Upītes bibliotēka

Prese

Preses izdevumi 2024. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā Pasaules vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9.  Žurnāls "IR"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Žurnāls "Patiesā dzīve"

12. Žurnāls "Praktiskais latvietis" http://latvijasmediji.lv/uznemumi-un-zimoli/praktiskais-latvietis/

13. Žurnāls "Lauku Māja"

14. Žurnāls "Ievas Veselība"

15. Ievas padomu avīze. Dāvinājums.

16. Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums"BALVU NOVADA ZIŅAS"

17. Rīgas Laiks.

 

Preses izdevumi 2023. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā Pasaules vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9.  Žurnāls "IR"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Žurnāls "Patiesā dzīve"

12. Žurnāls "Praktiskais latvietis" http://latvijasmediji.lv/uznemumi-un-zimoli/praktiskais-latvietis/

13. Žurnāls "Lauku Māja"

14. Žurnāls "Ievas Veselība"

15. Žurnāls "Mans dārzs"

16. Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums"BALVU NOVADA ZIŅAS"

17. Rīgas Laiks.

 

Preses izdevumi 2022.gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā Pasaules vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9.  Žurnāls "IR"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Žurnāls "Patiesā dzīve"

12. Ievas padomu avīze

13. Žurnāls "Praktiskais latvietis" http://latvijasmediji.lv/uznemumi-un-zimoli/praktiskais-latvietis/

14. Žurnāls "Lauku Māja"

15. Žurnāls "Ievas Veselība"

16. Balvu novada pašvaldības informatīvais izdevums"BALVU NOVADA ZIŅAS"

17. Rīgas Laiks.

 

Preses izdevumi 2021.gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā Pasaules vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9. Žurnāls "Ievas māja"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Viļakas novada informatīvais izdevums "Viļakas novadā"

12. Žurnāls "Ilustrētā Zinātne" https://www.ilustretazinatne.lv/

13. Žurnāls "Praktiskais latvietis" http://latvijasmediji.lv/uznemumi-un-zimoli/praktiskais-latvietis/

14. Žurnāls "Lauku Māja"

15. Žurnāls "Ievas Veselība"

16.Žurnāls "Astes"

17.Rīgas Laiks.

 

Preses izdevumi 2020. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā Pasaules vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9. Žurnāls "Ievas māja"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Viļakas novada informatīvais izdevums "Viļakas novadā"

12. Žurnāls "Mājas viesis"

13. Žurnāls "Praktiskais latvietis"

14. Žurnāls "Ievas Dārzs"

15. Žurnāls "Citāda Pasaule"

16. Rīgas Laiks.

 

Preses izdevumi 2019. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls "Klubs"

4. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

5. Žurnāls "Ilustrētā vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

6. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

7. Žurnāls "Ieva"

8. Žurnāls "Zintnieks"

9. Žurnāls "Ievas māja"

10. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

11. Žurnāls "Praktiskā astroloģija"

12. Žurnāls "Omītes zālītes"

13. Viļakas novada informatīvais izdevums "Viļakas novadā"

14. Nacionāli konservatīvs dienas laikraksts "Latvijas Avīze"(pusgadam)

15. Žurnāls "Mājas viesis"(pusgadam)

16. Žurnāls "Praktiskais latvietis"(pusgadam)

17. Rīgas Laiks

 

Preses izdevumi 2018. gadam

1. Žurnāls "Ievas stāsti"

2. Žurnāls "100 labi padomi"

3. Žurnāls jauniešiem "Juniors" https://junioriem.lv/ 

4. Žurnāls "Klubs"

5. Žurnāls "Dari pats" https://www.daripats.lv/

6. Žurnāls "Ilustrētā vēsture" https://www.ilustretavesture.lv/

7. Žurnāls "A 12-ceļš uz Latgali"

8. Žurnāls "Ieva"

9. Žurnāls "Ilustrētā zinātne" https://www.ilustretazinatne.lv/

10. Žurnāls "Zintnieks"

11. Žurnāls "Ievas māja"

12. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns" http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=700

13. Žurnāls "Praktiskā astroloģija"

14. Žurnāls "Omītes zālītes"

15. Viļakas novada informatīvais izdevums "Viļakas novadā"