Upītes bibliotēka

Upītes bērnu folkloras kopas vēsture

Upītes bērnu folkloras kopas vēsture:

 Upītes bērnu folkloras kopas vadītāja Ligita Spridzāne ir: 2014.- šobrīd.
Irēnas Slišānes un Upītes bērnu folkloras kopas darbība:
 
Upītes bērnu folkloras kopas vadītāja I. Slišāne ir:          1983. – 2014.
        
         Upītes bērnu folkloras kopa no tās darbības uzsākšanas pirmajām dienām visaktīvāk iekļaujas tradicionālajos gadskārtu – ierašu svētkos un pasākumos Upītē un rīkotajos darba svētkos.
 
Pirmais starptautiskais folkloras festivāls „Baltica” Lietuvā, piedalos kopā ar Upītes un Rekavas etnogrāfiskajiem ansambļiem:             1987.
 
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, piedalās Upītes bērnu
folkloras kopa un Upītes etnogrāfiskais ansamblis:                   1988.
 
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”:                              1991.
 
Piedalīšanās starptautiskajā folkloras festivālā „Baltijas bērnu balsis” Cēsīs:                                                                                      1992.
 
Starptautiskais bērnu festivāls Turcijā:                                      1995.
 
Piedalīšanās Latgales TV festivālā ar Upītes bērnu folkloras kopu: 1995.
Piedalīšanās kultūras programmā Starptautiskās atturībnieku organizācijas IOGT rīkotajā Austrumu – Rietumu un Baltijas seminārā 1995.
 
Kūkovas novada folkloras svētku „Es pats” organizēšana Upītē:            1999.
Kūkovas novada bērnu un jauniešu Folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku” Upītē.                                                                                      2000.
Kūkovas novada folkloras svētku „Vys iz Reigu, vys iz Reigu”
organizēšana Upītes pamatskolā:                                             2001.
 
Piedalīšanās Kūkovas novada folkloras svētkos „Visi man labi bija, ja es pati laba biju”Kārsavā ar Upītes bērnu folkloras kopu:              2002.
 
Piedalīšanās folkloras festivālā „Es pasēju vienu pupu” Lietuvā ar Upītes bērnu un jauniešu folkloras kopu:                                       2002.
 
Kūkovas novada folkloras svētku „Gonūs mani muote syuta”organizēšana Upītē:                                                 2003.
 
Piedalīšanās l. „Vaduguns” 2004. gada kalendāra Atvēršanas svētkos „Baltais mantojums” Baltinavā.                                                      2004.
Projekta vadītāja VKKF atbalstītajam projektam Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu folkloras svētkiem „As pīdzymu māminei apeneiša vīglumini”:                                                          2004.
 
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”:                              2004.
Upītes bērnu folkloras kopas dziedāšana filmēta Latvijas TV raidījumā „Nāc līdzi”.                                                                                    2004.
Dalība Šķilbēnu pagasta rīkotajā pasākumā „Muna tāva zemīte”.2004.
 
Piedalīšanās Kūkovas novada folkloras svētkos „Es apsēju linu druvu”Rekovā:                                                                       2005.
Piedalīšanās Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos 2005.
Dalība Dzejas dienās Vectilžā                                                       2005.
Dalība kultūrprogrammā pasākumā „Sakoptākais pagasts”         2005.
Kultūrprogrammas sniegums pasākumā „Upītes skolai – 95”      2005.
 
Projekta vadītāja VKKF atbalstītajam projektam Kūkovas novada folkloras svētkiem „Īgraškas no Aizkrešķiem līdz Aizgavēņiem”: 2006.
Piedalīšanās Balvos krievu kultūras biedrības rīkotajā pasākumā „Maslenica”                                                                                   2006.
 
Kūkovas novada folkloras svētku „Es pūriņu pielocīju ne miedziņu izguļot” organizēšana Upītē:                                                        2007.
 
Celaiņu aušanas prasmju demonstrēšana un mācīšana bērnu folkloras nometnē Medņevā:                                                                           2007.
Kultūras pasākumā Balvos, sagaidot valsts prezidenti Vairu Vīķi – freibergu.                                                                                         2007.
 
Kūkovas novada folkloras svētku „Maizes ceļš”organizēšana Upītē: 2008.
Sadancošanās kopā ar Balvu bērnudārza „Sienāzītis” bērniem           2008.
 
Amatu prasmju demonstrēšana un mācīšana kopā ar Upītes bērnu folkloras kopas dalībniekiem Viļakā:                                              2008.
Amatu prasmju demonstrēšana Balvos Valsts prezidenta Valda Zatlera ciemošanās reizē.                                                                     2008.
Filmēti dažādos kultūras pasākumos filmai „Dziedošais pagasts” 2008.
 
Dalība Lietuvā Kauņā Vitauta Dižā universitātes Letonikas centrā Latviešu valodas propogandas pasākumā.                                    2009.
Piedalīšanās projektā „Tradicionālās kultūras pārmantošana Upītē: Upītes puses tautas danču, vakarēšanas dziesmu, aušanas, masku gatavošanas un Ziemassvētku čigānos iešanas meistardarbnīcas            2009.-2010.
 
Bērnu un jauniešu folkloras festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku”organizēšana Ziemeļlatgalē Upītē: :                                       2010.
Meistardarbnīcas Viļakā (aušana ar celu dēlīšiem, svilpīšu gatavošana,draudzības rokassprādžu gatavošana,aušana uz rokas stellītēm, puzuru gatavošana), pasākumā „Skanošā sestdiena”                                    2010.
 
         Folkloras kopa piedalās ar kultūrprogrammām visos Upītes kultūrvēstures muzeja rīkotajos pasākumos (1993. – šobrīd) un katru gadu 1. jūnijā ņem aktīvu dalību kultūrprogrammās Latgales zinātnieka Mikeļa Bukša piemiņas pasākumos Plešovā pie piemiņas plāksnes.
 
Upītes bērnu folkloras kopas dalība Starptautiskajā bērnu un jauniešu Folkloras festivālā „Pulkā eimu, pulkā teku” pa gadiem:
 
1989 .- Rīgā, 1992. - Preiļos, Rīgā,1993. – Rīgā, 1994. – Gaigalovā, Rīgā, 1995 - Rēzeknē, Rīgā., 1998. – Makašānos, Turaidā, Rīgā, 2002. – Tērvetē, 2003. – Koknesē, 2006.- Kuldīgā, 2008.- Rīgā, 2009. – Rēzeknē
 
 
Folkloras kopu saietos Balvos pa gadiem:
1998., 2000., 2002., 2006.
 
         Piedalīšanās kultūras programmu sacīkstēs „Vedam danci” pa gadiem:
2007. – Rēzekne, Rīga, 2008. – Rēzekne, Rīga, 2009. – Rēzekne, 2010. – Rēzekne, Rīga.
 
 Folkloras kopa ierakstīta Latvijas radio un izdotajā kasetē „Pulkā eimu, pulkā teku”.