Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Izstāde "Mans iekšējais spēka koks". 17.04.2024.

LadyLeader projekta, par sevis izzināšanu, ietvaros tapušie darbi Lazdukalna kopienā. Vadītāja Anita Stalidzāne.