Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Virtuālais pieskāriens mūspuses dzejdariem

 
Un visiem tiem, kam lemts ar mani blakus
Šai saules ceļā kādu brīdi iet.
Es vēlētos vien saules starus dāvāt
Un viņu gaismā mazliet sildīties.
Vija Birkova ( Laganovska)

 

Kad rudens darbi gandrīz apdarīti, vējos savu danci sāk griez krāsaino lapu virpuļi, kad rītos zeme klāta ar balto salnas palagu, kad līdz ar pēdējiem dzērvju kliedzieniem mūs pārņem skumjas, tad ir laiks savu dvēseli pasildīt dzejas saulē.

Ne vienmēr jābrauc un jāmeklē tāli un visā Latvijā atzīti dzejdari. Izrādās mums blakus ir cilvēki, kas savas domas spēj ietērpt ritmiskos pantos. Mūsu, Lazdukalna pagastā, to ir krietns pulciņš.

…Dievs es nezināju, ka neprotu mīlēt
Es nezināju, ka neprotu mīlēt sevi_
Palīdzi man lūdzu…
Palīdzi man mīlēt sevi tad,
Kad citi peļ, kad nosoda un kājām dubļos min….
Lūgums “ Balvu rajonam -60” 102.lpp.

 

Dzejoļu krājums “ 2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” Vijas pirmais dzejoļu krājums iznācis 2017. gadā nogalē.

Vakar beidzās vīza
Palikām katrs pie savas robežas
Domā robeža taisna vai
līkumaina līnija
cilvēki var sadoties rokās vai vismaz
ielūkoties viens otrā?
Tax free zona starp robežām
ar noteiktu laika limitu
skatos uz tavu muti
ar savējo
ne tāpēc ka nebūs reiz robežu
tu neatkāpsies
Pie robežas “ 2 soļi pirms Pleskavas divīzijas” 46.lpp.

…Kad rudens krāsās ieejam,
Sev ziedu gaismu sasmeļam,
Tad skolas durvis atveram,
Un atkal draugus satiekam.
Tālu sauks mūs debessjums,
Sirds pēc pirmās skolas skums,
Vienmēr prātā paliks mums
Skolas bērzu šalkojums. …
Skolotāja ir vārdu autore “ Dziesma Eglainei Skolas himna” 

 

…Visu, kas nomāc un plosa,
Izmetu ārā aiz sliekšņa.
Visu, par ko esmu droša,
Glabāju nākošām dienām.
Mājas “ Balvu rajonam-60” 106.lpp.

..Vai grūti mūžu dzīvojusi esmu
Vai laimīgs tas, kas to gan pateikt spēs.
Vējš nesis laukos vieglu ziedu dvesmu,
Un augļu smagums bijis pazarēs
Gan sviedros mirkts un saullēkts gaidīts pļavās,
Gan dubļos grimts n un miglas vālos ciests
Un dzimtas koku kuplojusi esmu
Un sajutusi to kā nāve dveš….
Kaļvu Arei 80 gadu jubilejā

 

Kā savas jūtas nosaukt vārdā,
UN vispār par tām padomāt.
Kā sevi palutināt biežāk
Un kā par kreņķiem neraudāt?
Kā redzēt, ka ir zāle zaļa,
Šai laikā, kad jau rudens nāk?
Jo iznāk man pa peļķēm bradāt,
Bet var jau arī savādāk. …
Mana pašatklāsmes vēstule “ Balvu rajonam – 60”  103.lpp.

 

Sveika vōrna!

Kō skrīn pa gaisu ar atplāstu kņobi, nūkūdējuse kōrna
Kū dūmoj, kū jyuti;
Voi čārkdama lomoj kū,
Voi kam sveicīņus syuti:
Varbyut, nūsamatuse iz molkas grādas,
Sirdi kroti syudzi sovas bādas?
Bet varbbyut čārcūt stoba golā stōvi,
Pīsaucūt kaidam nalaimi voi nōvi?!
Tūmār apskaužu tevi –
Voi es, cylvāks , varu,
Kai tu, nūdzeivōt myužu tik garu! Ari dabasu tōlumūs lidoj tu breivi,
Rōdīs, esi apmīrynōta ar dzeivi…
Dialogs ar vōrnu “ Tāvu zemes kalendars 2015” 335.lpp.

 

…Kod rodi un draugi pēc dzeives Anglijā un Īrijā rauga,
Bet zemeite borōtōja ar Kryumim nazōlem aizaug , turīs!
Sovai zemeitei tici, ceri un mīļoj – tod veiksīs,
Un ite – kai strōpe un pokuta – krize kodnavīn, agri voi vēli, beigsīs
Latgalīt,turīs! “ Olūts,17” 151.lpp.

 

…Gribas pa kļavlapu parketu staigāt,

 Ceriņu laimītes paslepus vākt,
Slēpties no lietus zem bērza zariem,
Visu no jauna man gribas sākt.
“Manai skolai” Vaduguns,2009g.,3. okt.,
 6.lpp.

 

Paņem mani aiz rokas
Un aizved miglas pļavā,
Kur puķaina rasa rītos,
Un smilgas čukst vēju balsī
Aizved mani pļavā,
Kur virmo no laimes gaiss,
Paņem kausu un pielej pilnu:
Pasmel no pļavas laimi.
Tad malkosim laimi no kausa
Un vērosim pļavu rasā,
Un varbūt pat sadzirdēt spēsim,
Ko sapņu bites mums dūc.
*** “ Balvu rajonam-60-“  107.lpp.

>>>Pīskļaun , lyudzu, ticeibai savai,
Lai byudiņš nu skumeiga laimeiguoks kliust,
Kūpā lyudzūtīs vysai tautai,
Dīveņš paleidzēs nūsorguot tū!
“isaklausi, lyudzu! “ Latgales sirdspuksti”

 

Kādam vienmēr būs zvaigznes par spožu,
Kādam saule būs pārāk koša,
Kādam dzīve liksies bezgala droša,
Bet šī pasaule vienmēr ir pārejoša…
Kaut nevar mīlēto, kuru nīsti
Kaut pasakās prinči nekad nebūs īsti,
Tu domās vienmēr mazliet sapņos klīsti
Un mīli kādu, kuru nemaz nepazīsti.
Sirdī saule nekad nenoriet. “Balvu rajonam -60” 104.lpp.

 

Ja ir radusies interese par citiem šo autoru darbiem , tad dodies uz Lazdukalna bibliotēku un novadpētniecības stūrīti tevi gaidīs šo dzejdaru darbi,kas apkopoti mapēs, te būs iepēja arī paklausīties disku  Dzejnieki un prozas darbu autori Rugāju novadā” pašu dzejnieku izpildījumā, kas tapis Rugāju novada vidusskolā 2018. gadā Velgas Smoļakas vadībā.