Lazdukalna bibliotēka

Navigation

Datubāzes

Lazdukalna bibliotēkā pieejamās datubāzes

 

*SPIEŽOT UZ ATTĒLIEM, TIEK ATVĒRTA KONKRĒTĀ DATUBĀZE

 

BALVU REĢIONA KULTŪRVĒSTURES DATUBĀZE
Datubāze satur vairāk kā 1100 informācijas vienību par lokālo kultūrvidi, vēsturi, kolektīviem un personībām, taču darbs katru gadu tiek sistemātiski turpināts. Šobrīd tā sastāv no 9 sadaļām – Personības, Kultūrvēstures objekti, Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji, Kultūras iestādes, Kolektīvi un pasākumi, Tūrisma objekti, Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, Balvu reģiona Enciklopēdija, Laikraksta “Vaduguns” arhīvs.


3td E-GRĀMATU BIBLIOTĒKA

Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā. Detalizētāka informācija par e-grāmatu vietni pieejama šeit.

 

 


LETONIKA

Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.


LURSOFT

Lursoft piedāvā plašu un juridiski pamatotu informāciju no valsts reģistriem: Latvijas uzņēmumu reģistra par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, ārējām juridiskajām personām, ārvalstu pārstāvniecībām u.c.; Eiropas Biznesa reģistra – iespēja ātri un vienkārši iegūt dažādus datus un izziņas no dažādām Eiropas valstīm.

 


NEWS.LV

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums tiešsaistē, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem.

Lursoft laikrakstu bibliotēka asītājiem ir pieejama bez maksas bibliotēkas telpās.


LATVIJAS NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu atmiņu institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamu tīmeklī. LNDB vienotais meklētājs veic digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus LNB un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu.


NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA

Universāla brīvpiekļuves populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija.

Vairāk informācijas pas Nacionālo Enciklopēdiju pieejams šeit.