. Blaitona E. Slavenais pīlēns Tims.
2. Grīva Ž. Pasaka par Diegabiksi.
3.Greiems K. Vējš vītolos.
4.Gudru ņēmu padomiņu.
5. Kers P. B. Piedzīvojums ar Ehnatonu. 1. grām.
6. Kers P. B. Babilonas Zilā džine. 2. grām.
7. Kers P. B. Kobru karalis no Katmandu. 3. grām.
8. Kiplings R. Džungļu grāmata.
9. Loftings H. Stāsts par doktoru Dūlitlu.
10.Milns A. Vinnijs Pūks un viņa draugi.
11.Peivere M. Spoku mednieks. 5. grām.
12.Rungulis M. Aste, ko luncināt.
13.Skalbe K. Pasakas.
14.Zvirgzdiņš J. Bebru atgriešanās.
 
Daiļliteratūra
 
1. Avotiņa D. Kad lausks cērt.
2. Garsija K. Daiļās būtnes.
3. Keita L. Eņģeļu nakts.
4. Sent-Ekziperī A. Kara lidotājs.
5. Virza E. Straumēni.
6. Zuja A. Slepenais spēks.
 
Nozaru literatūra:
 
1. Adītas cepures.
2. Brauburgere B. Zīdaiņu masāža.
3. Franka A. Izsmalcinātas pērļu rotas.
4. Huga V. Adītas zeķes, veselīgas dzijas zeķes, tamborētas zeķes.
5. Huga V. Adīsim cimdus!
6. Kļaviņa I. Gaisīgās pērlīšu rotas.
7. Klinkerte M. Stikla pērlīšu rotas.
8. Liepa A. Es jau adu.
9. Ulmere B. Adīsim zeķes!
Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem 16.02.2011
Dāvinājumi no Latgales KC
         ( saņemti 25.01.2011)
 
1. Budže A. Latvijas Romas katoļu priesteri. 2. d.
2. Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs.
3. Zeile P. Latgale un tās ļaudis.
4. Latgales Māras ceļš. Audiovizuālais materiāls
 
Dāvinājumi no LNB
       ( saņemti 28.01. 2011 )
 
Daiļliteratūra:
1. Liepa A. Kumeļa gadi.
2. Veronesi S. Rāmais haoss.
 
Nozaru literatūra:
1. Jansone – Zirnīte A. Laikam klāt laiks.
2. Jansons J. A. Latviešu masku gājieni.
3. Jaunā Derība.
4. Pūķis M. pašu valdība